Valikko Sulje

Sorvin ääreen!

Työkykykoordinaattorien avulla takaisin sorvin ääreen. Myös Marjaana Pitkänen-Pääkkösen (vas.) ja Sari Hoffrénin työ on usein melkoista sorvaamista, kun etsitään räätälöityjä ratkaisuja työllistymiseen.

Työura voi jatkua vammasta, sairaudesta tai muusta terveysrajoitteesta huolimatta. Usein rajoitteet voidaan ratkaista erilaisilla toimenpiteillä. TE-toimiston työkykykoordinaattorien tehtävä on löytää räätälöityjä ratkaisuja, jotka mahdollistavat työllistymisen.

Samaan aikaan kun useilla aloilla yrityksiä vaivaa työvoimapula, on monella osatyökykyisellä korkea motivaatio työllistymiseen. Usein terveydellisiin rajoitteisiin on löydettävissä työnteon mahdollistavia ratkaisuja.
Pohjois-Savon TE-toimiston työkykykoordinaattorit Marjaana Pitkänen-Pääkkönen ja Sari Hoffrén puhuvat mieluiten täsmätyökyvystä osatyökykyisen sijaan.
– Kukaan meistä ei ole sataprosenttisen työkykyinen koko ajan. Työkykyä on monenlaista. Johonkin tehtävään työkykyä riittää vain kymmenen prosentin verran, mutta johonkin toiseen täydet sata prosenttia. Meidän tehtävämme on etsiä sopivia ratkaisuja. Olemme myös asiakkaan apuna esimerkiksi Kelan, kuntoutustahon ja työeläkeyhtiön suuntaan.
Toisinaan prosessissa voidaan päätyä myös eläkepäätökseen tai vastaavasti auttaa työkyvyttömyyseläkkeellä olevaa palaamaan työelämään.
– Meillä on käytössä monia erilaisia työkaluja työllistymisen tukemiseksi. Tehtävämme on kulkea asiakkaan rinnalla ja auttaa siinä, että tarvittavat toimenpiteet tehdään oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti.
TE-toimiston sisällä asiantuntijat tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä, jotta työtä etsivät tekijät ja osaajia tarvitsevat yritykset löytävät toisensa.
-Työnhakijan kannattaa olla aina ensimmäisenä yhteydessä omaan asiantuntijaan, joka tekee perusselvitykset ja ohjaa asian eteenpäin työkykykoordinaattorille. Työntekijöiden palkkaamisesta kiinnostuneiden yritysten taas kannattaa olla yhteydessä TE-toimiston yrityspalveluihin.

Palkkatuella kynnyksen yli

Erilaiset tukimuodot voivat olla ratkaiseva tekijä uuden työntekijän palkkaamisessa. Tämän on omakohtaisesti huomannut Kuopion Venttiilipajan yrittäjä Petri Taskinen. Yrityksen kuudesta työntekijästä kaksi on tullut taloon ensiksi palkkatuella.
– Meillä on sen verran marginaalinen ala, ettei esimerkiksi Kuopiossa sitä tehdä muualla tässä mittakaavassa. Henkilökunta pitää toisin sanoen kouluttaa itse. Siinä, että uusi työntekijä muuttuu tuottavaksi työntekijäksi, menee 4 – 6 kuukautta. Palkkatuki tänä aikana kompensoi osaamisen puutetta ja on tarjonnut viimeisen sysäyksen, että uuden työntekijän on uskaltanut palkata.
Taskinen uskoo, että korjaamoalalla on paljon yhden tai kahden miehen yrityksiä, joissa työtä kyllä riittäisi useammallekin tekijälle, mutta palkkaamisen riski on iso.
– Tuki on sekä työntekijän että työnantajan etu. Meille se on konkreettisesti mahdollistanut palkkaamisen ja nämä henkilöt ovat myös jääneet taloon työntekijöiksi, Taskinen kertoo.

Kuopion Venttiilipajan Petri Taskinen on tyytyväinen TE-toimiston tarjoamaan tukeen henkilökunnan palkkaamisessa.

Yrityksen on mahdollista saada osatyökykyisen palkkaamiseen monenlaista tukea.

  • Palkkatuetun työn tarkoituksena on parantaa henkilön ammatillista osaamista ja edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Tuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, mutta sen myöntäminen perustuu aina työttömän työnhakijan palkkatuen tarpeeseen.
  • Työolosuhteiden järjestelytukea yritys voi saada silloin, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää esimerkiksi uusia työvälineitä, kalusteita, muutostöitä työpaikalla tai apua työssä toiselta työntekijältä. Järjestelytuki myönnetään, kun näillä toimenpiteillä voidaan ratkaista työnteon rajoite ja auttaa näin työllistymisessä.
  • TE-toimiston asiakas voi pyytää todistuksen suurtyönantajalle siitä, että hänet on merkitty asiakasrekisteriin osatyökykyisenä työnhakijana. Mikäli työssäolon viiden ensimmäisen vuoden aikana osatyökykyinen tulee työkyvyttömäksi, ei työkyvyttömyyseläke vaikuta suurtyönantajan työeläkemaksuluokkaan.
Pohjois-Savon TE-toimisto

Pohjois-Savon TE-palvelut
www.toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-savo
Henkilöasiakkaat 0295 025 500