Tilintarkastustoimisto Juha Tissari palvelee ammattitaidolla. Kuvassa Juha Tissari (vas.) ja Tuomo Sirviö sekä edessä Anna-Leena Vesterinen.

Juha Tissari Oy on hyväksytty tilintarkastusyhteisö, joka tarjoaa joustavaa ja luotettavaa palvelua eri liike-elämän alueilla toimiville yrityksille ja yhteisöille.

Yrityksen palveluihin kuuluvat tilintarkastus- ja neuvontapalvelut.
Tilintarkastuksen tavoitteena on varmistua siitä, että tarkastettavan yhteisön tai säätiön tilinpäätös on olennaisilta osin laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti. Tilintarkastajan antamaan tilintarkastuskertomukseen sisältyy lausunto siitä, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, Juha Tissari kertoo.
Tilintarkastajan tehtäviin kuuluvat myös lainsäädäntöön perustuvien lausuntojen ja todistusten laatiminen eri tilanteissa, kuten yritysjärjestelyihin, avustustilityksiin ja liikennelupiin liittyen sekä muiden raporttien laatiminen.

Henkilökohtaista palvelua

Juha Tissari Oy:n pitkä ja monipuolinen asiantuntemus näkyy palvelutarjonnassa. Asiakkaille tarjotaan myös neuvontapalvelua muun muassa vero,- yritysjärjestely- ja sukupolvenvaihdosasioissa.
Kuopiolainen yritys toimii pääasiassa Itä-Suomen alueella, mutta sähköisen taloushallinnon yleistyessä asiakkaita palvellaan ympäri Suomen. Viime vuosien aikana sähköisten taloushallinnon järjestelmien yleistyessä myös tilintarkastus on muuttunut. Tarkastusta voidaan tehdä omalta koneelta käsin ja tilintarkastukseen liittyvä aineisto arkistoidaan sähköisesti.
– Olemme kehittäneet omia työkaluja ja menetelmiä huomioiden toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset sekä kouluttautuneet käyttämään eri sähköisiä taloushallinnon ohjelmistoja.
Toiminta perustuu ennen kaikkea luotettavuuteen, laatuun ja henkilökohtaiseen palveluun.
Sujuva ja mutkaton yhteistyö asiakkaidemme kanssa on meille ykkösasia. Työmme lähtee asiakkaan tarpeista ja toiveista. Toimintamme perustuu pitkään kokemukseen sekä vahvaan ammattitaitoon ja -etiikkaan. Uskomme henkilökohtaisen palvelun voimaan. Erityisen tärkeänä pidämme sitä, että asiakas on saamaansa palveluun tyytyväinen ja kokee, että meitä on helppo lähestyä, Tissari tiivistää.

p

Tilintarkastustoimisto
Juha Tissari
Asemakatu 12, 70100 Kuopio
puh. 044 732 5234
050 918 9345
juha@tissari.fi
www.tissari.fi