Valikko Sulje

Innolla uutta oppimaan

Savonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa monipuoliset mahdolli-suudet itsensä kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen, Jenni Toivanen kertoo.

Kun työelämän tarpeet ja vaatimukset muuttuvat, syntyy tarve osaamisen päivittämiselle. Savonia-ammattikorkeakoulu on koonnut jatkuvan oppimisen palvelutarjontansa yhteen.

Olipa kyse yksittäisestä työntekijästä, työelämästä kiinnostuneesta henkilöstä, tai kokonaisesta yrityksestä tai organisaatiosta, tarjoaa Savonia-ammattikorkeakoulu laajan valikoiman mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja osaamisen päivittämiseen.
Ammattikorkeakoulun Jatkuvan oppimisen johtajana vuoden alusta aloittanut Jenni Toivanen kertoo, että jatkuvan oppimisen kehittäminen on keskeinen teema valtakunnallisesti ja sitä painotetaan ministeriötason linjauksissa. Myös Savoniassa on tehty organisaatiouudistus, jossa kaikki jatkuvan oppimisen elementit on koottu yhteen. Kenttään kuuluvat niin avoimet ammattikorkeakouluopinnot, yrityksille suunnattu koulutuksen liiketoiminta, erilaiset koulutuksen hankkeet sekä Master School eli ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot.
– Jatkuvan oppimisen kokonaisuus on Savoniassa laaja ja pystymme tarjoamaan poikkeuksellisen monipuolisesti erilaisia koulutuspalveluita eri kohderyhmille ja tarpeisiin.

Opiskelua työelämän tarpeisiin

Toivanen kertoo, että työelämälähtöisyys on aina koulutuksen suunnittelun lähtökohta.
– Työelämän, niin opiskelijoiden kuin yritysten, kannalta on olennaista, että opiskelun yhdistäminen työhön on joustavaa, koulutus voi alkaa ja se voidaan vielä läpi opiskelijalle sopivana ajankohtana. Digitalisaatio tuo oppimiseen joustavuutta ja paikkaan sitomattomuutta. Myös meille koulutuksen tarjoajana tämä on kehittymisen ja jatkuvan oppimisen paikka: kuinka räätälöimme oppimisalustat ja koulutukset niin, että ne palvelevat parhaiten oppijoita? Kyseessä onkin hyvin iso kokonaisuus ja voimanponnistus myös meille oppilaitoksena.
Ajatus oppilaitoksesta ylhäältä alaspäin toimivana viisauden jakajana onkin eilistä päivää. Toivanen näkee Savonian roolin olevan jatkuvan oppimisen keskiössä, jossa yhteistyötä tehdään niin oman talon sisällä eri alojen kanssa kuin myös tiiviissä vuorovaikutuksessa verkostojen, kuten yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden yhteistyöorganisaatioiden kanssa.
– Meidän tehtävämme on tunnistaa opiskelijan jo olemassa oleva osaaminen esille ja rikastaa sitä tämän päivän tiedolla ja uusilla näkökulmilla. Samalla oppilaitoksella on mahdollisuus oppia myös itse huippuammattilaisilta ja yrityksiltä. Koulutus on siis hyvin vuorovaikutteista.

Räätälöityä täsmäkoulutusta eri aloille

Jatkuva oppiminen voi tähdätä uuteen tutkintoon tai tarjota täsmäkoulutuksena lisätietoa johonkin tiettyyn tarpeeseen. Toivanen korostaa, että kun yksilö tai yritys huomaa tarpeen osaamisen päivittämiseen, voi koulutuksen suunnittelijoihin sekä Toivaseen itseensä olla suoraan yhteydessä. Myös ammattikorkeakoulu on aktiivinen yritysten suuntaan.
– Haluamme palvella kaikkia aloja ja tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen niin alueellisesti, maanlaajuisesti kuin myös kansainvälisesti. 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Jenni Toivanen
Jatkuvan oppimisen johtaja, TkT
044 785 6282

Seija Taattola
Asiakkuuspäällikkö,
jatkuva oppiminen, TtM
044 785 6471