Niina ja Moona tekevät sujuvaa yhteistyötä eläinten kanssa. Niina Paavilaisella on eläintenhoitajan ammattitutkinto ja vankka työkokemus. Koulutus on monipuolistanut osaamista ja antanut runsaasti lisävalmiuksia vaikkapa eläinajokortti-koulutusten järjestämiseen.

Pohjois-Savon Opisto on monipuolinen ja käytännönläheinen oppilaitos

Pohjois-Savon Opisto tarjoaa myös vuoden mittaisia koulutuksia, joiden aikana osaamista täydennetään, suuntaudutaan kohti ammattia tai valmistellaan uranvaihtoa. Kävimme tutustumassa digitaiteen, sisustussuunnittelun ja eläintenkoulutuksen monipuolisiin ja käytännönläheisiin opintoihin.

Sisustussuunnittelulinja antaa taitoja sekä kotien että julkitilojen suunnitteluun. Lukuvuoden aikana käydään läpi sisustussuunnittelijan työhön liittyvät perusteet, tehdään motivoivia harjoitustöitä ja viritetään luovuuden ja käytännöllisyyden yhdistämisen taitoja.

Taiteellista silmää ja yrittäjyyttä

Sisustussuunnittelun opettaja Anni Savolainen painottaa opintojen käytännönläheisyyttä. Yrittäjyys ja alalle työllistyminen ovat osa opintojen päämääristä.
– Teemme aivan oikeita projekteja todellisten asiakkaiden kanssa. Jo harjoitustöillä pyritään mahdollisimman lähelle oikeaa työelämää ja luomaan verkostoja tulevaisuutta varten. Tärkeä osa opintoja ovat myös oppilaiden omat harjoitusyritykset, Savolainen kertoo.
3Cocoa on helposti ja nopeasti sisustus- ja stailauspaketteja tarjoava yritys. Eveliina Huttunen, Mirka Koivu ja Mari Myllynen kertovat harjoitusyrityksen tehostavan opintoja.
– NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa perustetaan oikealla rahalla toimiva NY-yritys, eli ollaan käytännössä jo toinen jalka opintojen jälkeisessä työelämässä. Luomme verkostoja kiinteistönvälittäjiin ja uusia tiloja suunnitteleviin ja rakentaviin tahoihin. Tällainen pohjatyö on jatkon kannalta erittäin hyödyllinen osa opintojamme, kolmikko kertoo.

Työtä eläinten kanssa

Eläintenkouluttajalinjan opiskelija voi olla aktiivinen eläinharrastaja tai pitkän uran eläinten parissa tehnyt työntekijä tai yrittäjä. Koulutus on myös hyvä tie alan jatko-opintoihin. Opettaja Minna Sirviö kertoo monen opiskelijan ryhtyvän opintojen jälkeen yrittäjiksi tai jatkavan toimialalla lisäoppia saaneena.
– Käymme läpi läpi oppimispsykologian perusteita eläintenkouluttajan näkökulmasta ja hankimme tarvittavia tietoja ja taitoja käytännön työskentelyyn. Undulaatit, kerbiilit, natalhiiret, kanarialinnut, seeprapeipot, kanat, hevoset, koirat ja monet muut tulevat tutuiksi. Samoilla periaatteilla eli palkitsemisen kautta oppimalla voidaan kouluttaa kaikkia eläimiä. Eläintenkoulutustaitoja hakevat vaikkapa maatalouslomittajat, eläinkaupassa työskentelevät ja jo eläinalalla yrittäjinä toimivat. Tässäkin ryhmässä ikähaitari on 17 – 55, joten koolla on todella monipuolinen joukko, Sirviö kertoo.

Monipuolista ilmaisua digimaailmassa

Digitaiteen linjalla otetaan haltuun niin perinteisiä kuvataiteen keinoja, kuin valokuvauksen, kuvankäsittelyn, digitaiteen ja multimedian tekniikoitakin. Digitaiteen termi on hyvin laaja ja kattaa monenlaisia erilaisia taidelajeja, joita yhdistää tietokoneen käyttö osana luomistyötä tai muokkaamista. Maarit Honkanen on työskennellyt valokuvaajana jo 1990-luvulla, mutta digiajan mahdollisuudet kiehtovat.
– Digitaalisuus on tätä aikaa ja tällä linjalla saatu oppi on hyödynnettävissä hyvin monipuolisesti myös omassa siviilityössäni rakennusteknisellä toimialalla. Kuvankäsittely, taiton perusteet ja monet muut on kiintoisaa saada haltuun, Maarit toteaa ja paljastaa jotain Pohjois-Savon Opistosta.
– Itse asiassa olen käynyt täällä myös sisustussuunnittelulinjan. Tämä digitaidelinja oli sille luonteva jatko ja muutoinkin pidän oppilaitosta erinomaisena. Opetus on tasokasta ja yhteishenki on vahva. Voin suositella opiston koulutustarjontaa vilpittömästi, Maarit Honkanen kannustaa.
Haku näihin kolmeen koulutukseen lukuvuodelle 2018-2019 on alkanut 1.3.2018 opiston nettisivujen kautta.

Digitaide eri muodoissaan tarjoaa myös lukuisia työllistymismahdollisuuksia, opettaja Olli Punto toteaa.

Pohjois-Savon Opistolla opiskelu on motivoivaa, Jesse Helminen peukuttaa.

p

Pohjois-Savon Opisto
Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio
puh. 040 1460 200
opisto@psko.fi
www.psko.fi