Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Työvoimakoulutuksella osaavaa työvoimaa yrityksille

Asiantuntijapalvelut, Yrityspalvelut

Arto Mustonen ja Päivi Halonen.

Työvoimakoulutus on hyvä mahdollisuus päivittää osaamista työmarkkinoiden edellyttämälle tasolle tai hankkia kokonaan uusi ammatti. Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa.

Koulutuksen tavoitteena on useimmiten suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla aloilla järjestetään myös jatko- tai täydennyskoulutusta.

-Työmarkkinoilla on jonkin verran kohtaanto-ongelmaa. Toisilla aloilla kaikille ei riitä töitä, ja toisaalta on aloja, joille yritysten on vaikea löytää riittävästi työvoimaa, osaamisen kehittämisen palvelujohtaja Päivi Halonen kertoo.

Työntekijöille ja yrityksille
alan viimeisintä tietotaitoa

Työvoimakoulutuksessa työnhakija päivittää osaamisensa ajan tasalle ja työllistyy. Yritys taas löytää osaavia työntekijöitä, joilla on alan viimeisin tietotaito.
Työvoimakoulutuksen kesto vaihtelee 10 vuorokauden ja kahden vuoden välillä, useimmiten kesto on 4 – 6 kuukautta. Koulutus räätälöidään henkilökohtaisesti henkilön aiempi osaaminen ja koulutus huomioon ottaen.
– Työelämä muuttuu nopeasti, joten työvoimakoulutus on hyvä tapa saattaa osaaminen tähän päivään. Usein opiskelu on aikuisiällä haastavaa taloudellisten realiteettien vuoksi, joten työvoimakoulutus on taloudellisestikin hyvä ratkaisu. Opiskelijalle maksetaan työttömyysetuuden lisäksi myös kulukorvausta, työvoimakoulutuksen asiantuntija Arto Mustonen muistuttaa.


Koulutus on tehokas työllistymisen väline

Mikäli omalla alalla töitä ei löydy, kannustavat Halonen ja Mustonen rohkeasti tutustumaan myös muiden alojen työvoimakoulutuksiin.
– Koulumaailma on modernisoitunut ja yhdessä koulutuksenjärjestäjien kanssa jokaisen opiskelijan kohdalla käydään läpi, mitä osaamista hänellä on jo entuudestaan. Perustutkinnon suorittaminen ei välttämättä edellytä istumista koulun penkillä kahta vuotta, he muistuttavat.
Yhdessä kouluttajien kanssa koulutuksia järjestetään myös pienemmillä paikkakunnilla. Näin koulutukseen osallistumisesta pyritään tekemään mahdollisimman helppoa eri puolilla maakuntaa.
Halonen ja Mustonen korostavat, että ihmiset muistaisivat opiskelun merkityksen omalla työuralla ja työllistymisen edistäjänä.
– Työvoimakoulutus on myös erittäin vaikuttavaa. Tämänhetkinen tilanne on sellainen, että kuuden kuukauden jälkeen koulutuksen päättymisestä työvoimakoulutukseen osallistuneista on työttömänä keskimäärin enää kaksi kymmenestä.

p
Pohjois-Savon TE-palvelut
Työvoimakoulutus

Arto Mustonen
p. 0295 043 634

Mari Haatainen
p. 0295 043 542

Ulla Saastamoinen
p. 0295 043 688

Ritva Iivarinen
p. 0295 043 564

Teija Kirjavainen
p. 0295 043 590

Jaana Kattainen
p. 0295 043 546
etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

Share This

Jaa tämä juttu!

Voit jakaa jutun Facebookiin tai Twitteriin.