Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Harjamäen alue kehittyy

Rakentaminen ja remontointi, Yrityspalvelut

Siilinjärven kunta satsaa Harjamäen alueen kehittämiseen tulevina vuosikymmeninä. Ensimmäistä uuden kaavan mahdollistamaa uudisrakennusta kaavaillaan tähän, Kasurinen näyttää.

Puistomaisella Harjamäen alueella yhdistyvät viihtyisä asuinympäristö, näyttävä kulttuuriperinne ja toimiva yrityskeskus. Vireillä olevan kaavamuutoksen myötä Siilinjärven kunta kehittää aluetta edelleen, entistä vahvemmaksi Länsi-Siilinjärven keskukseksi.

Uudessa asemakaavassa määritellään asemakaavoittamattoman alueen nykyinen käyttö ja tutkitaan täydennysrakentamismahdollisuudet. Kaavatyö on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Uusi kaava määrittelee alueen kehittymistä seuraavan 20 vuoden ajaksi ja mahdollistaa merkittävän täydennysrakentamisen.
Kaavasuunnittelu on käynnistynyt Siilinjärven kunnan aloitteesta. Yrityskeskus Innocumin toimitusjohtaja Janne Kasurinen pitää alueen kehittämistä tärkeänä ja uutta kaavoitusta tervetulleena.
– Innocumin alue on yritysten keskuudessa hyvin suosittu. Alue on rauhallinen, mutta toisaalta keskeisellä paikalla ja erinomaisten yhteyksien varrella. Yritykset lähtevät täältä harvoin pois. Tällä hetkellä alueella on noin 65 yritystä ja 500 työpaikkaa. Tilojemme vuokrausaste on korkea ja siksi mahdollisuus täydennysrakentamiseen on tärkeä. Harjamäen alueen kehittäminen lisää koko Siilinjärven elinvoimaisuutta, hän miettii.

Uudisrakennus Harjamäen hengessä

Uuden kaavan myötä Innocumin ensimmäinen uudisrakennus, kooltaan noin 3000 neliötä, nousee harjoituskentän viereiselle tyhjälle tontille parin vuoden sisällä. Tekniikaltaan ja sisätiloiltaan modernit tilat monipuolistavat Innocumin palveluja, esimerkiksi lyhytaikaisen tilavuokrauksen mobiilijärjestelmien avulla.
Vaikka uudisrakennus mahdollistaa aiempaa modernimmat palvelut, toteutetaan täydennysrakentaminen kulttuuriympäristöä ja maisema-arvoja kunnioittaen.
– Asemakaava määrittelee tarkasti rakentamista kulttuurihistorialliset arvot huomioon ottaen. Uudisrakennuksen ulkoasun tulee olla sellainen, että se kunnioittaa alueen tyyliä ja Harjamäen henki säilyy. Itsekin vanhana siilinjärveläisenä pidän tärkeänä, että alueen kulttuuriperintöä kunnioitetaan.

Yhteisöllistä yrittämistä ja asumista

Juuri hyvä henki toistuu usein Harjamäen ja Innocumin yrittäjien puheissa. Alueella vallitseekin yhteisöllinen tunnelma, jossa yritykset, koulut, päiväkoti ja asuinalue sulautuvat hyvin yhteen. Tekemisissä toistensa kanssa ovat ennen kaikkea ihmiset, eivät organisaatiot. Tästä halutaan pitää kiinni jatkossakin.
– Vaikka uusi kaava tulee mahdollistamaan uudisrakentamista lähes 20 000 neliön verran, toteutetaan alueen kehitys maltillisesti ja vaiheittain yhteisöllisyydestä kiinni pitäen. Yritykset, palvelut ja asuminen tulevat mahtumaan samalle alueelle rinta rinnan.
– Yhdessä täällä asutaan ja eletään. Myös tulevaisuudessa, Kasurinen muistuttaa.

p
Siilinjärven kunta

www.siilinjarvi.fi

Share This

Jaa tämä juttu!

Voit jakaa jutun Facebookiin tai Twitteriin.