Valikko Sulje

Hyvän mielen harrastus koiralle ja omistajalle

7-vuotias welsh corgi cardigan Hugo on ollut lukukoirana kahden vuoden ajan. Ensihoitajaopiskelija Enni Sairanen pääsi kokeilemaan Hugolle lukemista Savoniaammattikorkeakoulun hyvinvointipäivässä – ja molemmat nauttivat.

Kennelliiton kaveri- ja lukukoiratoiminta ovat matalan kynnyksen koiraharrastuksia, sillä jo pelkästään koiran läsnäolo jakaa iloa ja hyvää mieltä. Pohjois-Savossa kaverikoirakkoja on paljon koko Suomen mittapuulla ja he ovat myös maan aktiivisimpia vierailijoita.

Lukukoiran tehtävä on innostaa lukemaan olemalla läsnä ja kuuntelemalla lukijaa. Lukukoiralle voi tulla lukemaan niin lapsi kuin aikuinenkin.

– Tarkoituksena on parantaa omaa lukemista yhteistyössä koiran kanssa. Lasten lisäksi lukijoita voivat olla myös aikuiset, kertoo Pohjois-Savon kennelpiirin kaverikoiravastaava Pirjo Kärki.

Kärki on ollut kaverikoiratoiminnassa mukana pian 20 vuotta. Hän myös kouluttaa lukukoiria ja niiden ohjaajia.

– Lukukoiran täytyy olla vielä kaverikoiraakin rauhallisempi ja osata rauhoittua paikalleen kuuntelemaan lukemista. Lukukoirakurssilla käydään läpi virallisia asioita, sekä sitä miten lukija kohdataan ja miten vierailut tapahtuvat.

Koira rauhoittaa ja tukee lukijaa

Lukukoiratapaamisessa ideana on luoda mahdollisimman rauhallinen tilanne. Koiran läsnäolo tekee lukemishetkestä rentoutuneen, ja stressi lukemisesta lievittyy. Koira on omalla alustallaan, ja lapsi silittelee ja rapsuttelee sitä lukiessaan. Lukukoiratoiminnassa on kyse koiran ja lukijan välisestä yhteistyöstä. Vaikean sanan kohdalla lukija voi kysyä apua koiralta tai lukukoiraohjaajalta.

– Lukukoiran tehtävä on innostaa ja kuunnella lukijaa olemalla läsnä tilanteessa. Lukija lukee koiralle, ei lainkaan ohjaajalle. Ohjaaja pysyy taustalla lukemisen ajan.

Lukukoiraohjaaja ei arvostele tai kommentoi lukemista mitenkään, vaan mahdollistaa lukemisen harjoittelemisen rauhallisessa ja kiireettömässä tilanteessa. Lukuhetki kestää noin 15 minuuttia.

– Ihan huippua on nähdä lapsen innostus lukemiseen, kun he tulevat iloisina paikalle. Usein lapsi tapaa saman koiran monta kertaa, jolloin hän tietysti kiintyy siihen. Lukutapaaminen on mukava lämmin hetki, jossa voi jakaa iloa toiselle oman koiran kanssa.

Matalan kynnyksen koiraharrastukset

Kennelliiton kaverikoira- ja lukukoiratoiminta on Suomen Kennelliiton organisoimaa ja valvomaa toimintaa. Kennelliiton kaverikoira on Kennelliiton rekisteröimä oma tavaramerkki. Kaveri- ja lukukoiratoiminta perustuu puhtaasti vapaaehtoisuuteen.

Suomessa Kennelliiton lukukoiria on noin 350, joista Pohjois-Savossa noin 30. Lukukoirat vierailevat enimmäkseen kouluissa ja kirjastoissa ja käyvät myös tapahtumissa esittelemässä toimintaa.

Kennelliiton kaverikoiratoiminnassa koiran avulla tuodaan iloa ja elämyksiä ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta pitää omaa koiraa. Pohjois- Savossa on kaverikoiraohjaajia noin 130 ja kaverikoiria noin 160. Kaverikoirakot tekevät ahkerasti vierailuja päiväkoteihin, vanhusten asumispalveluyksiköihin ja palvelutaloihin, sairaaloihin sekä mielenterveyskuntoutujien yksiköihin.

Kaikki vierailupyynnöt toteutetaan. Ennen koronaa kaverikoiravierailuja toteutui koko maassa reilut 100 000 vuodessa, nykyään noin puolet siitä. Tilanne on kuitenkin vähitellen normalisoitumassa.

Kennelliiton hyväksymän kaveri- ja lukukoiran tulee olla vähintään 2-vuotias ja tulla toimeen sekä ihmisten että toisten koirien kanssa. Harrastuksen voi aloittaa ”tavallisen” kotikoirankin kanssa. Osa koirakoista harrastaa paljon muitakin lajeja, mutta kaverikoiran tarvitsee kuitenkin osata vain peruskäytöstavat. Kennelliiton kaverikoiran tunnistaa oranssista kaverikoirahuivista. Luonteeltaan ne ovat hyvin rauhallisia, eivätkä säikähdä outoja hajuja tai ääniä.

 

Kaverikoiravastaava Pirjo Kärki
pirjo.karki@pohjois-savonkennelpiiri.fi
Lukukoirayhteyshenkilö Seija Rytkönen
lukukoirat.pohjoissavo@gmail.com
facebook.com/kennelliitonkaverijalukukoirat