Valikko Sulje

Löydä oma polkusi

Valmennus mahdollistaa oman osaamisen tunnistamisen ja auttaa löytämään uusia polkuja työelämään, työasiantuntija Johanna Huotari sanoo.

Mistä uusi suunta töihin ja uralle? TE-toimiston valmennuspalvelut auttavat työntekijää tunnistamaan omat vahvuutensa ja sanoittamaan ne kiinnostavalla tavalla. Valmennusta on tarjolla niin lähivalmennuksena kuin digitaalisesti.

Monilla aloilla on parhaillaan suuri tarve
työvoimalle. Jokainen haettava työpaikka on kuitenkin erilainen ja vaatii erilaista osaamista. Kuinka työnhakija voi tunnistaa osaamisensa ja kertoa siitä niin, että työnhakijan osaaminen ja työpaikan tarpeet yhdistyvät?
Valmennuspalvelut keskittyvät työnhakijan ydinosaamisen tunnistamiseen. Valmennuksina tarjotaan ryhmämuotoista työnhakuvalmennusta, työhönvalmentajan tuella tapahtuvaa yksilöllisempää työhönvalmennusta sekä oman urasuunnan etsintään keskittyvää, toiminnollista uravalmennusta.
– Asiakkaan palvelutarve määrittää aina ohjauksen valmennukseen. Sopiva valmennus mietitään asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaan. Asiakas voi tarvita valmennusta esimerkiksi työnhakuun, osaamisen tunnistamiseen, työelämän digitaitoihin tai oman urasuunnan etsintään, työasiantuntija Johanna Huotari kertoo.
Työnhakuvalmennus on paikallaan silloin, kun asiakas haluaa parantaa ja ajantasaistaa työnhakutaitojaan. Työhönvalmennus puolestaan tarjoaa henkilökohtaista tukea oman osaamisen ja vahvuuksien esille tuomiseen silloin, kun työnhaun perustaidot ovat jo hallussa. Uravalmennuksessa työnhakijan on mahdollista tarkastella eri uravaihtoehtoja ammattitaitoisen valmentajan avulla, ja valmennus sopiikin esimerkiksi alanvaihtajille erinomaisesti.
Valmennukset tarjoavat mahdollisuuden tarkastella omaa osaamistaan ja tulevaisuuden toiveitaan avoimin mielin.
– On tavallista, että omat mahdollisuudet nähdään turhan kapeasti. Valmennuksen myötä voidaan tunnistaa omaa, vaikkapa harrastusten kautta syntynyttä osaamista tai löytää piilotyöpaikkoja, jotka eivät ole avoimessa haussa. Omia mahdollisuuksia ja osaamista koskevat ahaa-elämykset ovat valmennuksissa tavallisia.

Valmennus tähtää työllistymiseen

Valmennusten keskeisin tavoite onkin saada työnhakijat ja -tekijöitä etsivät yritykset kohtaamaan toisensa. TE-toimistossa on paljon ajantasaista tietoa eri yritysten ja alojen työvoimatilanteesta ja kriteereistä työntekijöille. Huotari kertoo, että valmennukset ohjaavat konkreettisesti työpaikkoihin.
– Valmennuksen tarvetta ei välttämättä ole helppo tunnistaa ennen valmennusta, mutta sen aikana asiakkaat oppivat paljon itsestään ja osaamisestaan. Asiakkaan motivaatiota nostaa se, että hän pystyy itse määrittelemään keskeisimmät tarpeensa ja tavoitteensa valmennuksessa.
Myös tapoja osallistua valmennukseen on monia.
– Tarjolla on perinteisten lähivalmennusten lisäksi digitaalisia ratkaisuja. Mutta myös lähivalmennuksille on aina tarvetta ja haluammekin tarjota eri tavoin toteutettavia valmennuspalveluita, jotta jokainen asiakas löytää itselleen parhaan mahdollisen vaihtoehdon, palvelupäällikkö Kirsi Kettunen kertoo.

UraSprintille sähköisesti

Digitaalinen Urasprintti on uudentyyppinen valmennuskokonaisuus, joka tapahtuu kokonaan verkossa.
UraSprintin järjestävän tahon, BearIT:n, liiketoiminnan kehittämispäällikkö Anni
Meriläinen kertoo, että digitaalisuus mahdollistaa valmennukseen osallistumisen ajasta
ja paikasta riippumatta.
– Valmennuksen sovittamisen omiin aikatauluihin on helppoa. Asiakaskohtaaminen säilyy sähköisessäkin muodossa ja kahdenkeskiselle tuelle on aikaa. Heti UraSprintin aluksi tehtävä digitaalinen osaamiskartoitus tarjoaa asiakkaalle sopivia työpaikkoja. Valmennuksen aikana niitä etsitään yhdessä uravalmentajan kanssa lisää.
Pohjois-Savon kaltaisella, pitkien välimatkojen alueella mahdollisuus digivalmennukseen on yhdenvertaistava tekijä. Uudenlaisesta valmennuspalvelusta onkin saatu asiakkailta hyvää palautetta ja sen on koettu konkreettisesti edistävän työllistymistä.

Pohjois-Savon TE-toimisto

Pohjois-Savon TE-palvelut
www.toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-savo
Henkilöasiakkaat 0295 025 500