Energiatekniikkaa opiskeleva Valtteri Partanen oli opiskelijavaihdossa Irlannissa viime syksynä. Koulutusvastuupäällikkö Jari Lindén muistuttaa, että myös monimuoto-opiskelijat voivat lähteä opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun ulkomaille.

Savonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa tulevaisuuden osaajia. Tutustu tarjontaan ja löydä tiesi ammattilaiseksi!

Valtteri Partanen löysi oman tiensä energiatekniikasta. Hakiessaan opiskelemaan hän ei tiennyt alasta juuri mitään, mutta se tuntui tarjoavan mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Opinnot ovat edenneet hyvin, ja hän valmistuu energiatekniikan insinööriksi tänä keväänä.
– Halusin tutustua energiatekniikkaan alana, ja se vei sitten mennessään. Tärkeää oli, että löysin hyvän työharjoittelupaikan ja pääsin soveltamaan opittua tietoa kentällä, Partanen kertoo.
Energiatekniikan tutkinto-ohjelma antaa valmiudet perinteisten voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitotehtäviin sekä pätevyyden käytönvalvojan tehtäviin. Koulutus perehdyttää myös uusiutuvaan energiantuotantoon ja kiertotalouteen.

Käytännönläheistä opiskelua

Energiatekniikan koulutus on keskitetty Varkauden kampukselle. Lähellä toimii myös useita alan yrityksiä, jotka antavat opiskelijoille harjoitus- ja projektitöitä.
– Kaikki opetus perusaineista lähtien tukee energiatekniikan ammattilaiseksi kasvamista, lehtori Markku Huhtinen kuvaa.
Huhtisen mukaan käytännönläheistä opiskelua tukee erinomaisesti kampuksen uusi Energiantutkimuskeskus, joka luo oikean voimalaitoksen kaltaisen oppimisympäristön laadukkaine laboratorioineen.
– Energiatutkimuskeskuksen todellisessa ympäristössä ja siitä laaditussa virtual reality -mallissa pääsee opiskelemaan esimerkiksi kattilalaitosten käyttöä, kunnossapitoa ja laitossuunnittelua sekä tekemään erilaisia mittauksia ja analyyseja.
– Myös yritykset käyttävät Energiatutkimuksen palveluita, ja opiskelijat pääsevät usein mukaan yritysten tutkimus- ja kehityshankkeisiin, Huhtinen jatkaa.

Ole omien opintojesi pomo

Savoniassa voi opiskella ammattikorkeakoulututkinnon joustavasti töiden ohessa.
Monimuotokoulutuksessa opiskelija voi vaikuttaa opiskelutahtiinsa tavallista enemmän. Opiskelijalta tämä vaatii organisointikykyä, ajanhallintataitoja ja tavoitteellista, pitkäjänteistä otetta.
– Työelämäkokemuksesta on paljon hyötyä. Hyvä on myös, jos työnantaja on hengessä mukana jollain tavalla, koulutusvastuupäällikkö Jari Lindén lisää.
Nämä ominaisuudet voi yhdistää Paula Kylmäseen, joka opiskelee viimeistä vuotta restonomiksi työnsä ohella. Hän on saanut myös työnantajaltaan kannustusta.
– Olen voinut viedä käytäntöön asioita, joita olen oppinut. Opinnäytetyönkin teen työpaikalle, ravintolapäällikkönä työskentelevä Kylmänen sanoo.

Entistä joustavammin

Monimuotokoulutuksissa lähitapaamisia on harvoin ja opiskelu tapahtuu pääosin verkossa. Kylmäsen mielestä tapaamiset olivat erityisen tärkeitä opintojen alussa.
– Tultiin tutuiksi ja ryhmäydyttiin. Aikuisiällä tämä tapahtuu aika nopeasti, hän naurahtaa.
Ensi syksynä alkavissa tradenomien ja wellness-tradenomien monimuotokoulutuksissa lähitapaamiset toteutetaan intensiivipäivinä, joita järjestetään neljästä viiteen lukuvuoden aikana. Wellness-liiketoiminnan tradenomikoulutus alkaa ensi syksynä ensimmäistä kertaa monimuotototeutuksena.
– Intensiivipäivien sisällöt toteutetaan osin yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Tradenomi- ja wellness-tradenomikoulutusten intensiivipäiviä järjestetään Kuopion lisäksi Varkaudessa ja Iisalmessa, Lindén kertoo.

Restonomiopiskelija Paula Kylmänen kiittelee monimuotokoulutuksen joustavuutta. Energiatekniikan lehtori Markku Huhtinen kertoo, että myös energiatekniikkaa voi opiskella monimuotona.

p

Savonia-ammattikorkeakoulu
PL 6 (Microkatu 1) 70201 Kuopio
Opistotie 1, 70200 Kuopio
Koulutusvastuujohtaja Kaija Sääski
puh. 044 785 6922
kaija.saaski@savonia.fi
Koulutusvastuupäällikkö Jari Lindén
puh. 044 785 6927
jari.linden@savonia.fi
www.savonia.fi