Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Viretorilla edistetään terveyttä

Asiantuntijapalvelut, Koulutus

Viretorin matalan kynnyksen palvelut ovat kaikille avoimia. Ohjausta ja neuvontaa tarjotaan esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinten haasteisiin, koordinaattori Salla Lommi vinkkaa.

Viretori on Savonian yrittäjämäinen oppimisympäristö, jossa kolmannen vuoden opiskelijat pääsevät harjoittamaan työelämätaitoja, kehittämään ja testaamaan omia yritysideoitaan ja tuottamaan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja oikeille asiakkaille.

Pääasiassa Viretorilla suorittavat harjoittelua ja projektiopintoja fysioterapiaopiskelijat, mutta myös esimerkiksi terveydenhoitaja-, sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijat tekevät opintoja Viretorilla soveltuvin osin.
– Opiskelijoiden tuottamat palvelut ovat kaikille avoimia. Asiakasryhmiämme ovat muun muassa ikäihmiset, työikäiset, lapset, nuoret, kehitysvammaiset, neurologiset kuntoutujat sekä urheilijat, koordinaattori Salla Lommi kertoo.
Opiskelijat toteuttavat matalan kynnyksen terveyttä edistävää ohjausta ja neuvontaa ja tekevät muun muassa toimintakykykartoituksia ja kuntotestauksia. Koordinaattorin työnkuvaan kuuluu käytännön asioista huolehtiminen sekä isompien yhteistyökumppanuuksien järjestely, mutta muuten opiskelijat huolehtivat VireTorin toiminnasta itsenäisesti.
– On todella tärkeätä, että opiskelijat pääsevät kokemaan käytännössä, millaista vastaanottotoiminta ja yrittäminen on. He vastaavat työn suunnittelusta ja asiakastyöstä itse. Tämä myös kannustaa yrittäjyyteen valmistumisen jälkeen, kun sitä on päässyt jo harjoittelemaan käytännössä.

Aikaa paneutua ja kuunnella asiakasta

Myös asiakkailta on tullut hyvin positiivista palautetta. Viretorilla onkin merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus hyvinvoinnin palvelujen järjestäjänä.
– Toteutamme palvelupolkuajattelua ja teemme tiivistä yhteistyötä esimerkiksi Kuopion kaupungin kanssa. Opiskelijoilla on hyvin aikaa paneutua asiakkaan tilanteeseen ja kuunnella asiakasta. Tukenaan opiskelijoilla on koordinaattorin lisäksi fysioterapia- ja hoitotyön opettajat. Nuorilla on myös ihanat tuoreet silmät tarkastella asioita kokonaan uudesta näkökulmasta, Lommi kertoo.

Apua ongelmiin ja ennaltaehkäisevää työtä

Viretori toimii ajanvarauksella, joka löytyy Viretorin nettisivuilta. Asiakkaita riittää mukavasti, eikä kaikkiin isoihin yhteistyökuvioihin ole pystytty osallistumaankaan. Toisaalta yksityisasiakkaita kaivataan lisääkin. Myös kansainväliset opiskelijat kaipaavat englanninkielisiä asiakkaita. Esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinongelmiin, liikunnan aloittamiseen ja muihin hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin voi löytyä vastaus Viretorilta. Asiakkaalla ei kuitenkaan tarvitse olla jo olemassa olevaa ongelmaa, vaan Viretorille voi hakeutua myös ennaltaehkäisymielessä.
– Ylipäänsä olemme uusille ideoille avoimia, joten jos mieleen tulee ajatus, jossa Viretorin palveluja voisi hyödyntää, meihin kannattaa olla yhteydessä, Lommi rohkaisee.


Viretorin vastaanottotoiminnasta vastaavat Savonian kolmannen vuoden opiskelijat.

p
Savonia AMK Viretori

Koordinaattori Salla Lommi
puh. 044 785 6043
salla.lommi@savonia.fi
Viretori puh. 044 785 6418
(Viikot 46 – 50, 2 – 20)
viretori@savonia.fi
www.viretori.fi

Share This

Jaa tämä juttu!

Voit jakaa jutun Facebookiin tai Twitteriin.