Valikko Sulje

Savonia katsoo tulevaisuuteen

Myös työelämän tarpeista nouseva tutkimus- ja innovaatiotoiminta on oleellinen osa aluekehitys-toimintaamme, rehtori Meri Vidgrén sanoo.

Savonia-ammattikorkeakoulu aloitti 30-vuotisjuhlavuoden Puijon tornin valaisulla. Savonian logon, pinkin värisen tornin valaisu alkoi päivittäin iltahämärissä ja kesti läpi yön.
Rehtori Mervi Vidgrénin mukaan tempauksella haluttiin ilahduttaa kaupunkilaisia ja samalla tuoda esiin Savonian keskeistä roolia Pohjois-Savossa.
– Myös työelämän tarpeista nouseva tutkimus- ja innovaatiotoiminta on oleellinen osa aluekehitystoimintaamme.
Savonian työelämälähtöinen tutkimus- ja innovaatiotoiminta palvelee erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla ei ole omaa tuotekehitys- ja tutkimusyksikköä. Juhlavuotenaan Savonia nostaakin esille yhä vahvemmin aluevaikuttavuuttaan, joka syntyy tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.
Tällä hetkellä digitalisaatio, robotiikka ja vihreä siirtymä haastavat yritys- ja laajemminkin työelämän uudistumista. Hyvinvointialueiden kehittämisen polttopisteenä on tuottavuuden nostaminen sekä henkilöstön veto- ja pitovoiman varmistaminen. Työelämätoimijoiden tarvitsee tutkimus- ja innovaatiotoiminnan rinnalla varmistaa henkilöstönsä osaaminen.

Merkittävä osa valmistuneista jää työvoimaksi maakuntaamme

Savoniasta valmistuneista osaajista merkittävä osa jää työvoimaksi maakuntaamme. Savonialainen osaaminen on tunnustettua. Opiskelijoidemme työllistyminen valmistumisvaiheessa on 91 prosenttia. Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa työllistyminen on vieläkin korkeampaa. Alueemme tulee jatkossakin kaikin keinoin pitää kiinni osaajista ja huomioida myös kansainvälisten opiskelijoiden sitouttaminen alueellemme.
Savonian asiantuntijat ovat mukana laajasti vuoropuhelussa eri toimijoiden kanssa. Siksi Savonia on Suomen suurimman yhteiskunnallisen festivaalin, SuomiAreenan, pääyhteistyökumppani kesällä 2022.
SuomiAreena nostaa esiin tekoja, jotka vievät suomalaista yhteiskuntaa kohti parempaa. Yhteiskunnallisena tekona Savonia tarjoaa kaikille maksuttomasti avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson ja jakaa tietoa ilmastomuutoksen vaikutuksista väestön terveyteen, tuoden aihetta koskevat ratkaisut keskiöön.
Vidgrén näkee sään ääri-ilmiöt ja nopeasti etenevän luontokadon kasvavana uhkana ihmisten arjen turvallisuudelle ja yhteiskunnan häiriöttömälle toiminnalle. Ilmastoturvallisuus on yksi Savonian painoaloista ja meillä on vahva osaaminen alalta.
– Kaikille avoimella digitaalisesti toteuttavalla ilmastomuutos ja terveys -opintojaksolla haluamme lisätä tietoisuutta ympäristöturvallisuudesta ja kannustaa ihmisiä varautumaan.
Mielenkiintoisia keskusteluja on luvassa SuomiAreenalla, viestintäpäällikkö Anne Heikkinen kertoo.
– Esimerkiksi tiistaina (12.7.) otsikkona on ”Ilmastomuutos on parasta, mitä ihmiskunnalle on tapahtunut”. Silloin liikutaan teemoissa: ratkaisuja ilmastomuutoksen hillitsemiseksi, ilmastomuutoksen terveysvaikutukset, bio- ja kiertotalouden katalyytit, vihreä siirtymä yrityksissä.