Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Yrittäjä, vakuuta itsesi työttömyyden varalta

Muut, Yrityspalvelut

Jo pienellä kuukausittaisella jäsenmaksulla yrittäjä varmistaa itselleen ansiosidonnaisen työttömyysturvan, SYT-kassan puheenjohtaja Esa Airaksinen ja hallituksen varajäsen Tuija Vartiainen muistuttavat.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan (SYT-kassa) kuuluu noin 30 000 jäsentä. Kassaan kuulumalla yrittäjä varmistaa, että on yritystoiminnan päättyessä oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan.

Yritystä perustaessa harva miettii työttömyyttä, tavoitteenahan on nimenomaan työllistää itsensä ja mahdollisesti muitakin. Riskien kartoittaminen ja niihin varautuminen on kuitenkin järkevää.
- Jo 30 000 jäsentä on turvannut itsensä työttömyyden varalta, mutta silti kassaan kuuluvien yrittäjien prosentti on vielä alhainen verrattuna palkansaajiin. Kassaan kuuluminen on samanlaista riskienhallintaa kuin vakuutusten ottaminen, SYT-kassan puheenjohtaja, kuopiolainen asianajaja Esa Airaksinen kertoo.
Keskimäärin kassa maksaa ansiosidonnaista etuutta kuukausittain noin 750 henkilölle, kaikkiaan noin miljoona euroa kuussa. Jäsenmaksun ja siten myös maksettavan päivärahan suuruus määräytyvät työtulon mukaan, vähimmillään jäsenmaksu on 12,76 euroa kuukaudessa.
- Alimmalla jäsenmaksulla varmistaa jo 164 euroa Kelan päivärahaa korkeamman työttömyyspäivärahan.
Jäseneksi voivat liittyä YEL- ja MYEL-vakuutetut päätoimiset yrittäjät, ja tietyin edellytyksin TyEL-vakuutetut yrityksen osaomistajat, joilla vuosityötulo on vähintään 13 076 euroa. Ansiosidonnaistapäivärahaa maksetaan, kun kassan jäsenenä on ollut vähintään 15 kuukauden ajan ja yritystoiminta on todistettavasti lopetettu.
- Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvän kannattaa liittyä välittömästi SYT-kassaan, jotta työssäoloehto ei katkea. Yrittäjän työssäoloehtoa ei voi kerryttää palkansaajakassan jäsenenä, Airaksinen muistuttaa.
Jäseneksi liittyminen on helppoa ja onnistuu SYT-kassan kotisivuilla osoitteessa www.syt.fi.

Neljännesvuosisata täynnä

SYT-kassa on perustettu vuonna 1995, joten tänä vuonna juhlitaan sen 25-vuotista taivalta. Airaksinen muistuttaa, että sitä ennen yrittäjillä ei ollut mahdollisuutta ansiosidonnaiseen päivärahaan työttömyyden osuessa kohdalle. Työttömyyspäivärahan maksamisen lisäksi SYT-kassa tekee myös yrittäjien edunvalvontaa.
- Pyrimme seuraamaan ja mahdollisuuksien mukaan vaikuttamaan lainsäädäntöön niin, että lait ovat yrittäjien kannalta suotuisia ja että edut ovat vastaavia kuin palkansaajillakin.
Edunvalvonnan kannalta on tärkeää, että kassan hallituksessa ovat edustettuina mahdollisimman monenlaiset yrittäjät.
- Olemme pyrkineet siihen, että esimerkiksi maantieteellinen ja sukupuolijakauma otetaan huomioon.
Esimerkiksi Kuopiolla on tällä hetkellä hyvä tilanne alueen äänen saattamiseksi kuuluviin. Airaksinen, joka on ollut mukana hallituksessa kuusi vuotta, valittiin loppuvuodesta hallituksen puheenjohtajaksi. Samalla kertaa hallituksen varajäseneksi valittiin Monikanavapalvelut Oy:n toimitusjohtaja ja Savon XPressin päätoimittaja Tuija Vartiainen.

Share This

Jaa tämä juttu!

Voit jakaa jutun Facebookiin tai Twitteriin.