Valikko Sulje

Juhlaa ja arkea

Savonia-ammattikorkeakoulu on viettänyt 30-juhlavuottaan monin eri tavoin. Olemme tuoneet esille Savonian osaamista ja vaikuttavuutta. Esimerkkejä rohkeista avauksista oli MTV3:n pääyhteistyökumppanuus SuomiAreenalla. Teemoina olivat ilmastoturvallisuus ja ammattikorkeakoulujen aluevaikuttavuus. Opiskelijoillemme järjestimme Teflon Brothers -esityksen Kuopion torilla. Iloiset ilmeet ja hyvä meininki kertoivat, että opiskelijat arvostivat tapahtumaa. Yhteisöllisyyttä ja uusia kohtaamisia oli odotettu korona-ajan jälkeen.

Ammattikorkeakoulujärjestelmä on saavuttanut 30 vuoden iän. Käytännönläheisen korkeakoulutuksen juuret ovat kuitenkin syvemmällä. Kone- ja rakennustekniikka viettää tänä vuonna 130-vuotisjuhlaansa.

Maatalous-, muotoilu- ja terveys- ja liiketalousalan koulutukset ovat myös aloittaneet Kuopiossa 1800-luvulla. Osaaminen on nähty tärkeänä jo silloin. Ammattikorkeakoulujen peruslähtökohtana on alusta lähtien ollut tiivis työelämäyhteistyö.

1990-luvun alussa luodussa ammattikorkeakoulu- uudistuksessa synnytettiin Suomeen käytännönläheinen korkeakoulutus, joka on vertailukelpoinen eurooppalaisten koulutusrakenteiden kanssa. Nähtiin, että työelämässä tarvitaan vahvaa teoreettista osaamista käytännön taitojen rinnalla. Ammattikorkeakoulut ja Savonia eivät ole unohtaneet uudistuksen lähtökohtia.

Savonia tunnistetaan niin tutkintojen kuin työssä olevien osaajien kouluttajana. Aluekehittämistehtävä sisältää myös tutkimus- ja innovaatiotoiminnan, jolla tuetaan yritysten uudistumista, kasvua ja kansainvälisyyttä. Soveltavalle ja nopeasti tuloksia tuottavalle tutkimus- tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnalle on tarve. Tällä hetkellä vihreä siirtymä ja digitalisaatio haastavat kaikkia toimialoja. Tätä työtä Savonia tukee erilaisissa verkostoissa niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Tulevilla hyvinvointialueilla tarvitaan osaajia samoin kuin osaamisen uudistamista työssä olevalle henkilöstölle. Savonia kouluttaa lähes 70 prosenttia hyvinvointialueen henkilöstöstä. Muutostilanteessa hyvinvointialueilla on otollinen aika kiinnittää huomio johtamiskulttuuriin ja toimintamallien uudistamiseen. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa on varmasti tilaa Savonian osaamiselle.

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysalan koulutuksen vetovoima hiipuu. Alalle hakeutuville on syntynyt negatiivinen mielikuva alasta. Tarvitaan nopeasti toimenpiteitä, jotta aikaisemmin erittäin vetovoimainen koulutusala on sitä myös tulevaisuudessa. Työn merkityksellisyyttä, johtamiskulttuuria ja työntekijöiden urapolkuja tulisi tehdä näkyväksi ja osoittaa siihen myös resurssia.

Juhlavuotena Savonia nostaa esiin ammattikorkeakoulujen osaamisen ja aluevaikuttavuuden merkityksen Suomelle. Pidetään siitä yhdessä kiinni myös tulevaisuudessa!

 

Mervi Vidgrén
FT, rehtori Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (ARENE) hallituksen puheenjohtaja