Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Tulevaisuuden hyvinvointijohtajien tekijät

Koulutus

Syksyllä 2020 Savonia-ammattikorkeakoulussa aloittaa ensimmäistä kertaa Wellness-palveluliiketoiminnan johtamisen (YAMK) koulutus. Tutkinto-ohjelma on Suomessa ensimmäinen laatuaan.

Hyvinvointi on ajankohtainen aihe, joka kiinnostaa ihmisiä. Liiketoimintana Wellness kasvaa tällä hetkellä maailmanlaajuisesti maailmantaloutta nopeammin. Kyse on siis merkittävästä ilmiöstä ja myös alueellisessa mielessä tärkeästä kehityskohteesta.
Digitalisaatio, monimuotoistuminen ja kasvava kiinnostus hyvinvointiin luovat alalle suuria mahdollisuuksia, mutta myös muutospaineita. Hyvinvoinnin johtamisen osaaminen vaikuttaa myös yritysten sisäiseen toimintaan. Työelämään astuva ikäluokka on kasvanut erilaisessa maailmassa kuin edeltäjänsä, mikä asettaa johtamisen uudenlaisen tarkastelun eteen.
Näihin haasteisiin vastaa Savonia AMK:n uusi, ylempään korkeakouluun johtava Wellness-koulutus.
– Opiskelemaan voivat hakea alemman ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittaneet, Wellness-palveluliiketoiminnasta kiinnostuneet henkilöt, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus, yliopettaja Markku Haapakoski kertoo.

Käytännön oppimista työn parissa

Esimerkiksi hotelli- ja kylpyläalan, matkailupalvelujen, fysioterapian ja hyvinvointiteknologian parissa työskentelevät löytävät opiskelusta työhönsä uusia eväitä ja kehittämismuotoja. Monimuotokoulutuksena toteutettava koulutus kestää kolme vuotta ja koostuu verkko-opinnoista sekä intensiivipäivistä. Opiskelu onnistuu näin hyvin työn ohessa ja soveltuu myös kauempana asuville. Mielekkyyttä ja motivaatiota opintoihin tuo oppimistehtävien yhdistäminen oman organisaation tai yrityksen kehittämiseen.
– Oppiminen tapahtuu paitsi tuoreen tutkimustiedon, ennen kaikkea käytännön harjoitustöiden kautta. Opiskelijat pääsevät kehittämään omaa työskentely-ympäristöään, Wellness-liiketoiminnan lehtori Ilkka Virolainen kertoo.
Kehittyvän teknologian hyödyntäminen ja soveltaminen sekä tulevaisuuden johtajuus ovat opinnoissa keskeisessä asemassa. Toimintaympäristön muutosvauhdin kiihtyessä strateginen ajattelu ja muutoksen hallinta ovat entistä tärkeämpiä taitoja. Myös myynnin kehittämiseen kiinnitetään opinnoissa erityistä huomiota.

Koulutuksesta buustia urapolulle

Virolainen ja Haapakoski kannustavat kiinnostuneita opiskeluun. Oman osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen tuo uutta virtaa ja näkökulmaa työhön, ja myös konkreettista hyötyä.
– On hyvä muistaa koulutuksen merkitys oman urapolun kannalta. Tutkimusten mukaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen vaikuttaa suoraan työntekijän ura- ja palkkakehitykseen. Opiskelu on siis sijoitus omaan tulevaisuuteen.

 

Kehittyvän teknologian hyödyntäminen ja soveltaminen sekä tulevaisuuden johtajuus ovat Wellness-palveluliiketoiminnan johtamisen opinnoissa keskeisessä asemassa, Ilkka Virolainen (vas.) ja Markku Haapakoski kertovat.

p

Savonia-ammattikorkeakoulu

Yliopettaja Markku Haapakoski 044 785 6065
markku.haapakoski@savonia.fi
Wellness-liiketoiminnan lehtori Ilkka Virolainen 044 785 6919
ilkka.virolainen@savonia.fi
www.savonia.fi
https://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/amk-ja-yamk-tutkinnot/kevaan-yhteishaku/restonomi-ylempi-amk-wellness

Share This

Jaa tämä juttu!

Voit jakaa jutun Facebookiin tai Twitteriin.