Perheet ovat aiempaa monimuotoisempia. Yhteiskunta kuitenkin on lainopillisessa mielessä rakennettu avioliiton ja perinteisen ydinperheajatuksen ympärille. Mahdolliseen avo- ja avioeroon tai kuolemaan kannattaakin varautua etukäteen.

Avopuolison asema on heikko eron tai kuoleman hetkellä.
– Avopuolisolla ei ole suoraan oikeutta puolison omaisuuteen. Avopuolison kuollessa esimerkiksi yhteinen asunto voidaan laittaa myyntiin, sillä puolisolla ei ole hallintaoikeutta, asianajaja Marja Pääkkö muistuttaa.
Puolison asema varmistetaan keskinäisellä testamentilla. Monikaan ei tiedä, että avopari voi myös tehdä etukäteen sopimuksen omaisuuden jakamisesta mahdollisen avoeron varalta. Avioliittoa solmittaessa kannattaa tehdä avioehtosopimus, varsinkin jos toisella puolisolla on enemmän omaisuutta tai odotettavissa olevaa perintöä. Erityisen tärkeä avioehto on silloin, omistetaan yritys tai osa siitä.
– Avioehdon voi halutessaan tehdä pelkästään eron varalle, jolloin se ei koske perinnönjakoa kuoleman jälkeen, asianajaja Karoliina Partanen muistuttaa.
Uusioperheissä, joihin saattaa kuulua sekä yhteiset että puolisoiden omat lapset edellisistä liitoista, omaisuus ja perintö kannattaa niin ikään turvata testamentilla ja avioehdolla tai avoparin sopimuksella omaisuuden jaosta. Vanhempien välinen avioliitto ei kuitenkaan tee puolison lapsista automaattisesti perillisiä.

Lakiapua asiantuntemuksella

Sopimus-, avioehto-, perintö- ja ositusasiat eivät ole aina aivan yksinkertaisia, joten ammattilaisen puoleen kannattaa kääntyä välttyäkseen ikäviltä yllätyksiltä eron tai kuoleman hetkellä.
Asianajotoimisto Hyvärinen & Pääkkö palvelee asiakkaita asiantuntemuksellaan ja pitkällä kokemuksella niin testamenttien, avioehtojen ja sopimusten teossa kuin osituksissa, huoltajuus- ja perintöriidoissa.
– Riitatilanteissa avustajan rooli on ajaa asiakkaan etua ja löytää mahdollisuuksien mukaan sovintoratkaisu. Erityisesti lasten ollessa kyseessä sovinto on pitkällä tähtäimellä aina paras ratkaisu, Pääkkö ja Partanen muistuttavat.

p

Asianajotoimisto
Hyvärinen & Pääkkö Oy
Puijonkatu 19 A, 5. krs, 70100 Kuopio
puh. 017 266 0400
fax. 017 266 0401
toimisto@hyvarinen-paakko.fi
www.hyvarinen-paakko.fi