Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kuntoutuksen kehittäjiä kaivataan!

Apteekit, terveys ja kauneus, Koulutus

Kuntoutuksen kehittämisellä voidaan ennaltaehkäistä sairauksia ja auttaa ihmisiä asumaan pitempään kotona, Marja Äijö (vas.) ja Pirjo Turunen kertovat. Uudet kuntoutuksen koulutukset alkavat ensi syksynä.

Savonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia jatkuvan oppimisen tiellä. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille käynnistyy syksyllä kaksi opintokokonaisuutta, jotka tarjoavat uusia eväitä kuntoutuksen kehittämiseen.

Väestön ikääntyminen, maantieteelliset erot ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tason turvaaminen ovat sote-keskustelun myötä jatkuvasti pinnalla. Kuntoutuksen merkityksestä on kuitenkin puhuttu varsin vähän, vaikka sillä on tutkitusti suuri merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä ja väestön toimintakyvyn ylläpitämisessä.
– Pelkkä hoivakulttuuri ei pidä ihmisiä toimintakykyisenä. Toimiva kuntoutus ja uudet palvelumuodot ovat keskeisessä asemassa, kun halutaan tukea ihmisten terveyttä ja toimintakykyisyyttä. Savonia-ammattikorkeakoulun uudet koulutukset tarjoavat alan ammattilaisille hienon mahdollisuuden paitsi päivittää osaamistaan myös luoda aidosti uusia ja toimivia toimintamalleja omaan työympäristöön, gerontologian ja kuntoutuksen yliopettaja Marja Äijö ja yhteiskunnallisten aineiden lehtori Pirjo Turunen kertovat.

Kuntoutus on moni-ammatillista yhteistyötä

Ylempään AMK-tutkintoon johtava kuntoutuksen koulutus on suunnattu jo ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutus toteutetaan monialaisena ja monitieteisenä opintokokonaisuutena, jossa on vahva side käytännön työelämään. Äijö ja Turunen kertovat, että kentällä on paljon tilausta kuntouksen kehittämiselle moniammatillisin keinoin.
– Siihen on jo lakisääteisiäkin velvoitteita. Asiakkaiden toimintakykyä arvioidaan aina moniammatillisesti. Asiakkaan, olipa kyseessä sitten ikääntyvä ihminen, vammainen, lapsi, nuori tai vaikkapa muistisairauteen sairastunut työikäinen ja hänen perheensä, tilanne vaatii usein monenlaista tarkastelua ja erilaisten ammattilaisten tarjoamaa tukea.

Uusia malleja muuttavassa toimintaympäristössä

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on hankkia osaamista, joka valmistaa opiskelijan johtamaan ja kehittämään omaa työtä ja uudistamaan kuntoutusta muuttuvissa toimintaympäristöissä.
– Tavoitteemme on haastaa opiskelijoita muuttamaan toimintakulttuuria ja luomaan uusia toimivia työskentelymalleja. Inspiraatiota ja faktatietoa haetaan alan uusimmasta kansainvälisestä tutkimustiedosta ja sitä sovelletaan käytäntöön. Haemme innostuneita ja motivoituneita opiskelijoita, jotka voivat halutessaan opiskella joko työn ohessa tai kokopäiväisesti. Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on valmiudet toimia kuntoutuksen erityisasiantuntijan, kehittäjän, johtajan tai eri ammattiryhmien kouluttajan tehtävissä.

Erikoistumiskoulutuksella
etäratkaisujen ammattilaiseksi

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille alkaa syksyllä myös Etäratkaisut kuntoutuksen tukena -erikoistumiskoulutus. Koulutuksessa etsitään ja kehitetään malleja, kuinka erilaisia etäratkaisuja, kuten digitalisaation keinoja, voidaan käyttää hyväksi kuntoutustyössä. Etäratkaisuista on jo saatu hyviä tuloksia esimerkiksi fysioterapiassa. Myös esimerkiksi neurologisilla kuntoutujilla tulokset ovat olleet lupaavia. Erityistä hyötyä etäkuntoutuksesta voi olla esimerkiksi iäkkäille tai syrjäseudulla asuville asiakkaille, joiden voi olla hankalaa liikkua kodin ulkopuolella ja päästä kuntoutukseen.
– Etäratkaisuilla on mahdollista lisätä alueellista tasa-arvoa ja varmistaa palvelujen saatavuus kaikkialla, yhdessä lehtori Auli Ratisen kanssa koulutusta valmistellut Äijö kertoo.
Yhteistyössä Lappeenrannan ja Lahden ammattikorkeakoulun kanssa toteutettava, kolmenkymmenen opintopisteen laajuinen kokonaisuus onkin erinomainen mahdollisuus kehittää kokonaan uusia toimintamalleja. Opinnot sisältävät muun muassa palvelumuotoilua ja etäratkaisujen vaikuttavuuden arviointia. Koulutukseen voivat hakea esimerkiksi sairaanhoitajat, fysioterapeutit, terveydenhoitajat, sosionomit ja muut alan ammattilaiset. Haku erikoistumisopintoihin on toukokuussa ja opinnot alkavat syyskuussa.

p
Savonia-
ammattikorkeakoulu

Gerontologian ja kuntoutuksen
yliopettaja Marja Äijö puh. 044 785 6425
marja.aijo@savonia.fi
Lehtori Pirjo Turunen puh. 044 785 5622
pirjo.turunen@savonia.fi
www.savonia.fi
Myös Facebookissa

Share This

Jaa tämä juttu!

Voit jakaa jutun Facebookiin tai Twitteriin.