Itsenäisyyden juhlavuonna apteekit, myös Siilinjärven apteekki, tarjosivat ilmaisia lääkehoidon arviointeja asiakkaille. Myös Orion täyttää tänä vuonna sata vuotta ja apteekkariliitto 120 vuotta. Siilinjärven apteekilla oli 85-vuotispäivät viime syksynä, proviisori Jaakko Hartikainen kertoo.

Mikäli oman tai läheisen lääkitys mietityttää, löytyy apu Siilinjärven apteekista. Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa käydään yksilöllisesti läpi asiakkaan lääkehoito, sen tarkoituksenmukaisuus, tehokkuus ja taloudellisuus.

Epäsopivat lääkkeet voivat aiheuttaa esimerkiksi suun kuivuutta, väsymystä ja sekavuutta, mikä puolestaan johtaa helposti kaatumisiin. Ongelmia saattaa syntyä, jos useat eri lääkärit määräävät potilaalle reseptilääkkeitä toisistaan tai potilaan kokonaislääkitystä tietämättä. Myöskään kaikki resepti- ja itsehoitolääkkeet eivät sovi yhteen.
– Apteekissa on paras kokonaiskuva tilanteesta, joten apteekki on luonteva paikka myös lääkehoidon arvioinnille, apteekkari Pekka Karttunen kertoo.

Yksilöllistä palvelua

Proviisori Jaakko Hartikainen on suorittanut LHKA-erikoistumistutkinnon Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatessa, joka tarvitaan lääkehoidon kokonaisarvioiden tekemiseen. Erityisesti palvelu on suunnattu iäkkäille ja monilääkityille henkilöille, jotka ovat havainneet tai epäilevät lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia. Hartikainen kertoo, että arvio tehdään aina yksilöllisesti ja siinä laajuudessa kuin asiakkaan kannalta on järkevää.
– Alkukartoituksessa ja haastattelussa käydään läpi terveydentila ja kaikki käytetyt lääkkeet, myös itsehoitotuotteet. Tarvittaessa tutkitaan sairauskertomuksia ja laboratoriotuloksia sekä otetaan lääkäri mukaan arviointiin.

Tärkeää tietoa potilaalle ja lääkärille

Arvioinnista on hyötyä kaikille tahoille. Asiakas pääsee eroon yhteensopimattomien lääkkeiden aiheuttamista haittavaikutuksista.
– Lääkärille kokonaisarvio taas on tärkeä työkalu sekä merkittävä ajansäästö jatkohoitoa suunnitellessa, Hartikainen muistuttaa.
Arvioinnin hintahaitari on 50 – 200 euroa laajuudesta riippuen.
Alueen apteekeissa kokonaisarviointeja tehdään vielä varsin vähän.
– Apteekkiympäristö tekee lääkehoitojen arvioinnin helposti tavoitettavaksi palveluksi. Asiakkaiden on usein helpompi kysyä askarruttavista asioista apteekissa kuin lääkärin vastaanotolla, proviisori Timo Hänninen kertoo.

Menossa mukana

Siilinjärven apteekilla on myös muita apteekkiasiointia helpottavia erityispalveluja.  Drive in -kaista palvelee erityisesti taksin käyttäjiä, lapsiperheitä ja liikuntarajoitteisia.
Apteekin palvelut löytyvät myös lentoaseman omasta palvelupisteestä. Sieltä lentomatkustajan on mahdollisuus ostaa itsehoitolääkkeitä turvatarkastuksen jälkeen.

p

Siilinjärven apteekki
Kuiluntie 8, 71800 Siilinjärvi
ma – pe 8.30 – 19, la 8.30 – 16,
su 11 – 15
Puh. 044 768 1603
asiakaspalvelu@siilinapteekki.fi
www.siilinapteekki.fi
Myös Facebookissa