Valikko Sulje

Osteoporoosia voi hillitä

Osteoporoosi haurastuttaa luuta salakavalasti. Se ei näy päälle päin, joten luuntiheyden mittaaminen kannattaa, Markku Hyvönen muistuttaa.

Osteoporoosi eli luukato on ikävä sairaus, mutta sen etenemistä voidaan hillitä. Liikunnallinen ja terveellinen elämäntapa sekä oikea-aikainen lääkitys ehkäisevät ja hidastavat luuntiheyden heikkenemistä.

Osteoporoosissa luuta häviää nopeammin kuin uutta syntyy. Luuntiheys alkaa heikentyä noin 40 ikävuoden jälkeen. Perintötekijät ja useat sairaudet sekä niihin käytettävä lääkitys vaikuttavat siihen, että toisilla luun laatu heikkenee toisia nopeammin.
Luun haurastuminen altistaa murtumille. Yleislääketieteen erikoislääkäri Markku Hyvönen kertoo, että Suomessa tapahtuu vuosittain noin 30 000 – 40 000 luun murtumaa, joista monessa osasyynä on luuston tiheyden ja laadun heikkeneminen. Osteoporoosia kutsutaankin hiljaiseksi sairaudeksi. Ensimmäinen merkki on usein luun murtuminen, jolloin luukato on voinut edetä jo hyvinkin pitkälle.
Siksi luuntiheyden tutkiminen kannattaa. Luuntiheysmittausta tehdään Puijonlaakson lääkäriasemalla. Hyvä uutinen on, että haurastumista voidaan hillitä lääkityksellä.
Hyvönen muistuttaa, ettei potilas tarvitse välttämättä lääkitystä koko ajan.
– Osteoporoosilääke hillitsee hajottajasolujen toimintaa. Usein hyvä hoitotulos saadaan kuuriluontoisella lääkityksellä. Lääkitys pysäyttää luun heikkenemisen ja vaikutus jatkuu myös kuurin jälkeen. Kun jatkomittauksissa havaitaan osteoporoosin taas kiihtyneen, aloitetaan uusi kuuri. Näin ollen hyvä hoitovaste saadaan oikein ajoitetulla lääkityksellä.

Lujat luut liikkumalla

Myös elämäntavoilla on iso merkitys luuston terveydelle ja hyvinvoinnille. Ehkäisyssä perusasioita ovat kalsiumin ja D-vitamiinin riittävä saanti, oikeat liikuntatottumukset ja kaatumisten ehkäisy.
– Lujat luut luodaan liikkumalla lapsena ja nuorena. Myös aikuisiässä liikunta ylläpitää luumassaa ja hidastaa sen menetystä iän karttuessa. 50 – 70 vuoden iässä on yleensä vielä aikaa varmistaa luuston kunto ja hidastaa sen heikkenemistä.

Puijonlaakson Lääkärikeskus

Kiekkotie 2, 70200 KUOPIO
puh. 017 282 8244
markku.hyvonen@fimnet.fi
www.puijonlaaksonlaakarikeskus.fi