Valikko Sulje

Edustajistossa kuuluvat äänet koko maakunnan alueelta

Asiakasomistajien etua PeeÄssän päätöksenteossa turvaa iältään ja taustaltaan monipuolinen edustajisto.

PeeÄssän hallintoneuvoston puheenjohtaja Mervi Vidgrén toteaa, että edustajiston tärkein tehtävä on toimia asiakasomistajien äänenä koko maakunnan alueella. 60 edustajiston jäsentä ovat moninaisuudessaan edustava otos reilusta 120 000 asiakasomistajasta.

– Asiakasomistajat käyttävät PeeÄssän palveluita monessa eri roolissa. Edustajiston pitää näyttää yhtä moninaiselta kuin mitä asiakasomistajien joukkokin on.

PeeÄssän edustajistovaali käydään henkilövaalina. Vidgrénin mukaan listavaalista luopumisen tarkoituksena on ollut nimenomaan se, että yksittäisen ihmisen olisi helpompi tulla mukaan edustajistoon.

– Henkilövaali merkitsee, että ehdokkaan takana ei tarvitse olla mitään intressiryhmää. Edustajat ovat tavallisia ihmisiä, jotka haluavat osallistua vuoropuheluun ja olla mukana miettimässä, että mitäs tämä meidän alueemme kannalta tarkoittaa. Vidgrén sanoo, että sosiaalinen media on tuonut osuuskauppaa lähemmäksi asiakasomistajia.

– Haluamme tehdä toiminnastamme läpinäkyvämpää ja siten läheisempää erilaisten tapaamisten ja sosiaalisen median kautta. Äänestäminen on helppoa, sillä vaaleissa voi myös äänestää sähköisesti.

Päätöksenteon tärkeät arvot

PeeÄssällä asiakasomistaja on siis kaiken keskiössä. Päätöksentekoa tarkastellaan aina siltä kannalta, että miten asiakasomistaja hyötyy. Se on myös PeeÄssän uunituoreen strategian perusperiaate. Palvelujen tuottamisessa keskeistä on vastuullisuus.

– Vastuullisuutta on huolen pitäminen asiakasomistajistamme. Haluamme satsata toimipisteverkostoon koko maakunnan alueella pienet paikkakunnat mukaan lukien.

Vastuullisuus kytkeytyy toiseen tärkeään arvoon eli paikallisuuteen. Se tarkoittaa, että maakunnan eri alojen yrittäjien ja tuottajien tuotteet ovat laajasti esillä. tuotteiden. Vidgrén sanoo, että PeeÄssän toimintaan vaikuttavat myös sen luomat erilaiset sosiaaliset yhteisöt.

– Varsinkin pienemmillä paikkakunnilla kauppa on ihmisille merkittävä tapaamispaikka. Päätöksenteossa on tärkeää tuntea asiakkaiden elinympäristön kokonaisuus. Tässä edustajisto on tärkeä linkki.

Kaksisuuntaista työtä

Mervi Vidgrén puhuu inhimillisyyden näkökulmasta PeeÄssän päätöksenteossa. Se tarkoittaa maakunnan äänten kuuntelemista tarkalla korvalla.

– Toimiva edustajisto on aktiivinen ja nostaa esiin sekä hyviä että huonoja puolia. Heiltä tulee aito palaute asiakasomistajapinnalta. Edustajisto on parhaimmillaan silloin, kun se on sitoutunut rooliinsa tuoda ja viedä viestejä, ajatuksia ja ideoita.

– Usein edustajamme toimivat monella saralla omilla alueillaan. Heidän kauttaan välittyvät kaikenlaiset viestit myös hallintoneuvoston suuntaan. Kyllä edustajistossa on aina ollut tekemisen meininki. Kukapa meistä ei haluaisi kehittää ja edistää oman asuinalueensa elinvoimaa ja palveluita.

Jenni Rönkön mielestä työ edustajistossa on antoisaa ja innostavaa, eikä rasita muuta elämää. ”Aikaa voi käyttää niin paljon kuin itse haluaa.”

Päätöksenteon avoin ilmapiiri

Jenni Rönkkö kertoo S-ryhmän tulleen tutuksi arjessa jo lapsuudessa. Perheen ruokaostokset tehtiin Lapinlahden osuuskaupassa eli Osulassa. Hänestä itsestään tuli PeeÄssän jäsen hänestä täysi-ikäistyttyään.

– Hankin ensimmäisen S-Etukorttini, kun lähdin aikoinaan opiskelemaan. Sen jälkeen vihreää korttia on tullut käytettyä ahkerasti. Olen myös muun muassa keskittänyt vakuutukset ja puhelinliittymät bonusten kerryttämiseksi.

Kiinnostus osuusliikkeeseen on sittemmin syventynyt siinä määrin, että nyt Rönköllä on takanaan ensimmäinen nelivuotiskausi PeeÄssän edustajistossa.

