Valikko Sulje

Savonian virtuaaliset oppimisympäristöt

Projektipäällikkö Anssi Mähösen mukaan erityisesti COVID-19 pandemian aikana nämä teknologiat ovat mahdollistaneet joustavan, turvallisen ja kustannustehokkuuden.

Virtuaaliset oppimisympäristöt tempaavat mukaan opiskelijat ja työelämän. Savonia-ammattikorkeakoulun vetämässä FutureEdu -hankkeessa on luotu työelämän kanssa uusia oppimisympäristöjä, joissa hyödynnetään virtuaaliteknologian sovellutuksia.

Savonian projektipäällikkö Anssi Mähösen mukaan teknologiat mahdollistavat muun muassa virtuaalisten työmallien, työprosessien tai -ohjeiden
välittämisen katsojan näkökenttään osana
reaalimaailmaa.
– Saadun palautteen mukaan ympäristöt ovat oppijaa innostavia, motivoivia sekä oppimista että perehtymistä edistäviä. Erityisesti COVID-19 pandemian aikana nämä teknologiat ovat mahdollistaneet joustavan, turvallisen ja kustannustehokkaan toiminnan jatkumisen yhteiskunnan haastavissa olosuhteissa.
Hankkeessa kehitettiin kliinisen laboratorion, leikkaussalin ja välinehuollon toiminta-ympäristöjä. Näissä ympäristöissä hyödynnettiin virtuaali- ja lisättyä todellisuutta monen tasoisena, monenlaisille välineille ja sovellutuksilla, Mähönen tarkentaa.
– Ympäristöt vaihtelevat täysin tietokonesimuloidusta leikkaussalista aina kliinisen
laboratorion reaalimaailman näkymään, joka sisältää virtuaalisia lisäelementtejä.
Mähönen näkee, että luotuja ympäristöjä hyödynnetään terveysalan opiskelijoiden oppimisessa, uusien ja jo työelämässä olevien työntekijöiden perehdytyksissä ja
koulutuksissa. Kun koulutus ja työelämä
toimivat yhteisissä oppimisympäristöissä,
niiden tarjoama tieto on ajantasaista ja vastaa tämän hetken osaamisvaatimuksia.
– Työntekijöiden perehdytystarve vähenee, sekä opiskelijat että työelämän asiantuntijat ovat valmiimpia siirtyessään työtehtäviin.
Hanketoimijat ovat Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon ammattiopisto. Lisäksi yhteistyökumppaneita ovat Kuopion yliopistollinen sairaala, Helsingin yliopistollinen sairaala, Diagnostiikkakeskuksen laboratorio Lappeenrannasta sekä Servica Oy Kuopiosta.