Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Innostava yhteisö koululaisista tohtoreihin

Koulutus, Muut

Innovaatioasiantuntija Matti Laitinen ja Business Centerin johtaja Kaija Sääski sanovat, että ihmiset kaipaavat somekanavien vastapainoksi toistensa aitoja kohtaamisia ja keskustelua.

Nuoret kaipaavat yrittäjyyden opetusta kouluihin. Koulu opettaa sosiaalisuutta tai kieliä, mutta vaihtelevasti yrittäjyyteen valmentavia taitoja. Puijonsarven neljäsluokkalaiset tarttuivat härkää sarvista.

Lähes 60 oppilasta vieraili Business Centerin tiloissa. Ajatuksena oli toiminnallinen, yrittä-jyysajatteluun ja innostavuuteen virittävä aamupäivä. Vierailu sopi hyvin Centerin arkeen, sillä parhaillaan kehitetään Pohjois-Savon maakunnan kaikki koulutusasteet kattavaa yhteis-tä yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusstrategiaa.
Kuvion etenemisestä vastaa Savonia-ammattikorkeakoulu ja se tehdään osana Business Cen-terin Pohjois-Savo -hanketta. Tarkoituksena on antaa yksilölle valmiuksia ja kannustusta yrit-teliäisyyteen ja luovuuteen varhaiskasvatuksesta alkaen, jatkuen aina ammatilliseen ja kor-keakoulutukseen.
Savonian innovaatioasiantuntija Matti Laitinen näkee, että Business Center mahdollistaa monialaisen verkostoitumisen ihmisten välillä, jotta eri taustoista ja näkökulmista tulevat asiantuntijat ja opiskelijat voivat tehdä yhteistyötä.
- Haluamme tarjota kasvualustaa yritteliäille, luoville ja kansainvälisesti suuntautuneille ihmisille. Keskeisenä ajatuksena on toteuttaa asioita heidän ehdotuksiensa ja vahvuuksiensa perusteella.

Aitoja kohtaamisia ja keskusteluja

Laitisen mielestä kouluissamme sekä Itä-Suomen pinnan alla kuplii suuri tarina. Esimerkiksi Savilahdessa opiskelijoita, henkilökuntaa ja tutkijoita yhteisessä koulutusympäristössämme on jo yli 20 000.
- Tämä tarkoittaa laajaa kasvualustaa, erilaisia merkityksiä sekä tiimejä, jotka hakevat suun-taa tulevaisuuteen.
Digitalisoituneessa maailmassa ihmiset kaipaavat somekanavien vastapainoksi toistensa aitoja kohtaamisia ja keskustelua. Tähän haasteeseen tarttuu myös Business Center yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.
Business Center kutsuu mukaan eri-ikäisiä opiskelijoita, yrittäjiä, startupeja, tieteentekijöitä, ammattiosaajia ja tutkimusten soveltajia eri aloilta.
Tarkoitus on luoda yhdessä yhteisö, jossa uudet ajatukset ja ideat nostetaan ennakkoluulot-tomasti esiin, yhdessä jalostettavaksi, uuden kehittämiseksi. Muuta ei tarvita kuin intoa ja asennetta, korostaa Business Centerin johtaja Kaija Sääski.
- Pohjoissavolaisessa kulttuurissa painaa turhaan alavireisyys. Vaikka ihmiset ovat kekseliäi-tä ja leppoisia, ei omiin ajatuksiin ja oivalluksiin kuitenkaan uskota. Haluamme omalta osal-tamme murtaa tätä ilmapiiriä ja asennetta.

Business Center toteutetaan Savon ammattiopiston, Itä-Suomen yliopiston, Navitas Kehitys Oy:n, Kuopion, Iisalmen ja Varkauden kaupunkien yhteistyönä. Business Center Pohjois -hankkeen rahoittavat: Etelä-Savon ely-keskus (ESR) ja Pohjois-Savon liitto (EAKR).

Share This

Jaa tämä juttu!

Voit jakaa jutun Facebookiin tai Twitteriin.