Valikko Sulje

Ihmisiä telineillä

KiPaJyKä vuokraa, suunnittelee ja asentaa nyt PERI:n telinejärjestelmiä. Jyrki Kähkönen (oik.) ja Mikko Tammihovi löivät kättä päälle kahden perheyhtiön yhteistyöstä tammikuussa. 

KiPaJyKä on paikallinen perheyritys, jonka palveluihin kuuluvat niin kiinteistönhuolto kuin laaja valikoima muitakin palveluja. Uusi aluevaltaus on telineiden vuokraus, suunnittelu ja asentaminen teollisuuden, rakentamisen ja remontoinnin tarpeisiin. Yhteistyö toisen perinteikkään toimijan, PERI:n kanssa aloitettiin tammikuussa.

Viime aikoina KiPaJyKällä on ollut vilskettä. Laajaa palvelutarjontaa on kehitetty entistäkin monipuolisemmaksi ja nykyaikaisemmaksi. Tammikuussa yritys solmi yhteistyösopimuksen PERI:n kanssa ja ensimmäiset rekkalastilliset telinemateriaalia on jo toimitettu KiPaJyKän tontille Sorsasaloon.
– Kumppaniksi valikoitui PERI, koska tuote on erittäin laadukas ja mahdollistaa monipuolisen käytön. Telineissä turvallisuus on tänä päivänä erittäin tärkeä asia. Tuulikuormat ovat esimerkiksi rakennustyömailla kovia, ja meidän pitää pystyä olemaan varmoja rakenteiden kestävyydestä ja turvallisuudesta, KiPaJyKän toimitusjohtaja Jyrki Kähkönen kertoo.

Uuden ajan telineratkaisut

PERI:n 2000-luvulla kehitetyn PERI UP Flex -järjestelmätelineen mukautumiskyky on täydellinen, työturvallisuuden taso korkea ja asennus käy nopeasti.
– 1970-luvulla kehitettyjen kilpailevien järjestelmien ongelmalliseksi havaittuja ominaisuuksia on korjattu. Metric-järjestelmään perustuva mitoitus antaa valtavasti mahdollisuuksia ratkaista ahtaiden tilojen, muuttuvien tarpeiden ja mahdollisesti esille ilmaantuvien yllätysten tuomat haasteet. Periaate on sama kuin Lego-palikoissa. Fysiikan lait asettavat toki rajat, mutta mikäli suunnittelijalla on mielikuvitusta ja näkemystä siitä, mitä tahtoo toteuttaa, sekä sopivasti erilaisia osia käytössään, ovat mahdollisuudet valtavat, myyntijohtaja Mikko Tammihovi PERI:ltä kertoo.

Mukautuvuus kohteeseen

KiPaJyKällä tiedetään, että kohteita on monenlaisia. Silloin telineiden mukautuvuus on erittäin tärkeää.
– Erityisesti teollisuusympäristössä käytettävissä oleva tila voi olla hyvinkin hankala, joten on tärkeää, että telineen pystyy rakentamaan kohteeseen sopivaksi. Telineet sopivat niin teollisuuden kuin rakentamisenkin käyttöön, isoista kohteista aina omakotitalojen ja kesämökkien remontointiin.
PERI toimii telinemateriaalin toimittajana, ja rakentamisen hoitaa KiPaJyKä. PERI:n ja KiPaJyKän yhteistyö kattaa myös tarvittavat suunnittelupalvelut ja teknisen tuen kohteissa, joissa suunnitelmia tarvitaan. Merkittävä tekijä kumppanin valinnassa oli myös PERI:n nopea toimituskyky sekä äkillisiin lisätarpeisiin resursseja turvaava suuri vuokravarasto.

Perheyritykset toimivat pitkällä tähtäimellä

Perheyritysten keskinäinen yhteistyö onkin molemmille luonteva askel. Samankaltainen arvopohja, päätösten ja suunnitelmien tekeminen pitkällä tähtäimellä, yhdistää molempia yrityksiä.
– KiPaJykä on paikallinen perheyritys, PERI taas saksalainen perheyhtiö, jolla on vahvat siteet Suomeen. Saksassa valmistettavien telineiden ja muottien valmistusprosesseissa käytetään merkittävissä määrin suomalaista puuta, vaneria sekä sinkkiä, Tammihovi kertoo.
Paikallisen toimijan ja luotettavan, ison toimittajan yhteistyössä on paljon etuja.
– Mikolla on pitkäaikainen kokemus telinebisneksestä, joten hän tuntee asiakkaita ja sitä, millaisia tarpeita heillä on. Jo olemassa olevan kysynnän pohjalta yhteistyö on ollut helppoa aloittaa. Ja asiakkaittemme tarpeiden myötä sitä on mahdollista laajentaa edelleen, Kähkönen muistuttaa.

Monipuoliset palvelut laajenevat

Telineiden asennuksen lisäksi KiPaJyKän palveluvalikoimaa on kehitetty viime aikoina muutenkin. Tulossa on lisää uusia palveluja, mutta samalla jo olemassa olevia palveluja on kehitetty entistäkin paremmiksi.
KiPaJyKältä hoituvat niin kiinteistönhuolto, asbestinpurku, rakennus- kuin konepalvelutkin.
Henkilöstön koulutukseen sekä työn organisointiin ja sujuvuuteen kiinnitetään yrityksessä erityistä huomiota. Myös konekalustoa on päivitetty.
– Uusien työkoneiden ansiosta pystymme palvelemaan asiakkaita entistä paremmin ja nopeammin. Hankinnoissa on otettu huomioon myös ympäristöystävällisyys, uusilla koneilla päästöjä syntyy vähemmän, Kähkönen kertoo.

Kiinteistöhuollon hätänumero

Palvelutarjontaa ohjaa ennen kaikkea kysyntä. Kiinteistönhuolto on vahva tukijalka, josta monet tuntevat KiPaJyKän parhaiten.
– Isompien kiinteistönhuollon kokonaisuuksien ohella onnistuvat myös perinteiset talkkarinhommat, vaikka puusaunan lämmityksestä lähtien, miehet kertovat pilke silmäkulmassa.
Yrityksen päivystysnumero on avoinna 24/7, ja niin pientä hommaa ei olekaan, ettei sen takia voisi kilauttaa KiPaJyKää hätiin.
– Olemme vähän niin kuin kiinteistöpuolen hätänumero. Meille kun soittaa, apu on jo tulossa.


PERI:n telineet soveltuvat monenlaisiin kohteisiin. Tämä PERI:n toteuttama sääsuojaus löytyy Heinolasta.

KiPaJyKä Oy

Lukkokuja 6, 70420 Kuopio
Päivystys 24/7 050 527 7598
Telineet: Matti-Pekka Kärppä, puh. 050 447 7683
matti-pekka.karppa@kipajyka.fi
www.kipajyka.fi
www.peri.fi