Savonian opiskelijoiden joukosta löytyy osaajia eri puolilta maailmaa. Italialaiset Lolita Bussoletti, Cristina Suffa ja Giorgia Bonacci sekä hollantilaiset Mark Bethlehem ja Andries van der Werff ovat vaihto-opiskelijoina Kuopiossa.

Savonialla on tiiviit yhteydet ja verkostot maailmalle. Kansainvälisessä korkeakoulussa opiskeleekin tulevia huippuammattilaisia eri puolilta maailmaa. Alueen yrityksille kansainvälinen osaaminen tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia.

Savonia-ammattikorkeakoulun kansainvälinen verkosto ulottuu yli 30 maahan, joissa on yli 200 kumppania. Aktiivinen opiskelija- ja asiantuntijavaihto sekä erilaiset yhteistyöprojektit ovatkin oppilaitokselle arkipäivää. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää myös Kuopion alueen kehityksen ja elinkeinoelämän kannalta.
– Tehtävämme on paitsi kouluttaa ihmisiä myös tukea oman alueemme kehittämistä. Eri puolilta maailmaa tulevilla opiskelijoilla on kielitaitoa sekä kulttuurintuntemusta, joista on paljon hyötyä yrityksille, kansainvälisten asioiden päällikkö Virpi Laukkanen sanoo.
Savonialla on kaikkiaan neljä englanninkielistä ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa liiketalouden, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysaloilla. Lisäksi koulutustarjontaan kuuluu englanninkielinen ylempi korkeakoulututkinto, Digital Health.
– Englanninkielisiä opintojaksoja tarjotaan myös muissa tutkinto-ohjelmissa ja kaikilla aloilla opiskelee kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita.
Yritykset voivat hyötyä Savonian osaamisesta monella tapaa, kuten harjoitteluiden, opinnäytteiden ja projektitöiden kautta.
– Kehitämme koko ajan yritysyhteistyötä, jotta yritykset saavat parhaan mahdollisen hyödyn sekä löytävät yrityksiinsä parhaat mahdolliset kansainväliset osaajat. Olemme myös joustavia järjestelyjen ja aikataulujen suhteen, liiketalouden lehtori Minna Tarvainen sanoo.

Kielitaitoa ja markkina-alueen tuntemusta

Myyntipäällikkö Andreas Kübelbeck tuntee Savonian hyvin. Hän saapui Saksasta Suomeen ja Savonialle opiskelemaan vuonna 2007. Kaksi vuotta myöhemmin hän sai harjoittelupaikan terveysteknologiayritys Medikrossa, johon hänet sittemmin palkattiin töihin. Nykyään Kübelbeck ja Medikro tekevät tiivistä yhteistyötä Savonian kanssa.
– Kaltaisellemme vientiyritykselle kansainväliset opiskelijat ovat toivottuja harjoittelijoita, Kübelbeck kertoo.
Hänen mukaansa monelta yritykseltä puuttuvat riittävät verkostot ja kontaktit ulkomaille.
– Kansainväliset työntekijät tuovat mukanaan valmiita kontakteja, kielitaidon ja ymmärryksen vallitsevasta kulttuurista ja markkinoiden toiminnasta. Suomalainen voi mennä neuvottelemaan vieraaseen maahan, mutta hän ei ole yhtä hyvin sisällä kulttuurissa kuin työntekijä, joka on kyseisestä maasta kotoisin.
Medikrolla on huomattu, että kontaktien muodostaminen ja ylläpitäminen on huomattavasti helpompaa, kun markkina-alueesta vastaa henkilö, jolle kulttuuri on omakohtaisesti tuttu. Medikron työyhteisö onkin hyvin kansainvälinen.

Timantit talteen

Monelle yritykselle ajatus ulkomaalaisesta harjoittelijasta tai työntekijästä on kuitenkin vieras. Yhteistyö Savonian kanssa onkin hyvä tapa ottaa ensiaskel.
– Yritys pystyy erilaisten projektien, harjoittelujen ja opinnäytetöiden edetessä tarkkailemaan opiskelijoita ja löytämään sieltä juuri oman yrityksen tarpeisiin sopivat ammattilaiset ja persoonat. Toisin sanottuna yhteistyö Savonian kanssa on yrityksille hyvin turvallinen tapa palkata osaajia, Tarvainen muistuttaa.
Kübelbeck kehottaa yrityksiä olemaan avoimin mielin ja rohkaistumaan kansainvälisessä yhteistyössä.
– Kannattaa kokeilla, sillä hävittävää on hyvin vähän. Sen sijaan opiskelijoiden joukosta voi löytyä todellisia timantteja ja moniosaajia, jotka ovat yritykselle arvokkaita löytöjä.

Avarakatseisia ongelmanratkaisijoita

Laukkanen muistuttaa, että Savonian tiiviit suhteet ulkomaille hyödyttävät myös suomalaisia opiskelijoita. Opiskelijoita kannustetaan lähtemään ulkomaille vaihto-opiskelijoina. Kielitaito sekä kulttuurien tuntemus kehittyvät myös Savonian kampuksella, kun suomalaiset ja ulkomailta tulevat opiskelijat oppivat yhdessä.
– Tavoitteemme on kouluttaa avarakatseisia ja ongelmanratkaisukykyisiä ammattilaisia. Nämä taidot kehittyvät erityisen hyvin kansainvälisessä ympäristössä.

 


Savonia-ammattikorkeakoulun englanninkieliset tutkinto-ohjelmat tammikuun 2018 yhteishaussa:

• Bachelor of Business Administration, International Business
• Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering
• Bachelor of Engineering in Internet of Things
• Bachelor’s Degree Programme in Nursing
• Master’s Degree Programme in Digital Health


 

p

Savonia-
ammattikorkeakoulu
PL 6 (Microkatu 1) 70201 Kuopio
international.talents@savonia.fi
www.savonia.fi/eng
Liiketalouden lehtori Minna Tarvainen
puh. 044 785 6981
Kansainvälisten asioiden päällikkö
Virpi Laukkanen
puh. 044 785 6018