Valikko Sulje

Digitaalisuutta ja kiertotalousinnovaatioita tekstiilialalle

Vasemmalta TKI-asiantuntija Jenni Kemppainen, projektisuunnittelija Mikko Vidgren ja muotoilija Taija Kokkonen.
Neljäntenä kuvassa ISPO Munich 2022 -messuilla esillä ollut Sastan ja Savonia Muotoilun yhteisesti järjestämällä opintojaksolla suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukainen anorakin prototyyppi.

Savonia AMK:n tekstiili- ja muotialan kiertotalouden, digitaalisen osaamisen ja jatkuvan oppimisen Digital & Circular Fashion House -koulutushankkeessa on luotu ja kehitetty kiertotalousinnovaatioita digitaalisilla ratkaisuilla ja muotoilun menetelmillä. Hankkeelle on ollut selkeä tilaus, sillä monet yritykset haluavat nykyään parantaa digitaalisuuden ja kiertotalouden osaamistaan

Syksyllä 2020 alkanut Etelä-Savon ELY-keskuksen ESR-rahoittama Digital&CircularDigital & Circular Fashion House -hanke on suunnattu kehittyville tekstiili- ja vaatetusalan yrityksille, opiskelijoille ja heille, jotka haluavat oppia lisää tekstiilialan kiertotaloudesta ja digitaalisuuden mahdollisuuksista. Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut myös parantaa itäsuomalaisten yritysten kilpailukykyä ympäristöystävällisyyden ja kustannustehokkuuden kautta.

Yrityslähtöistä kehitystyötä

Hankkeen alullepanijoina toimivat Savonia AMK:n muotoilun lehtorit Sirpa Ryynänen ja Laura Pakarinen. Hanke alkoi pahimpaan korona-aikaan, jolloin oli otollinen hetki kartoittaa yritysten tarpeita.

– Iloksemme yritykset olivat heti alusta asti mukana hyvin aktiivisesti ja linjoilla oltiin heti. Olemme tehneet paljon opintojaksoyhteistöitä yritysten kanssa. Muotoilun tutkinto-ohjelmassa vaatetuspuolella opintojaksot ovat tavalla tai toisella kytkeytyneet nimenomaan yritysten haasteisiin, TKI-asiantuntija Jenni Kemppainen kertoo.

Uuden osaamisen kautta on syntynyt uusia tapoja toimia, yrittää ja ajatella. Tämä tarkoittaa muun muassa 3D-mallintamisen hyödyntämistä niin suunnittelussa, tuotekehityksessä kuin myynnissäkin. Käytännössä 3D-työkalut mahdollistavat esimerkiksi prototyyppien virtuaalisovittamisen, jolloin voidaan tehostaa tuotekehitysaikaa ja toimia siten ympäristöystävällisemmin ja kustannustehokkaammin.

Enää ei välttämättä tarvitse hikoilla sovituskopissa, sillä digitaalisen avattaren avulla oikean kokoinen vaate löytyy verkkokaupastakin ilman ylimääräisten vaatteiden postittelua.

Virtuaalisovittamisella eroon verkkokaupan hävikistä

Väärästä koosta ja huonosta istuvuudesta johtuva vaatteiden palauttaminen on yksi suurimpia verkkokaupan kulueriä ja tuotteiden edestakainen kuljettaminen kuormittaa ympäristöä. Tähän ongelmaan on kehitetty ratkaisuksi virtuaalisovittaminen. 

Virtuaalisovittamisessa vaate tai muu päälle puettava varuste sovitetaan käyttäjän tai 3D-avattaren päälle digitaalisesti. Käyttäjä näkee miltä tuote mahdollisesti näyttäisi hänen päällään ja osaa tilata oikean kokoisen vaatteen. Tämä vähentää vaatteiden palauttamisesta aiheutuvaa hävikkiä verkkokaupassa. Nythän usein tilataan kolme erikokoista vaatetta, joista palautetaan kaksi. Pääsääntöisesti nämä joutuvat hävitettäviksi.

– Kehoskannerilla luodaan ihmisestä digitaalinen avatar, jonka avulla vaatteita voi sovittaa virtuaalisesti. Hankkeen aikana on virtuaalisovittamisen sovelluksia kehitetty koko ajan toimivammiksi. Esimerkiksi viime kesän Suomi-Areenalla Savonia AMK:n osastolla esittelyssä ollut versio herätti voimakasta kiinnostusta. Virtuaalisovittaminen on kuitenkin vielä kehitysvaiheessa matkalla kohti kuluttajalle riittävän helppokäyttöistä sovellusta, joka on lopullisen läpimurron edellytys. Se on kuitenkin väistämättä tulossa. Jo nyt kehitettyjä versioita on kaupallisessa käytössä, projektisuunnittelija Mikko Vidgren paljastaa.

3D-mallinnus on modernin vaatesuunnittelun monipuolinen työkalu.

Savonia AMK

Digital & Circular Fashion House -hanke
Microkatu 1
70201 Kuopio
Projektipäällikkö Kasperi Vuorikari
puh. 044 785 6O27
kasperi.vuorikari@savonia.fi
www.savonia.fi