Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Liikennejärjestelyt kokonaispalveluna työmailta tapahtumiin

Autot, veneet ja moottoripyörät

Meiltä löytyy kaikki tarvittava liikennejärjestelyjäsi varten, Ismo Partanen lupaa.

Kun viemäri kaivetaan esille ja katu on poikki, tai puoli Kuopiota vaeltaa ulkoilmakonserttiin suorinta tietä, ovat asianmukaiset liikennejärjestelyt tarpeen. Ramudden on vahva valtakunnallinen toimija, jonka kautta järjestelyt sujuvat avaimet käteen -periaatteella.

Kun tiealueella työskennellään, on työmaa-alue suunniteltava huolella. Liikennejärjestelyjen ja liikenteenohjauksen tarkoituksena on turvata sekä tiealueella työskentelevien henkilöiden että tiellä liikkuvien turvallisuus. Tiellä suoritettavasta työstä ei saa aiheutua tarpeetonta haittaa liikenteelle. Työkohde ei saa koskaan yllättää tiellä liikkujaa, vaan liikennejärjestelyjen tulee olla selkeät, helposti ymmärrettävät ja johdonmukaiset.

Kokonaispakettina paperitöistä purkuun

Ylläolevan viranomaisohjeen viesti on Ramuddenin Kuopion toimipisteen esimies Ismo Partaselle selkeä. Hänen työnsä on varmistaa asioiden sujuminen edellä kuvatulla tavalla.
– Ramudden vuokraa tarvittavat liikenneturvallisuuslaitteet, mutta pelkkä kalusto ei läheskään aina riitä. Laadimme myös työnaikaisia liikenteenohjaussuunnitelmia ja teemme liikennejärjestelyjä. Tämä vaatii joustavuutta ja kykyä mukautua nopeasti vaihtuviin tilanteisiin. Materiaalit, tekniikka, varusteet, koulutus sekä osaaminen ja kokemus ovat Ramuddenin vahvuuksia. Valtakunnallisena toimijana pystymme toimimaan ripeästi riippumatta siitä, missä palveluitamme tarvitaan, Partanen kertoo ja muistuttaa palveluiden kattavan koko prosessin alusta loppuun.
– Hallitsemme koko ketjun tarveanalyysistä ja liikenteenohjaussuunnitelmista asennustöihin, käyttökoulutukseen, kunnossapitoon ja lopulta järjestelyiden poistamiseen asti. Asiakkaamme voi liikennejärjestelyjen sijasta keskittyä omaan työhönsä, jota järjestelyt suojaavat.

Roudansulatuksella lisää työaikaa

Syksy etenee ja pian ovat lähellä ajat, jolloin routa hidastaa monen työmaan aikatauluja. Kilpailuedun saavuttaa se, joka pystyy pitämään työmaan käynnissä säästä riippumatta.
– Tarjoamme erikokoisille työmaille sopivia siirrettäviä ratkaisuja lämmöntuotantoon. Käyttämällä sopivankokoista roudansulattajaa voit työskennellä läpi koko vuoden, pakkasista ja tuiskusta piittaamatta. Pätevällä roudansulatuksella vältetään tuotantopysäytykset ja työntekijöiden lomautukset, eli roudansulattaja maksaa kyllä ankaran talven työmaalla itsensä helposti takaisin, Ismo Partanen lupaa.


Ramudden näkyy paitsi liikenteessä, myös erilaisissa yleisötapahtumissa.

p
Ramudden Oy

Suvannontie 10, 70780 Kuopio
Ismo Partanen puh. 050 478 0069
ismo.partanen@ramudden.fi
info@ramudden.fi
www.ramudden.fi

Share This

Jaa tämä juttu!

Voit jakaa jutun Facebookiin tai Twitteriin.