– Koska käytän itse paljon S-ryhmän palveluita, haluan olla mukana vaikuttamassa PeeÄssän kehittymiseen. Jos ei mitään sano, ei mitään tapahdukaan. Rönkkö pitää tärkeänä, että myös pienten paikkakuntien ääni kuuluu suuren organisaation päätöksenteossa. Hän haluaa edustaa nimenomaan oman kotipaikkakuntansa asiakkaita.

– Palautetta pitää aina antaa matalalla kynnyksellä. Ideoita ei ole koskaan liikaa, vaikka kaikkia ei pystyttäisikään toteuttamaan. Me edustajiston jäsenet olemme niitä avainhenkilöitä, joiden kautta toiveet ja palautteet välittyvät päätöksentekoon.

Edustajiston mielipide vaikuttaa

Osuusliikkeellä on pitkät perinteet Lapinlahdella, sillä sinne perustettiin ensimmäinen osuuskauppa 120 vuotta sitten. Jenni Rönkön mielestä nykypäivän osuuskaupan asiakas arvostaa ennen kaikkea vaivattomuutta ja arjen sujuvuutta.

– Ihmiset tulevat kertomaan minulle ajatuksia ja toiveitaan, vaikkapa että voisiko täälläkin saada S-marketiin itsepalvelukassoja tai voisiko parkkipaikan kulkusuuntia muuttaa. Hyvin konkreettisia ideoita.

Edustajistolla on kaksi kokousta vuodessa. Vaikka porukka on iso, Rönkkö kokee, että oman sanottavansa pääsee aina sanomaan.

– Kokouksissa keskusteluilmapiiri on aina ollut rento ja avoin. Edustajiston mielipiteitä ja näkemyksiä todella kuunnellaan ja ne vaikuttavat PeeÄssän kehityksen suuntaan. Jos vain haluaa, asioita saa tuotua esiin ja vietyä eteenpäin.

Ensi talvena järjestettävissä edustajavaaleissa Rönkkö aikoo asettua uudestaan ehdolle.

– Edustajistossa tarvitaan mahdollisimman monipuolisesti eritaustaisia ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä koko maakunnasta. Me palveluita käyttävät ihmiset olemme juuri niitä, joita pitää kuunnella.

Yksi Veera Willmanin arjen kiintopisteistä on Keilankannan S-market. S-Etukortti pysyy taskussa satoi tai paistoi.

Paras vaikuttaminen tapahtuu yhteistyössä

PeeÄssä on tiiviisti läsnä Kuopion Saaristokaupungissa asuvan Veera Willmanin arjessa. Monipuoliset palvelut ovat tärkein syy hänen perheelleen asioida PeeÄssän toimipisteissä.

– Arkea helpottaa, että ruokakauppojen yhteydessä on esimerkiksi apteekki. Lataan usein myös autoon sähköä asioinnin yhteydessä. Monipuoliset palvelut ja valikoima, hyvä saavutettavuus sekä kilpailukykyinen hinnoittelu ovat bonusten ohella syitä keskittää PeeÄssään. Erikseen täytyy mainita myös ihmisläheinen palvelu.

Viime edustajistovaaleissa Willman lähti ehdolle ystävien houkuttelemana. Hänelle on tärkeää, että nuorten, nuorten aikuisten ja lapsiperheiden ääniä kuunnellaan päätöksenteossa riittävästi.

– Parasta vaikuttamistyötä tehdään yhteistyössä. Edustajiston kautta olen löytänyt keskusteluyhteyden oikeiden ihmisten kanssa. Koen merkityksellisenä avoimen vuoropuhelun asiakasomistajien toiveista ja tarpeista. Vain siten asiakasomistajien etu toteutuu PeeÄssän koko toimialueella

Matalan kynnyksen vaalit

Ensimmäinen edustajakausi on Willmanille sisältänyt paljon uusien asioiden oppimista ja edustajiston toimintatapoihin totuttelemista. Työhön on kuitenkin ollut helppo hypätä mukaan.

– Olen kokenut edustajiston todella saavutettavaksi, sillä erilaiset elämäntilanteet on huomioitu hyvin mahdollistamalla esimerkiksi etäosallistuminen. Willman toteaa, että PeeÄssän edustajiston tärkein tehtävä on valvoa asiakasomistajien etua ja tuoda asiakasomistajien ääntä kuuluviin.

– On erittäin tärkeää, että eri ikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat ihmiset ovat mukana edustajistossa. Edustajistoon tarvitaan lisää nuoria, nuoria aikuisia, yksinasuvia ja lasten vanhempia. Äänestäjille pitää löytyä samaistuttavia ja kannatettavia, mieluiten jopa tuttuja ehdokkaita.

Edustajiston vaalit ovat Willmanin mielestä mukavat siinä mielessä, että ne eivät vaadi välttämättä edes kampanjabudjettia. Hän aikoo myös itse lähteä ehdolle uudestaan seuraavissa vaaleissa.

– Mukaan uskaltaa lähteä hyvin matalalla kynnyksellä. Kunhan vain muistaa kertoa tutuille, että on ehdolla! Läpimeno on nimittäin joskus jäänyt vain yhdestä äänestä kiinni.