Valikko Sulje

Business Centerin Havuja#!@%&!-ohjelma

Yritysasiamies Anu Häiväläinen muistuttaa Havuja#!@%&!-ohjelma on
suunnattu lupaaville ideoille ja niiden kehittäjille.

Havuja#!@%&! on yrittäjyyden edistämiseen tarkoitettu ohjelma, joka muodostuu kolmesta eri tason vaiheesta sekä Havuja#!@%&! Nuotiopiiri -yhteisöstä. Havuja#!@%&! tukee uusien liikeideoiden liikkeelle lähtöä ja niiden kiihdytystä tulevaisuuden menestystarinoiksi.

Pohjois-Savolla, etenkin Kuopiolla on kovat kasvutavoitteet. Kuopion väkiluvun tulisi olla vuoteen 2040 mennessä 200 000 asukasta.
Alueen elinvoimaisuuden ja väkilukutavoitteen takaamiseksi tarvitaan lisää uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Pohjois-Savossa perustetaan vuosittain lähes sama määrä yrityksiä kuin lopettaa toimintansa. Havuja#!@%&! -ohjelma yksi keino synnyttää Pohjois-Savoon uusia yrityksiä.
Yrityspalvelujohtajan Kaija Sääsken mukaan ohjelmakokonaisuus tarjoaa osallistujille uusia ideoita, sparrausta, menetelmiä ja verkostoja innovaation kaupallistamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.
– Uskallus kokeilla, halu tehdä yhdessä ja avoimuus uusille ajatuksille ovat yhteisiä teemoja kokonaisuudessa. Ohjelma tarjoaa muun muassa kiteytettyä tietoa ja työkaluja tiimityöhön, liikeideoiden synnyttämiseen asiakastarvetta vastaaviksi sekä lopulta markkinapotentiaalin löytämiseen.
Yritysasiamies Anu Häiväläinen tarkentaa. Ohjelma on avoin niin yksilöille kuin tiimeille. Se on suunnattu lupaaville ideoille ja niiden kehittäjille. Liikeidea voi olla vasta ajatuksen tasolla tai jo valmis konsepti. Toimialalla ei ole merkitystä, ei myöskään idealla.
– Työskentely tapahtuu joko valmiissa tiimissä, uudessa tiimissä tai sparrausryhmässä. Sparrausryhmässä kukin voi kehittää omaa ideaansa eteenpäin myös vuorovaikutuksessa muiden sparrausryhmän muiden jäsenten kanssa.
Ohjelmasta saa siis varmuutta kehittää ideasta menestystarinaa tai uusia ideoita harkittavaksi ja kehitettäväksi.

Business Center
www.bcpohjois-savo.fi