Valikko Sulje

Kone- ja tuotantotekniikan koulutus avaa ovia alan työpaikkoihin

Hitsaamistaitoja voidaan opiskella monipuolisesti muun muassa uuden video-opetuslaitteiston avulla, esittelevät Ulla Saastamoinen (oik.), Hannele Auvinen, Juha Kauhanen, Joni Pitkänen ja Emmanuel Keyreh.

Pohjois-Savon TE-palvelut tarjoaa asiakkailleen työvoimakoulutuksena Savon ammattiopiston kanssa yksilöllistä ja joustavaa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto- sekä jatko- ja täydennyskoulutusta. Tavoitteena on ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä työllisyysmahdollisuuksien parantaminen.

Perustutkintoon johtava koulutus ei vaadi aikaisempaa pohjakoulutusta tai työkokemusta alalta. Tavoitteena on suorittaa perustutkinto tai osia siitä, ja koulutuksen jälkeen voi työskennellä valitun suuntautumisvaihtoehdon mukaan joko levyseppähitsaajana, koneistajana tai koneasentajana.

Jatko- ja täydennyskoulutus on tarkoitettu alan pohjakoulutuksen tai työkokemusta omaaville. Koulutuksessa päivitetään alan osaamista vastaamaan tämän päivän työelämän vaatimuksia. Koulutuksia on tarjolla Varkaudessa, Kuopiossa ja Iisalmessa. Perustutkintokoulutus alkaa yleensä syksyllä ja alkuvuodesta, mutta jatko- ja täydennyskoulutukseen voi hakea opiskelemaan milloin vain. Koulutuksen järjestäjänä toimii Iisalmessa Ylä-Savon ammattiopisto.

Ammattitaito ajan tasalle

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston ja kuntakokeilukuntien asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa, TE-toimiston asiantuntija Ulla Saastamoinen kertoo.

– Tavoitteena on ammattitaidon kehittäminen tai ylläpitäminen, mikä auttaa työntekijää työllistymään tai pidentämään työuraansa. Vastaavasti työnantajien kannalta tärkeää on turvata osaavan työvoiman saatavuus.

Yksilölliseen ja käytännönläheiseen koulutukseen kuuluvat myös Moodle-oppimisympäristön ja uuden video opetuslaitteiston käyttö. Lisäksi työssäoppimisjaksoja on tarpeen mukaan.

Työvoimakoulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta, mahdollisesti korotettuna, ja verotonta kulukorvausta. Työvoimakoulutuksessa opiskelija saa tarvittavat opiskelumateriaalit ja työvaatteet maksutta käyttöönsä.

– Opiskelijoita on 20-vuotiaista yli 60-vuotiaisiin. Iästä riippumatta tärkeintä ovat opiskelumotivaatio, oma-aloitteisuus ja selkeät tavoitteet, lehtori Juha Kauhanen esittelee.

Lehtori Juha Kauhanen (vas.), ammattiohjaaja Henrik Pekkarinen ja lehtori Jouni Korhonen kertovat, että jatko- ja täydennyskoulutus antaa hyvät mahdollisuudet oman osaamisen päivittämiseen.

Kohdennettua opiskelua

Koulutuspäällikkö Hannele Auvinen sanoo, että henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ottaa huomioon aikaisemman osaamisen. Koulutukseen kuuluvat opiskelijalle kohdennettu teoriaosaamisen päivitys, käytännön harjoittelu oppilaitoksen työsalissa nykyaikaisilla koneilla ja laitteilla sekä työssäoppiminen pääosin pohjois-savolaisissa teknologia-alan yrityksissä.

Kauhasen mukaan koulutuksen jälkeen on mahdollista työskennellä kokoonpano- ja asennustyössä tai eri työmenetelmiä käyttävissä koneiden ja laitteiden osien valmistustehtävissä.

Jatko- ja täydennyskoulutuksessa opiskelijat voivat suorittaa tarvittaessa vain hitsauspätevyyksiä. Tässä tapauksessa tulee olla työpaikka tiedossa ennen koulutusta.

– Teknologiateollisuus on Pohjois-Savon suurin työllistäjä ja myös yritykset hakevat aktiivisesti työntekijöilleen koulutusta. Alan työllisyystilanne on kokonaisuutena hyvä eli osaajille on työtä tarjolla.

Monipuolista koulutusta

Leppävirtalainen Tomi Tuovinen opiskelee kolmen kuukauden jatkokoulutuksessa muun muassa 3D CAD/CAM ohjelmointia ja koneistusta. Hän pitää koulutusta kiinnostavana, monipuolisena ja joustavana.

– Työelämässä on näinä aikoina ollut epävarmuutta. Kun taidot ja tiedot opiskellen lisääntyvät, myös itseluottamus kasvaa. Samalla selvittelen tarjolla olevia erilaisia jatkomahdollisuuksia, Tuovinen mainitsee.

Myös Leppävirralta oleva Kalle Mönkkönen opiskelee jatko- ja täydennyskoulutuksessa. Aiemmin hän on suorittanut metallialan opinnot ja tavoitteena on nyt saada pätevyys sekä päästä opettamaan käytännön työtehtäviä ammattioppilaitoksen opiskelijoille. Hän jatkaa koulutuksen jälkeen Savon ammattiopistossa työkokeilussa ammattiohjaajana.

– Oma kiinnostukseni ja motivaationi on ollut kova ja koulutus on vastannut odotuksiani. Uutta oppia on tullut jatkuvasti, Mönkkönen kertoo.

Opiskeluun kuuluva käytännön harjoittelu tehdään oppilaitoksen työsalissa nykyaikaisilla koneilla ja laitteilla.

Pohjois-Savon TE-palvelut

Työvoimakoulutus.pohjois-savo@te-toimisto.fi
toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-savo
Haussa olevat työvoimakoulutukset:
Tyomarkkinatori.fi > Henkilöasiakkaat >
Haussa oleva työvoimakoulutus