Valikko Sulje

Liiketoimintaa luovuudesta

Luova Veto! -hankkeen projektipäällikkö Raisa Leinonen, muotoilija Mirva Jäntti ja TKI-asiantuntija Jyri Vuorisalo Savonia-ammattikorkeakoulusta tietävät luovuuden voivan olla myös kannattavan liiketoiminnan ydin.

Luova toiminta, sivistys ja osaaminen ovat aluekehityksen myllynkiviä, jotka hierovat osaltaan elinvoimaa maakuntaan. Kehittämisohjelma ”Luova Pohjois-Savo – luovien alojen kasvu ja yhteistoiminta Pohjois-Savossa” tekee näkyväksi luovien alojen merkitystä osana maakunnan kilpailukykyä ja yritysten kansainvälistymistä.

Savonia ammattikorkeakoulun kolmivuotinen Luova Veto! Luovat alat Pohjois-Savon hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantajina -hanke on saanut paljon aikaan. Projektipäällikkö Raisa Leinonen kertoo, että hankkeen aikana on tuotettu maakunnan ensimmäinen kehittämis- ja toimenpideohjelma, joka nostaa esille luovan alan vaikuttavuutta Pohjois-Savossa, luovan osaamisen merkitystä alueen elinvoimalle ja asukkaiden hyvinvoinnille. Se myös esittää konkreettisia toimenpiteitä luovien alojen yhteistoiminnan ja kasvun edistämiseksi tulevina vuosina.
”Luova osaaminen versoo maakuntaan lisää korkeatasoista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edellytyksiä”, todettiin maakuntajohtaja Marko Korhosen kehittämisohjelman alkusanoissa. Monen pohjoissavolaisen huippuyrityksen tuotekehityksen ja brändin takana on jo valmiiksi muotoiluosaamista, käytettävyyssuunnittelua ja viestintäosaamista.
– Satojen kontaktien verkosto on osoittanut, että luovuus on ehtymätön, uusiutuva voimavara. Sillä voidaan aikaansaada ajattelussa ja liiketoiminnassa positiivisia muutoksia myös täällä Pohjois-Savossa, Leinonen muistuttaa.

Kuva kertoo enemmän

Moni organisaatio ja yritys kompastuu viestintään, joka ei onnistu perustehtävässään tuoda perusideaa esille helposti ymmärrettävällä tavalla. Hankeväelle homma on selkeä, mutta lopullinen kohderyhmä saattaa pohtia: mistä oikein on kysymys? Savonian Luova Veto! -hanke oivalsi tämän jo hankkeen alussa. Niinpä olikin luontevaa hakea tukea luovuutta yritystoiminnassaan hyödyntäviltä paikallisilta osaajilta.
Kuopiolainen, vuonna 2017 perustettu Piirre Oy on erikoistunut visualisointiin. Yhteistyö hankkeen kanssa alkoi logon suunnittelusta ja se on johtanut lukuisiin hanketta ja sen osia havainnollistaviin kuvituksiin. Yksi yrityksen perustajista, muotoilija Mirva Jäntti kertoo, että selkeä ja oivaltava kuva kertoo enemmän kuin monisivuinen teksti.
– Piirrämme kuvia yritysten ja organisaatioiden viestintää varten. Kaikkiin palveluihimme kuuluu luova ongelmanratkaisu, ideointi ja piirtäminen. Asiakkaalla ei tarvitse olla mielessä ideaa valmiista piirroksesta, vaan liikkeelle voidaan lähteä pelkästä tarpeesta, joka yleensä liittyy ymmärrettävyyteen, erottautumiseen, tunnistettavuuteen tai mieleenpainuvuuteen, Mirva kertoo ja muistuttaa lopullisen kuvituksen olevan joskus pitkänkin prosessin lopputulos.
Paitsi luovuutta ja taitoa piirtää, tarvitaan myös kykyä omaksua asiakkaan sisältöjen viesti. On hankalaa visualisoida viestiä, jonka ideaa ei itse ole ymmärtänyt.
– Ani harvoin lopullinen kuva tai kuvat syntyvät kerralla, usein ensimmäinen kuvaversio synnyttää uusia ajatuksia myös asiakkaan puolella ja luova prosessi on kaksisuuntainen. Yhdessä tekemisen ja luovuuden yhdistelmällä syntyvät parhaat kuvat ja viestintä saa aivan uuden, eri tavalla toimivan ilmeen.

Visualisoinnin avulla mummokin pääsee jyvälle strategioista ja organisaatiokaavioista.

Savonia-ammattikorkeakoulu
TKI-asiantuntija Raisa Leinonen
Savonia-amk
Puh. 044 755833
raisa.leinonen@savonia.fi
www.savonia.fi
Kehittämis- ja toimenpideohjelma:
luovaveto.savonia.fi

Piirre C Oy
Maaherrankatu 27, 3. krs, 70100 Kuopio
Puh. 044 976 28 69
info@piirre.com, www.piirre.com