Iän lisääntyessä verisuonten kimmoisuus ja joustavuus heikkenevät. Kun verisuoni käy jäykemmäksi, voimistuvat veren paineaallot ja rasittavat entistä enemmän sydäntä ja aivoja, Markku Hyvönen esittelee.

Käsitys normaalista verenpaineesta on muuttumassa. Vielä 1970-luvulla opetettiin, että normaali verenpaine on 100+ikä. Mutta mitä tekemistä verenpaineella ja luunmurtumilla on keskenään?

Normaali verenpaine vähentää omalta osaltaan erityisesti ikäihmisten tasapainohäiriöitä ja siten kaatumisista aiheutuvia luunmurtumia.
Noin 40 ikävuodesta alkaen ihmisen luuntiheys vähenee keskimäärin prosentin tai jopa kaksi-kolme prosenttia vuodessa.
– Luumassan väheneminen lisää luunmurtumariskiä kaatuessa ja luun lujuuden ylittävissä nostoissa. Lonkkamurtumat ovat Suomessa vähentyneet, mutta silti niitä on noin 10 000 vuodessa erityisesti iäkkäillä henkilöillä, yleislääketieteen erikoislääkäri Markku Hyvönen Puijonlaakson lääkärikeskuksesta kertoo.

Luuntiheys voidaan mitata

Luuntiheys voidaan mitata koko kehosta tai sen osasta erityisellä kuvauslaitteella, jollainen on myös Puijonlaakson lääkärikeskuksessa.
– Luulääkkeet vaikuttavat luun hajottajasoluihin ja hajotustuotteet voidaan mitata virtsasta. Uusintamäärityksellä voidaan todeta, tehoaako lääkehoito. Joskus hoitotavoitteeksi riittää luumassan vähenemisen pysäyttäminen, toisinaan tavoitteena on luun määrän parantaminen.

Verenpaine kuriin

Ikäihmisten luunmurtumien ennaltaehkäisyssä on tärkeää muun muassa verenpaineen hoito, koska verenpaineen voimakkaat vaihtelut vaikuttavat myös ihmisen tasapainonhallintaan.
Hyvönen muistuttaa, että verenpainetautia hoidetaan Suomessa melko usein vanhojen tavoitteiden mukaan tai osa ihmisistä ei edes tiedä, että heillä on korkea verenpaine. Ensimmäinen hoitomuoto on painon pudotus ja suolan vähentäminen ravinnosta.
Tavoite on normaali yläpaine eli alle 120 elohopeamillimetriä, koska aivoverenkierron ja sydämen häiriöt kasvavat iästä riippumatta, jos lukema on suurempi.
Verenpaine pitäisi mitata istuma-asennossa ja seisaaltaan. Lisäksi on mahdollista mitata paine myös sormenpäästä ja ranteesta, jolloin lukemia verrataan käsivarren painetasoon. Tällä voi olla merkitystä hoidon kannalta.

p

Puijonlaakson
lääkärikeskus
Kiekkotie 2, 70200 Kuopio
puh. 017 282 8244
ma – to 8.30 – 16, pe 8.30 – 14
info@puijonlaaksonlaakarikeskus.fi
www.puijonlaaksonlaakarikeskus.fi