Korkoa korolle! Tilintarkastustoimisto Juha Tissari antaa kullanarvoisia neuvoja esimerkiksi vero-, yritysjärjestely- ja sukupolvenvaihdosasioissa.

Tilintarkastustoimisto varmistaa yhteisön kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuuden. Toinen rooli on toimia yhteisön neuvonantajana ja avustajana esimerkiksi verotukseen ja yritysjärjestelyihin sekä sukupolvenvaihdoksiin liittyvissä asioissa.

Kuopiolaisen Tilintarkastustoimisto Juha Tissarin palveluihin kuuluvat tilintarkastus- ja neuvontapalvelut. Juha Tissari, KHT, JHT, on toiminut alalla yli 20 vuotta, josta yrittäjänä 12 vuotta.
– Tilintarkastuksen tavoitteena on varmistua siitä, että tarkastettavan yhteisön tai säätiön tilinpäätös on olennaisilta osin laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti. Tilintarkastajan antamaan tilintarkastuskertomukseen sisältyy lausunto siitä, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, Juha Tissari kertoo.
Tilintarkastajan tehtäviin kuuluvat myös lainsäädäntöön perustuvien lausuntojen ja todistusten laatiminen eri tilanteissa. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi yritysjärjestelyt, avustustilitykset ja liikenneluvat.
Tilintarkastaja on usein asiakkaansa tärkeä neuvonantaja. Neuvontapalvelua käytetään paljon muun muassa vero-, yritysjärjestely- ja sukupolvenvaihdosasioissa.
– Annamme mielellämme neuvoja asiakkaillemme ja meihin kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä. Esimerkiksi verotukseen liittyvät asiat kannattaa aina selvittää etukäteen.

Luotettavaa laatua

Toiminta perustuu ennen kaikkea asiantuntemukseen pohjautuvaan luotettavuuteen, laatuun ja henkilökohtaiseen palveluun. Asiakaskuntamme muodostuu pääasiassa Savon alueella monipuolisesti eri toimialoilla toimivista yhteisöistä. Asiakkaamme ovat osakeyhtiöitä, henkilöyhtiöitä, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä, osuuskuntia sekä säätiöitä ja yhdistyksiä, Juha Tissari esittelee.
– Oman toimistomme kokeneiden ja alalle suuntautuvien nuorempien asiantuntijoiden lisäksi hyödynnämme verkostoomme kuuluvia ammattilaisia aina, kun se edistää asiakkaamme etua.

Tilintarkastusala muuttuu

Viime vuosina tilintarkastusalalla merkittävänä puheenaiheena on ollut tilintarkastusrajojen muuttaminen. Viimeisimmän esityksen mukaan tilintarkastusrajoja tullaan nostamaan niin, että pienemmiltä yrityksiltä päättyisi tulevaisuudessa lakisääteinen tilintarkastusvelvollisuus.
Tilintarkastusrajojen todennäköisesti muuttuessa moni lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävä yritys tarvitsee yhä kuitenkin tilintarkastuspalveluita esimerkiksi rahoittajan vaatimuksesta, sekä muissa verotukseen ja yritysjärjestelyihin liittyvissä erityistilanteissa
Sähköisten taloushallinnon järjestelmien yleistyessä myös tilintarkastus on muuttunut. Tarkastusta voidaan tehdä omalta koneelta ja tilintarkastukseen liittyvä aineisto arkistoidaan sähköisesti.

p

Tilintarkastustoimisto Juha Tissari
Juha Tissari, KHT, JHT
Asemakatu 12, 70100 Kuopio
puh. 050 918 9345
toimisto puh. 044 732 5234
ma – pe 8 – 16
juha@tissari.fi
www.tissari.fi