Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Fortum tarjoaa vastuullisia ympäristöratkaisuja

Erikoisliikkeet, Kuljetus- ja varastointi

Heikki Ollikainen ja Jari-Pekka Karvonen havainnollistavat, kuinka jätevesi puhdistuu taas kirkkaaksi oikeilla menetelmillä.

Elokuussa 2016 suomalainen energiayhtiö Fortum osti Ekokem Oyj:n. Keväästä 2017 yhtiö on käyttänyt nimeä Fortum Waste Solutions Oy, jonka monipuoliset palvelut ovat myös Kuopiossa helposti saatavilla ja ne jatkavat Ekokemin laadukasta toimintatapaa. Teollisuusjätteiden hyödyntäminen ja turvallinen loppusijoitus kuin myös metallien kierrätys Sorsasalossa ja Heinälamminrinteellä kuuluvat molemmat Fortumin palveluihin.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fortum Waste Solutions jatkaa saumattomasti kuopiolaisille tutun Ekokem Oyj:n työtä. Kuopion toimipiste Heinälamminrinteellä huolehtii esimerkiksi teollisuuden prosesseissa syntyvistä vaarallisista jätteistä.

Vaaralliset jätteet vaarattomiksi

Jari-Pekka Karvonen kertoo Fortumin palveluista.
– Kun yrityksen toiminnasta syntyy vaarallista jätettä, poistamme sen vastuullisesti kierrosta. Tunnemme vaaralliset aineet ja tarjoamme niiden lajittelulle, kuljetukselle ja käsittelylle räätälöidyt ratkaisut. Meillä on valmiudet ottaa vastuullemme koko ketju aina jätteen keräämisestä loppukäsittelyyn asti. Toimintaamme ohjaa lainsäädäntö ja toimimme tiukasti ympäristölupia noudattaen. Kuopiossa käsittelemme esimerkiksi öljyisiä vesiä sekä öljyn- ja hiekanerottimien jäteseoksia. Teemme yhteistyökumppaneidemme kanssa myös öljyn- ja hiekanerottimien mittauspalvelua sekä erottimien pesuja ja tyhjennyksiä. Palveluihimme kuuluvat myös jätteiden pakkaus ja erilaiset aiheeseen liittyvät koulutukset, Karvonen luettelee.

Kierrätysmetallit hyötykäyttöön

Suomessa ollaan metallinkierrätyksen edelläkävijöitä – jopa 90 prosenttia metallista päätyy takaisin kiertoon ja sitä kautta kierrätysraaka-aineeksi teollisuudelle. 90 prosenttia Suomessa syntyvästä metalliromusta kierrätetään ja 23 prosenttia Suomessa tuotetusta teräksestä on romupohjaista. Lisäämällä rauta- ja teräsromun määrää kierrätyksessä, vähennetään jo merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. Metallin uusi elämä voi olla melkein mitä tahansa ja siksi metallin kierrätyksellä on merkittäviä vaikutuksia. Kierrätysmetalli on yhä kysytympi raaka-aine maailmalla, ja suomalaista kierrätysosaamista arvostetaan. Kierrätys kehittyy koko ajan myös Kuopion alueella ja Fortum on kehitystyössä vahvasti mukana.
– Yritystoiminnasta syntyvä metallijäte on arvokasta raaka-ainetta, joka kannattaa kierrättää. Me Fortumilla olemme Kuopiossa yrityksille tehokkaan kierrätyksen yhteistyökumppani. Tarjoamme metallinkierrätyksen monipuoliset palvelut omistamamme Fincumet Oy:n kautta, joka on metallinkierrätyksen edelläkävijä maassamme, Heikki Ollikainen kertoo ja muistuttaa että kierrätysprosessissa valmistettu metalli käyttää kaksi kertaa vähemmän energiaa kuin malmista louhiminen. Näin säästetään arvokkaita luonnonvaroja.

Teollisuusjätteestä tarpeellista materiaalia

Fortumin teollisuusjätekeskus sijaitsee Kuopion Sorsasalossa 8 kilometrin etäisyydellä Kuopion keskustasta. Nykyisellään jätekeskusalue on noin 10 hehtaarin laajuinen. Keskuksessa vastaanotetaan, välivarastoidaan, käsitellään ja loppusijoitetaan kaatopaikoille sekä hyödynnetään jätekeskusalueella tai toimitetaan muualla hyödynnettäväksi tavanomaiseksi tai vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavia jätteitä. Kuopion teollisuusjätekeskuksesta Fortumilla vastaava Tuomas Vuolle kertoo keskuksen toiminnasta.
– Teollisuusjätteiden käsittely- ja kierrätyspalvelumme tarjoavat kattavia ja räätälöityjä ratkaisuja. Käsittelymenetelmien valinta ja räätälöinti kullekin materiaalille perustuu tutkimustietoon ja jätteiden asiantuntevaan analysointiin ajanmukaisilla menetelmillä. Pitkä kokemus mahdollistaa prosessien ja tapojen kehittämisen niin, että käsiteltävää jätettä syntyy vähemmän ja se on mahdollisimman helposti hyödynnettävissä materiaalina. Paras tulos saadaan, kun teemme yhteistyötä jätteen syntypaikalta alkaen. Hyödynnämme erilaisia jätemateriaaleja keskustemme omissa rakenteissa tai toimitamme ne muihin kohteisiin. Käsittelykeskuksemme on teknisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta toimiva ratkaisu myös niille jätteille, joita ei voida hyödyntää, Vuolle kertoo.


Tuomas Vuolle ja Simo Kettunen vastaavat Fortumin teollisuusjätekeskuksen toiminnoista Sorsasalossa.

Mikä metalli kelpaa kierrätykseen?

Kierrätysmetallin kysyntä teollisuuden raaka-aineena kasvaa, sillä metallien käyttö on jatkuvassa kasvussa ja malmista louhitun metallin hinnat ovat korkealla. Yhä useampi tuote valmistetaan kokonaan tai osittain kierrätysmetallista.
Rautaa käytetään teräksen valmistukseen ja teräksestä valmistetaan muun muassa osia autoihin, teollisuuteen ja erilaisiin kestävyyttä rakennelmiin. Ruostumaton teräs sopii vaativiin kohteisiin kestämään rasitusta ja ympäristön aiheuttamaa kuormitusta, sillä teräksellä on hyvä korroosionkestävyys.
Kupari on arvokas metalli, sillä sen sähkönjohtokyky on erinomainen, eikä se reagoi veden tai hapen kanssa. Kuparista valmistetaan levyä, nauhaa, putkea, lankaa tai profiileja. Alumiini taas kiertää tehokkaasti erilaisissa tuotantoketjuissa ja on siksi mitä otollisin kierrätettävä. Materiaalina alumiini on kevyt ja johtaa hyvin sähköä.

Metallin kierrätys on arvokas ympäristöteko.

p
Fortum Waste Solutions

Leväsentie 23
70780 Kuopio
Jari-Pekka Karvonen
puh.044 755 1916
jari-pekka.karvonen@fortum.com
www.fortum.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/kierratys-ja-jatepalvelut

Share This

Jaa tämä juttu!

Voit jakaa jutun Facebookiin tai Twitteriin.