Täysillä maaliin! Kannustava ilmapiiri ja konkreettinen tuki mahdollistavat innovaatioiden jalostamisen menestyksekkäiksi yrityksiksi. Koulutusvastuujohtaja Kaija Sääski heiluttaa ruutulippua kehityspäällikkö Antti Iirelle (kesk.) ja ensimmäisen vuoden liiketalouden opiskelija Joonas Manniselle. Motorsport Kuopion Maria Kuuselan kirittää taustalla.

Pohjoissavolaiset yritykset käyttävät tutkimus- ja innovaatiotoimintaan vain 0,57 prosenttia yhteenlasketusta liikevaihdosta. Tilanteen parantamiseksi Savilahteen nouseva alue halutaan valjastaa myös innovaatioiden ja yrittäjyyden kiihdyttämöksi, Pohjois-Savon yrittäjyys- ja innovaatioympäristöksi.

Savilahdesta on tulossa merkittävä osaamisen keskittymä valtakunnallisillakin mittareilla mitattuna. Alueella tulevat sijaitsemaan Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopiston (UEF) Kuopion kampus ja Savon ammattiopisto (SAKKY), valtion tutkimuslaitokset, KYS sekä suuri määrä yrityksiä. Yhtä aikaa fyysisten rakennusten kanssa halutaan rakentaa myös uudenlainen innovaatioiden hyödyntämistä ja yrittäjyyttä tukeva tila.
– Esimerkiksi Savonian ja yliopiston tutkimustyössä tulee vuosittain paljon innovaatioita, joita ei osata hyödyntää kaupallisesti. Pohjois-Savossa syntyy vuosittain vain muutama innovaatioon perustuvaa, kansainvälisille markkinoille tähtäävää yritystä. Tavoitteemme on, että vuonna 2020 tuo luku on 20. Se edellyttää, että tunnistamme vuosittain 100 uutta kehityskelpoista innovaatiota, tutkimus- ja kehityspäällikkö Antti Iire Savoniasta kertoo.

Fyysinen ja henkinen tila yrittäjyydelle

Oppilaitosten erilaiset tutkimus- ja kehittämishankkeet, opetus sekä TKI-palvelut tarjoavat valtavan potentiaalin uusien ideoiden ja tuotteiden syntymiseen. Jotta innovaatio jalostuu toimivaksi yritykseksi, idean keksijä kuitenkin tarvitsee ympärilleen eri alojen osaamista. Siksi Savonia, UEF ja Sakky ovat päättäneet kehittävät Pohjois-Savon Yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä, joka on fyysinen, henkinen, virtuaalinen ja sosiaalinen tila. Kannustava ilmapiiri ja konkreettinen tuki yrittäjyyden alkumetreillä on tärkeää.
– Opiskelijoilla on halua yrittäjyyteen, mutta kun valmistutaan ja opintotuki loppuu, yrittäjyyden kanssa jäädään yksin. Usein tuntuu helpommalta vaihtoehdolta lähteä muualle töihin. Tähän haluamme luoda muutoksen ja tavoitteemme on, että kahden vuoden kuluttua 6500 opiskelijaa kohtaa tavalla tai toisella yrittäjyyden aktivointitoimia, koulutusvastuujohtaja Kaija Sääski kertoo.

Tukea ensimmäiseen
miljoonaan asti

Yrittäjyyttä tuetaan koko opiskelujen ajan opintoihin integroidulla yrittäjyyden opiskelulla, sekä tarjoamalla riittävästi tukea innovaatioiden kaupallistamisessa, rahoituksen hankkimisessa ja kontaktien luomisessa. Tähän aiotaan myös panostaa resursseja ja henkilötyövuosia Savilahdessa, samoin kuin Iisalmessa ja Varkaudessa.
– Kun puhutaan aidosti kansainvälisille markkinoille tähtäävistä yrityksistä, täytyy tarjoamamme tuen ja palveluiden olla sen mukaisia. Kasvuyritykset tarvitsevat alkuvaiheessa erilaisia palveluita kuin niin sanottu perinteinen yrittäjyys. Tulemme myös tekemään tiivistä yhteistyötä alueen muiden yrittäjyyspalveluiden kanssa.
Tulevaisuudessa yrittäjyyteen kannustaminen alkaa jo opiskelujen alussa ja jatkuu läpi opiskelujen, mutta ei pääty valmistumiseen.
– Asiakkuus ja meidän vastuumme on voimassa ”ensimmäiseen miljoonaan asti”, toisin sanottuna niin kauan, että yritys on valmis seisomaan omilla jaloillaan. Yritykset saatetaan aidosti kasvun ja menestyksen tielle.