Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Palvelumuotoilun tulevaisuuden tekijät

Koulutus

Ihan oma valinta! Muotoilun opiskelijat pääsevät uudessa opetussuunnitelmassa harjaannuttamaan taitojaan monialaisesti, muotoilun opiskelijat Martti Mustonen (vas.), Rose-Mari Martikainen (toinen vas.), Noora Niemeläinen sekä liiketoimintasuunnittelija, opettaja Jaakko Laukkanen kertovat.

Savonia-ammattikorkeakoulun Muotoilun koulutus tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen tavan opiskella yhteisöllisesti ja monimuotoisesti. Keskeisessä osassa projektistudioissa ovat todelliset, yrityksiin tehtävät asiakastyöt, joita opiskelijat pääsevät tekemään heti toisesta opiskeluvuodesta alkaen.

Muotoilun opinnot edellyttävät luovuutta, ongelmanratkaisukykyä, kuvallista ja kolmiulotteista hahmotuskykyä sekä vuorovaikutustaitoja. Savonia-AMK:ssa muotoilun koulutusohjelmassa opinnot on ensimmäisenä Suomessa rakennettu konkreettisten projektistudioiden ympärille.
Opintojen ensimmäisen vuoden aikana suoritetaan perusopintoja, joissa otetaan haltuun muotoilun perustyökalut. Toisen ja kolmannen opintovuoden aikana opiskelijat pääsevät oman mielenkiintonsa mukaan valitsemaan kymmenen opintopisteen suuruisia projektistudioita.
– Opiskelijat pääsevät muotoilemaan omaa urapolkuaan aitojen yrityselämän projektien parissa. Studiot voivat liittyä palvelumuotoiluun, graafiseen suunnitteluun, sisustusarkkitehtuuriin, vaate -ja korumuotoiluun tai teolliseen muotoiluun. Opiskelijoita rohkaistaan erikoistumaan ja kehittämään osaamistaan oman urasuunnitelman ja kiinnostuksen kohteiden mukaan, liiketoimintasuunnittelija, opettaja Jaakko Laukkanen kertoo.

Tuoretta ajattelua asiakaskokemukseen

Muotoilun opiskelijoilla on annettavanaan yrityselämälle alan viimeisintä tietotaitoa ja tuoretta näkemystä. Koska muotoilun parista löytyy monenlaista osaamista, yrityksille pystytään tarjoamaan monipuolisia palveluita, kuten mainostoimistopalvelut aina web-sivujen suunnitteluista ja videoiden teosta lähtien.
Yksi keskeinen osaamisalue on erittäin ajankohtainen palvelumuotoilu, mikä on lyönyt läpi myös Kuopion seudulla.
– Palvelumuotoilussa meiltä löytyy paljon huippuosaamista ja mahdollisuus tuoda kokonaan uutta ajattelua alueemme yrityksille. Palveluiden kokonaisvaltaisen suunnittelun peruslähtökohta on asiakaskokemuksen parantaminen.
Palvelumuotoilun opiskelijat ovat toimineet aktiivisesti esimerkiksi Kuopion kaupungin, Savonia-AMK:n ja Pohjois-Savon liiton Tarjoomo-hankkeessa. Hanke kokoaa yhteen ikäihmisille suunnattujen palvelujen tuottajia ja yrittäjiä. Tavoitteena on innovoida uusia, paremmin toimivia palveluja sekä tuoda niitä entistä paremmin esille kootusti.

Yhteisöllistä oppimista

Projektimuotoinen opiskelu on omiaan luomaan yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä. Toisen vuoden opiskelijat Rose-Mari Martikainen, Noora Niemeläinen ja Martti Mustonen kertovat, että taitojen kartuttaminen aitojen toimeksiantojen parissa on mukavan haastavaa ja kehittää työelämätuntemusta.
– On tosi tärkeää, että harjoitustyöt tehdään oikeille asiakkaille. Se tuo motivaatiota ja hommat haluaa tehdä niin hyvin kuin ikinä pystyy. Ihan hyvä ei enää riitä, Mustonen ja Niemeläinen kertovat.
Nuorten osaajien mielestä ensimmäisen vuoden opinnot antoivat hyvät lähtökohdat opinnoille. On hyvä päästä kokeilemaan erilaisia muotoilun tapoja ja työvälineitä. Monipuolinen osaaminen hyödyttää senkin jälkeen, kun oma suuntautuminen on selvä. Esimerkiksi graafisen suunnittelun osaamisesta on hyötyä oman osaamisen brändäämisessä.
– Oma kiinnostuksen kohde vain vahvistui ensimmäisen vuoden aikana ja nyt projektistudioissa osaamista pystyy laajentamaan oman kiinnostuksen mukaan, Niemeläinen sanoo.
Kokopäiväisen opiskelun lisäksi opintoja voi suorittaa myös monimuoto- ja täydennyskoulutuksena.
Kun eri muotoilun aloihin erikoistuvat opiskelijat työskentelevät yhdessä, syntyy hedelmällistä ja perinteiset raja-aidat ylittävää innovatiivisuutta. Muotoilun opiskelijoiden yhteishenki onkin korkealla.
– Kaikki auttavat toisiaan ja olemme yhtä porukkaa vuosikurssista riippumatta. Yhteistä tekemistä keksitään myös vapaa-ajalla.

p

Savonia-ammattikorkeakoulu

Liiketoimintasuunnittelija
Jaakko Laukkanen puh. 044 785 6916
jaakko.laukkanen@savonia.fi
https://portal.savonia.fi/amk/fi/tutustusavoniaan/opiskelu-koulutusaloilla/muotoilu

Share This

Jaa tämä juttu!

Voit jakaa jutun Facebookiin tai Twitteriin.