Rakennuslaboratorio vastaa Jännevirran siltatyömaan betonintestauksesta. Hankkeen onnistumisen ja sillan turvallisuuden kannalta laadunvalvonnalla on suuri merkitys. Kuvassa vasemmalta Janne Huttunen, Sami Pekkarinen ja Mika Vehviläinen.


Savonia AMK:n Rakennuslaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T301. Opistotiellä tutkitaan myös Jännevirran uuden sillan betoninäytteet.

Rakennuslaboratorion betonitestaus on huippuammattilaisten tekemää tarkkaa työtä.
– Säilytämme asiakkaan toimittamat näytteet vesialtaassa, valvotuissa olosuhteissa testauspäivän aamuun saakka. Puristusaamuna kappaleet nostetaan kuivumaan, tarvittaessa esikäsitellään ja mitataan dimensiot. Puristimessa testataan, ylittääkö kappale vaaditut lujuusarvot ja onko murtotapahtuma oikeanlainen, laboratoriovastaava Sami Pekkarinen ja tutkimusinsinööri Janne Huttunen kertovat.
Mikäli kaikki on kunnossa, näytekappaleet hävitetään, mutta jos testi ei mene läpi, kappale jätetään säilöön ja ilmoitetaan asiasta asiakkaalle.
Rakennuslaboratoriossa on tutkittu kuluvana vuonna noin 300 Jännevirran siltatyömaalta tullutta betoninäytettä. Tämän vuoden valut on pääasiassa nyt tehty ja jatkuvat ensi vuonna kannen osalta. Rakennuslaboratorion työllä onkin tärkeä merkitys suurhankkeen onnistumisessa ja liikenneturvallisuuden varmistamisessa.

Rakennusmittaukset kattavasti samasta paikasta

Betonitestauksen lisäksi Rakennuslaboratorion asiantuntemus ulottuu moniin muihinkin erityistehtäviin.
– Meillä on mittava kokemus kaivosten ja avolouhosten kulkureittien kairasydännäytteiden puristus- ja vetolujuuden määrityksessä. Toisin sanottuna muun muassa näytteillä varmistetaan, että esimerkiksi maansiirtokoneiden ajoreitit ovat riittävän kestäviä.
Vuoden 2017 lopussa ja ensi vuoden alkupuolella Rakennuslaboratorio lisää palveluvalikoimaansa myös kokonaan uusia tuotteita.
– Olemme aloittaneet tämän vuoden puolella kimmovasaratestauksen, eli betonin lujuuden laadunvalvonnan työmaakohteissa.
Ensi vuonna puolestaan aloitetaan rakennusten kosteusmittaukset.
– Näitä palveluja meillä on tehty jo aiemmin, mutta välissä oli muutama vuosi, jolloin palveluja ei tarjottu. Nyt otamme ne takaisin tuotevalikoimaamme suuren kysynnän ansiosta.
Jatkossa Rakennuslaboratoriosta saa saman katon alta niin rakennusakustiset, tiiveys- kuin kosteusmittauksetkin. Niin rakennuttajille, asuntoyhtiöille kuin kuluttaja-asiakkaille tämä näkyy suorana synergiaetuna. Selvitämme mahdollisuutta aloittaa myös energiatodistusten laadinnan ensi vuoden aikana.

Tänä syksynä Rakennuslaboratoriossa testattiin todella harvinaista näytekappaletta. Toisen maailmansodan aikainen Salpalinjan osa osoittautui laboratorion uuden puristimen 300 000 kilogramman (3000 kN) puristusvoimaa kestävämmäksi, kuten Janne Huttunen ja Sami Pekkarinen (oik.) saivat todeta.

p

Savonia-
ammattikorkeakoulu
Rakennuslaboratorio
Opistotie 2 (PL 88), 70101 Kuopio
Laboratoriovastaava Sami Pekkarinen
puh. 044 785 6275
sami.pekkarinen@savonia.fi
Tutkimusinsinööri Janne Huttunen
puh. 044 785 6327
janne.huttunen@savonia.fi
rakennustekniikka.savonia.fi