Valikko Sulje

Savoniasta valmistuvat Suomen tyytyväisimmät restonomit

Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat Veera Esselström ja Iiris Kettunen arvostavat restonomiopiskelijoiden hyvää yhteishenkeä ja opintojen työelämälähtöisyyttä. Microkadun kampus tarjoaa viihtyisät ja modernit puitteet opiskelulle. 

Savoniasta valmistuvat ovat kokonaisuutena kaikista tyytyväisimpiä saamaansa restonomikoulutukseen Suomessa. He myös työllistyvät erinomaisesti. Tämä selviää kaikille valmistuneille AMK-opiskelijoille tehdystä kyselystä. 

Savonian matkailu- ja ravitsemisalan koulutuksella on aihetta tuulettaa. 
– Kyselyssä kartoitetaan hyvin laaja-alaisesti yleistyytyväisyyttä esimerkiksi opintojen sisältöön, ohjaukseen, opetuksen laatuun ja kansainvälisyyteen liittyen, koulutuspäällikkö Jari Lindén kertoo. 
Savonian hyvissä palautteissa korostuu erityisesti koettu yhteisöllisyys ja joustavuus. Sopivan kokoinen koulutusyksikkö koetaan tutuksi ja turvalliseksi ja opettajia on helppo lähestyä. Myös eri vuosikurssien opiskelijat ovat aktiivisesti tekemisessä keskenään. 

Oma polku löytyy opintojen edetessä 

Lehtori ja opinto-ohjaaja Mari Vartiainen kertoo, että alan opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, vastaamaan oikeita työelämän tarpeita. Savonian restonomiopintojen vahvuus on myös siinä, ettei suuntautumisvalintaa tarvitse tehdä vielä opintoihin hakeutuessa, vaan opiskelija voi opintojen aikana valita itseä kiinnostavia aiheita ja sen kautta suuntautua eniten kiinnostavalle uralle. 
– Opiskelijoiden ohjaus on integroitu osaksi opetusta monessa kohtaa. Restonomikoulutus on todella monipuolinen ja sillä voi hakeutua myös monelle muulle alalle kuin matkailu- ja ravitsemisalalle. Kun opintojen edetessä muovautuu ajatus siitä, mihin haluaa suuntautua, voi omilla valinnoilla keskittyä näihin asioihin. Valinnaisten aineiden tarjonta on meillä Savoniassa todella laaja. Ala tarjoaa hyvät mahdollisuudet kansainvälisyyteen ja myös harjoittelun voi suorittaa joko osin tai kokonaan ulkomailla. 
Restonomiopiskelijat Veera Esselström ja Iiris Kettunen allekirjoittavat kyselyn hyvät tulokset. Molemmat korostavat porukan hyvää yhteishenkeä ja rentoa ilmapiiriä. Myös mahdollisuus muokata suuntautumisvalintoja saa kiitosta. 
– Vaikka olen valmistunut vastaanottovirkailijaksi ja ollut tarjoilijan työtehtävissä kuusi vuotta, ei minulla opintoihin hakeutuessa ollut vielä riittävästi tietoa siitä, mitä kaikkia mahdollisuuksia on ja mitä haluan itse tulevaisuudessa tehdä. Täällä oma polku on alkanut löytyä, Esselström kertoo.

Töitä riittää

Vaikka koronavuoden aikana matkailu- ja ravitsemisalan työllisyystilanne on ollut osin haastava, ovat työllistymisnäkymät hyvät. Savoniasta valmistuvien restonomien työllistymisprosentti oli viimeisimmässä tutkimuksessa 90 prosenttia. Odotettavissa on, että lähitulevaisuudessa osaavista tekijöistä on suorastaan pula. Nyt on siis loistava aika opiskella ja hankkia koulutus kasvualalle. 
– Opinnot järjestetään vahvassa yhteistyössä yrityselämän kanssa. Meillä käy luennoitsijoita, teemme vierailuja ja yhteistyöprojekteja yritysten kanssa. Verkostot työelämään alkavat muotoutua siis jo opiskelujen aikana. 
Iiris Kettuselle onkin jäänyt mieleen opintojen tähänastisena kohokohtana Parasta palvelua -kisan järjestäminen yhdessä Kuopion Kauppakamarin kanssa. Menestyksekkäästi toteutettu projekti sai kiitosta ja toi monenlaista oppia. 
– Projektin aikana näki, kuinka tällaisia isompia kokonaisuuksia järjestetään ja onnistunut lopputulos toi itseluottamusta. Opinnoissa onkin ollut koko ajan parasta se, että teorian lisäksi mukana on myös paljon käytäntöä. Olipa kyse viinitastingista tai oman pop up – ravintolan pyörittämisestä, käytännössä tekemällä oppii parhaiten, Kettunen pohtii. 

Savoniasta valmistuneet restonomiopiskelijat työllistyvät hyvin ja ovat erittäin tyytyväisiä opintoihin kokonaisuutena. Koulutuspäällikkö Jari Lindénillä ja lehtori Mari Vartiaisella on siis syytä hymyyn.

Faktat:
Tutkintonimike: Restonomi (AMK)
• Haku yhteishaussa 2021
• Alkaa syksyllä 2021
• 60 aloituspaikkaa päivätoteutuksessa ja
30 monimuotototeutuksessa

Savonia-ammattikorkeakoulu

PL 6 (Microkatu 1) 70201 Kuopio
koulutuspäällikkö Jari Lindén
puh. 044 785 6927
jari.linden@savonia.fi
lehtori, opinto-ohjaaja Mari Vartiainen
puh. 044 785 6051
mari.vartiainen@savonia.fi
www.savonia.fi