Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Tulevaisuuden imussa

Koulutus

Hannu Miettinen kertoo, että ammattiopisto on markkinoinut teknologia-alojen koulutusta yläkoululaisille kaivuritehtaalla. Tehdas on rakennettu leikkikaivurin ympärille.

Savon ammattiopistossa on paraikaa käynnissä kaksi hanketta, joiden tavoitteena on kehittää osaamista silmällä pitäen tulevaisuuden osaamistarpeita.

Ammattiopistossa käynnistyi viime vuonna Teknologia digitalisoituu -investointihanke, jossa on tarkoitus ajanmukaistaa kone- ja laitekantaa. Parikseen hanke sai vuodenvaihteessa osaamista kehittävän Teollisuuden uudet osaajat (TUO) -hankkeen.
Molempien hankkeiden taustalla on ammattiopiston muutto Savilahden kampukselle parin vuoden päästä. Teollisuuden hankkeita vetävän Hannu Miettisen mukaan muutto antaa mahdollisuuden koulutuksen kokonaiskuvan uudistamiseen ja toimintatapojen nykyaikaistamiseen.
- Sijainti lähellä Savonia-ammattikorkeakoulua mahdollistaa paremmin yhteistyön esimerkiksi tuotekehitystoiminnassa. Voimme tulevaisuudessa toteuttaa joustavammin projekteja, joissa insinööriopiskelijat huolehtivat suunnittelusta ja meidän opiskelijat protovalmistuksesta.

Joustavaa koulutusta

Tulevaisuuden osaamistarpeina korostuvat robotiikka ja automaation hyödyntäminen. Miettisen mukaan automaatio yleistyy pohjoissavolaisissa yrityksissä koko ajan, ja sovelluksia hyödyntävät yhä pienemmät yritykset.
- Meidän on oltava mukana tässä muutoksessa, koska työtehtävät muuttuvat. Meille on tulossa esimerkiksi automaattivarasto, jossa opiskelijat oppivat alusta alkaen toimimaan samoin kuin työpaikoilla.
Hankittaviin laitteisiin liittyy myös simulointiympäristöjä, joissa opiskelijat voivat oppia taitoja aidontuntuisessa tilanteessa ja saavat palautetta onnistumisestaan heti.
Simulaattorit ovat liikuteltavia oppimisympäristöjä, joten ne sopivat mainiosti myös työntekijöiden perehdytykseen ja lisäkoulutukseen yrityksissä.
- Esimerkiksi maalaussimulaattori on herättänyt paljon kiinnostusta yrityksissä. Siinä maalausta voidaan harjoitella ilman, että tarvitaan erityistä tiloja koulutukseen, Miettinen sanoo.
TUO-hankkeessa etsitään puolestaan joustavia koulutusmenetelmiä, joissa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä. Ketterää, räätälöityä koulutusta tarvitaan, jotta pystytään turvaamaan työvoimaan saatavuus tulevaisuudessa.
- Kehitämme myös verkkokoulutuksia ja virtuaalioppimisympäristöä, Miettinen toteaa.

Uutta osaamista

TUO-hankkeessa kehitetään paitsi uusia joustavia koulutusmuotoja myös oppilaitoksen ja yritysten osaamista.
Osaamista lisätään muun muassa kouluttamalla. Miettisen mukaan niiden sisällöt haetaan maakunnan yrityksistä, mutta koulunpenkille pääsevät yritysten työntekijöiden lisäksi oppilaitosten edustajat.
Yksi koulutusten tavoitteista on edistää investointihankkeessa hankittujen koneiden, laitteiden ja oppimisympäristöjen käyttöönottoa ja hyödyntämistä.
-  Kouluttamalla syntyy uutta osaamista, uusia toimintatapoja ja myös uusia tuotteistettuja palveluita, joiden avulla voimme tukea yritysten osaamista tulevaisuudessakin.
TUO-hanke kestää kolme vuotta. Vetovastuun kantaa Savon ammattiopisto, osatoteuttajina mukana ovat Savonia-ammattikorkeakoulu ja Ylä-Savon ammattiopisto. Ohjausryhmässä on mukana myös yrityksiä.
Hankkeelle on tulossa omat nettisivut kevään aikana osoitteeseen www.sakky.fi/tuo. Seuraa siis ammattiopiston viestintäkanavia!

p
Savon ammattiopisto TUO-hanke

Hannu Miettinen puh. 044 785 4211
hannut.miettinen@sakky.fi,
www.sakky.fi

Share This

Jaa tämä juttu!

Voit jakaa jutun Facebookiin tai Twitteriin.