Kuopion Rouvasväenyhdistyksen toiminta on jatkunut katkeamattomana 1800-luvulta asti. Toiminnanjohtaja Eija Tanninen-Komulainen kantaa vuorollaan soihtua.

Harva kuopiolainen yhdistys pystyy ylpeilemään yhtä pitkällä historialla kuin Kuopion Rouvasväenyhdistys. Yhdistys on ollut merkittävä osa kaupungin elämää aina vuodesta 1860 saakka.

Alun perin Rouvasväenyhdistyksiä perustettiin eri puolille Suomea Fredrika Runebergin aloitteesta.
– Ajatus oli poistaa esteitä valon tieltä. Ensin kerättiin varoja köyhille lapsille. 1800-luvun jälkipuoliskolla Kuopio kasvoi valtavasti ja maalta muutti tänne paljon köyhiä ihmisiä, toiminnanjohtaja Eija Tanninen-Komulainen kertoo.
Pian huomattiin uusi ihmisryhmä, jotka olivat aikansa väliinputoajia. Nuorilla, varattomilla naisilla oli vain rajalliset mahdollisuudet elättää itseään. Niinpä yhdistys perusti vuonna 1884 käsityökoulun, jossa opetettiin käsitöitä sekä niiden myymistä. Naisia kannustettiin pienyrittäjyyteen ja itsensä elättämiseen.
Vuosien varrella käsityöopetusta on annettu eri nimillä, mutta toiminta ei ole missään vaiheessa katkennut. Nykykuopiolaisille tutuin nimi on Muotoiluakatemia, merkittävä alansa oppilaitos valtakunnallisestikin tarkasteltuna.
Kun Savonia AMK päätti keskittää toimintonsa yhteen, loppui tutkintoon johtava koulutus Piispankadulta vuonna 2014. Vuokratulojen loputtua yhdistyksen hallitus päätti vuokrata tontin rakennusyhtiölle. Entinen oppilaitos purettiin ja nyt tontille nousee kerrostalokoteja.

Pitkä historia Piispankadulla

Vaikka kortteli Piispankadun ja Kirkkokadun risteyksessä on muuttunut melkoisesti, yksi on ja pysyy. Rouvasväenyhdistys on omistanut Piispa Frosterukselle rakennetun talon vuodesta 1894 asti.
– Kuopion Anniskeluyhtiö osti talon ja tontin piispan perikunnalta ja lahjoitti sen Kuopion Rouvasväenyhdistykselle. Siitä asti olemme tässä olleet ja aiomme olla jatkossakin.

Muutoksen vuodet

Yhdistys on tuonut toimintaansa uusia toimintoja, edelleenkin samoja, alkuperäisiä arvoja sekä periaatteita kunnioittaen.
– Annamme taiteen perusopetuksen mukaista opetusta Muotoiluakatemioissa lapsille, nuorille, aikuisille ja senioreille. Muotoilualan yrittäjille taas olemme kehittäneet FOB!-valmennuskonseptin, jossa muotoilijat tekevät töitä alueen yrityksille erilaisten hankkeiden parissa.
Yhdistys on myös mukana monissa nuorten kanssa toteutettavissa hankkeissa sekä on avannut Kuopioon kansainvälisen muotoilijaresidenssin, jonka ensimmäiset vieraat tulivat tänä talvena.
– Residenssi on saanut innostuneen vastaanoton ja kerännyt kiinnostusta ympäri maailmaa. Vierailijat opettavat myös Muotoiluakatemiassa tai toteuttavat projekteja alueen yrityksissä tuoden omaa osaamistaan alueemme hyväksi. Kuten 1800-luvulla, yhdistyksemme tukee edelleen käsityötä ja pienyrittäjyyttä sekä on mukana kehittämässä kaupunkia, Tanninen-Komulainen summaa.