Parveketupakointikielto ei ole aiheuttanut nurinoita Pappilanrinteellä. – Tunnelmat ovat tyytyväiset ja kieltoa on noudatettu hyvin. Ne, jotka olivat eniten kärsineet, ovat olleet hyvin kiitollisia ja iloisia, iloitsee asukastoimikunnan puheenjohtaja Nikki Koponen.

Siilinjärven Pappilanrinteellä sijaitsevan asumisoikeustalon parvekkeilla ei enää tuprutella tupakkaa. Aloite parveketupakointikiellon hakemiseen tuli asukkailta.
Asukastoimikunnan puheenjohtaja Nikki Koponen kertoo tupakoinnin puhuttaneen asukkaita jo pitemmän aikaa. Tupakansavu kulki parvekkeelta toiselle ja korvausilmaventtiilien kautta asuntoihin sisälle asti.
Taloa yritettiin saada savuttomaksi jo vuonna 2014. Tämä jäi toteutumatta, sillä muutos olisi vaatinut asukkaiden yksimielisen päätöksen. Asiaan tartuttiin uudelleen vuonna 2017, kun parveketupakointikiellon mahdollistava laki astui voimaan.
– Asiaa käsiteltiin Siilinjärven Asumisoikeuden hallituksessa, joka puolsi asiaa. Yhtiö jätti hakemuksen parveketupakointikiellosta kunnan ympäristöterveyslautakunnalle marraskuussa 2017, Koponen sanoo.
Hakuprosessin aikana selvitettiin perusteellisesti tupakoinnista koituvia haittoja ja kuultiin asukkaita, joista 72 prosenttia kannatti kieltoa. Lopulta ympäristöterveyslautakunnalta tuli myönteinen päätös ja kielto astui valitusajan jälkeen voimaan viime huhtikuussa.
Kiellon rikkomisesta on tiedossa sanktioita. Kielto ei koske asuntojen sisätiloja.

Ensimmäinen Siilinjärvellä

Taloyhtiöt ovat voineet hakea parveketupakointikieltoa tammikuusta 2017 lähtien paikalliselta ympäristöterveysviranomaiselta.
Pappilanrinteen asumisoikeuskohde oli Siilinjärvellä ensimmäinen talo, johon parveketupakointikielto myönnettiin. Kovin hanakasti taloyhtiöt eivät ole kieltoa kunnassa hakeneet, sillä vasta toinen taloyhtiö tullee saamaan kiellon loppuvuoden aikana.
Siilinjärven Kotipolku ja Siilinjärven Asumisoikeus ovat tehneet päätöksen, että kaikki uudet kohteet ja peruskorjattavat vanhat kohteet tulevat olemaan savuttomia. Raija Pajusen ja Jani Arvilommin mukaan tämä on järkevää myös kiinteistön ylläpidon kannalta.
– Savuttomuus parantaa asumisviihtyvyyttä ja alentaa korjauskustannuksia. Lisäksi piha-alueelta osoitetaan mahdollisuuksien mukaan tupakointipaikka, mikä helpottaa piha-alueen siisteyden ylläpitämistä.

p

Siilinjärven
Kotipolku Oy
Siilinjärven
Asumisoikeus Oy
Kuiluntie 5, II krs
71800 Siilinjärvi
ma – pe klo 8 – 15.45
puh. 044 474 0151, 044 474 0153
etunimi.sukunimi@sjkotipolku.fi
info@sjkotipolku.fi
www.sjkotipolku.fi
www.siilinjarvenasumisoikeus.fi