Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Yritysten ja yksityisten turva-asiat kuntoon

Erikoisliikkeet

Kuopion Vartiointipalvelun vahvuuteen kuuluvat muun muassa asiakasvastuullinen kenttäjohtaja Tuukka Röynä (vas.), myyntijohtaja Tomi Vento, kouluttaja Eino Launonen, toimitusjohtaja Mika Kolehmainen ja suojelukoira Rymy.

Kuopion Vartiointipalvelu Oy kouluttaa yrityksiä ja yksityishenkilöitä tunnistamaan ja ehkäisemään toiminnassaan ihmisiin, omaisuuteen ja tietoturvallisuuteen liittyviä riskejä. Yritys toimittaa tekniset ja henkilölliset turvajärjestelmät ja palvelut. Yrityksen palvelu ja sen arvoja ovat ammatillisuus, eettisyys ja tuloksellisuus.

Toimitusjohtaja Mika Kolehmainen tarkastelee yhteiskunnan nykyistä turvallisuustilannetta kriittisesti. Hänen mukaansa esimerkiksi uusi digitaalinen huumekauppa lisää ongelmia yhä enemmän ja uusia aineita tulee markkinoille jatkuvasti. Myös mielialalääkkeitä käytetään yleisesti liikaa ja väärin.
– Yhteiskunnallinen tilanne huononee syrjäytymisen vuoksi, mutta myös siksi, että nyt on sellaista ajattelua, että keltään ei saisi vaatia mitään tai muuten mieli pahoittuu, Kolehmainen huomauttaa.
– Yhtäältä kansalaisten ja yritysten pitää olla realistisia ja tilannetietoisia eikä säikkyä syyttä, toisaalta esimerkiksi oma yleinen turvallisuustaso pitäisi pitää kunnossa yhä enemmän omilla toimilla.

Turvallisuusalan asiantuntijapalveluja

Nykyisillä voimavaroillaan poliisi ei ehdi tehdä kaikkea yhteiskunnan perusturvallisuuden hoitotehtäviä, joten iso osa niistä on siirtynyt yhä enemmän yritysten, laitosten ja yksityishenkilöiden itsensä järjestettäväksi.
Työnjako poliisin ja yksityisen turvallisuusalan välillä on määritelty laissa. Poliisin vastuulla on ensisijaisesti vakavat henkeen ja terveyteen kohdistuvat uhat ja esitutkinta. Kuopion Vartiointipalvelu antaa näissä tukea välittämällä tietoa ilmoittamalla mahdollisista riskitilanteista ja esimerkiksi valmistelemalla rikosilmoituksen, jolloin rikoksen selvitysmahdollisuudet kohoavat huomattavasti verrattuna niin sanottuun pimeään ilmoitukseen.
Perinteisestä menetelmästä, jossa vartija satunnaisesti liikkuu teollisuusalueella, on yhtiössä siirrytty tekniikan laajaan käyttöön ja tarkasti määritellyn vasteen välittömään antamiseen. Näin yritysten tai huviloiden aitaamattomat ulkopihatkin voivat olla jatkuvassa, välittömän vasteen valvonnassa vanhoja keinoja huomattavasti edullisemmin.
– Koulutamme, miten toimia yrityksissä ja henkilöön kohdistuvissa spesifisissä uhkatilanteissa. Ihmisten käyttäytymisen ennalta-arvattavuus on vaikeutunut, ja hankaliin tilanteisiin kannattaa varautua, Kolehmainen sanoo.
Yhtiön toiminnan vaikuttavuus eli asiakkaisiin kohdistuvien rikosten määrä ja vakavuus ovat alhaisella tasolla. Kiinnijäämisriski ja puuttumisnopeus ovat näissä keskeiset tekijät.

Monipuolista osaamista asiakkaiden parhaaksi

Myyntijohtaja Tomi Vento vastaa asiakkaista yleensä sekä omasta vastuualueestaan ja suunnittelee turvajärjestelmiä. Eino Launonen on työskennellyt aiemmin 37 vuotta rikospoliisina ja toimii nyt yritys-, yhteisö- ja turvakouluttajana sekä turvakonsulttina.
Kuopion Vartiointipalvelu Oy:llä on 26 toimintavuosi menossa, ja Mika Kolehmainen ollut 33 vuotta alalla. Yritys työllistää 12 henkilöä.
– Meillä on oma nimetty henkilö jokaiselle asiakkaalle. Asiakasvastuulliset kenttäjohtajamme tuntevat asiakkaansa, rakentavat tuotteet ja palvelut sekä valvovat niiden toimintaa.
Kolehmainen kertoo, että uuden kenttäjohtajan perehdyttäminen toimintatapoihin vaatii noin vuoden mittaisen mestari-kisälli-suhteen, jossa työpaikkaohjaaja ohjaa ensin edestä ja vierestä siirtyen sitten enemmän taemmas, kunnes itsenäinen turvallinen työtaito on saavutettu.
Uudet hakijat kutsutaan hakemusten perusteella karsiviin pääsykokeisiin, joista läpäisseet valitaan haastattelujen perusteella.
Yritys tarjoaa henkilöstölleen näköalapaikan, rajoittamattomat toimenkuvat oppiville ja ahkerille ihmisille sekä taatusti parhaan perehdyttämisen, erinomaisen työterveyshuollon ja turvallisen toimeentulon takuupalkkaisessa ja toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa.

Kansalaisten ja yritysten pitää olla realistisia ja tilannetietoisia eikä säikkyä syyttä, toisaalta esimerkiksi oma yleinen turvallisuustaso pitäisi pitää kunnossa yhä enemmän omilla toimilla, Mika Kolehmainen (kesk.) sanoo.
p
Kuopion
Vartiointipalvelu Oy

Maaherrankatu 27
70100 Kuopio
017 5800 820
fax 017 5800 821
tomi.vento@kuopionvartiointipalvelu.fi
www.kuopionvartiointipalvelu.fi

Share This

Jaa tämä juttu!

Voit jakaa jutun Facebookiin tai Twitteriin.