Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Jatkuva oppiminen – positiivinen välttämättömyys

Koulutus

Soile Lahti.

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä ja uudistamista työuran eri vaiheissa, ja sillä vastataan teknologian kehityksen ja työn murroksen tuomiin koulutustarpeisiin. Asian mittakaavasta kertoo se, että opetus- ja kulttuuriministeriössä on arvioitu, että lähivuosina Suomessa vajaa puoli miljoonaa henkilöä tarvitsee uudelleenkoulutusta tai laajaa täydennyskoulutusta. Suppeampaa osaamisen kehittämistä tarvitsee vähintään yhtä moni.
Osaamisen ja sitä koskevien vaatimusten kohtaamattomuus on yksi tekijöistä työmarkkinoiden ns. kohtaanto-ongelman taustalla. Ongelmatiikka kulminoituu kolmeen kysymykseen: kasvu edellyttää lisää henkilöstöä (ei toki aina), yritysten palveluksessa olevat nykyiset osaajat eläköityvät ja yritysten tarvitsema osaaminen on muuttanut ja muuttaa yhä muotoaan.

Yksi tutkinto ei välttämättä riitä

Pohjois-Savossa asia näyttäytyy siten, että maakunnassa on tällä hetkellä n. 6 000 työnhakijaa, joiden työllistymisen esteenä on tavalla tai toisella osaamisen puutetta.
Pohjois-Savon TE-toimisto ja ELY-keskus järjestävät yhdessä oppilaitosten kanssa suuria määriä työelämän tarpeisiin mukautuvia koulutuksia, sillä rekrytoinnin ja koulutuksen kombinaatio voi olla monelle työtä hakevalle erinomainen työllistymisratkaisu ja yritykselle keino saada työntekijä. Tutkintotavoitteinenkaan opiskelu ja työnteko eivät ole välttämättä erillisiä vaiheita jo siksikin, että yksi tutkinto ei välttämättä enää riitä koko työuralle.
Vaikka onnistuneita kohtaamisia tapahtuu paljon, erityisesti kasvuyritykset raportoivat rekrytointiongelmista. Työelämässä olevilta tilanne edellyttää kriittistä tarkastelua omaa osaamistaan kohtaan ja valmiutta sen kehittämiseen. Se mikä riitti eilen, ei ole mikään tae siitä, että se riittää enää huomenna ja on oltava valmis oppimaan uutta koko työuran ajan. Jatkuva oppiminen haastaa näin myös omat asenteemme.

Television katselu vaihtui pääsykoekirjoihin

Parhaimmillaan jatkuva oppiminen on innostavaa osaamisen kasvattamista, ammatillisten itsetunnon kohottamista tai konkreettinen tie työhön – ja kaikkea näiden väliltä.
Tiedän, mistä puhun, sillä kun omasta valmistumisestani oli 16 vuotta, päätin itsekin vaihtaa ilta-aikaisen television katselun oikeustieteellisen pääsykoekirjoihin. OTM-opinnot työn ohessa ovat edenneet niin hyvin, että jätin juuri tarkastettavaksi oikeusnotaarin tutkielmani kilpailukieltosopimuksista, ja jatkan saman tien maisteriopintoihin.
Ehkä en tällä hetkellä osaa keskustella muista ajankohtaisista tv-ohjelmista kuin uutisista tai tunne uusimpia kaunokirjallisuuden helmiä, mutta valintaani en toiseksi vaihtaisi. Jatkuva oppiminen on välttämättömyys, joka koskettaa kaikkia työelämässä olevia ja sinne pyrkiviä. Se voi kuitenkin olla myös positiivinen välttämättömyys.

Soile Lahti
Pohjois-Savon TE-toimiston johtaja

Share This

Jaa tämä juttu!

Voit jakaa jutun Facebookiin tai Twitteriin.