Valikko Sulje

Steinerkoulu sopii kaikille!

Luonnontieteisiin tutustutaan esimerkiksi metsäretkillä.

Steinerkoulu Virkkula on noin 150 oppilaan kyläkoulu keskellä kaupunkia. Koulussa pyritään kasvattamaan aloitekykyisiä, rohkeita ja luovia yksilöitä.

Nykyisin opetussuunnitelmaankin kirjattu ilmiöoppiminen on ollut steinerpedagogiikassa arkipäivää jo yli sata vuotta. Kokonaisvaltaiseen tiedolliseen, taidolliseen ja taiteelliseen työskentelyyn perustuva opetus auttaa lasta löytämään omat, ainutkertaiset kykynsä ja vahvuutensa.
– Jokainen lapsi on helmi ja meidän tehtävämme on saada hänet loistamaan, rehtori Anne Kosunen kuvaa.

Opitaan itse tekemällä

Asioita opiskellaan Virkkulassa lapsen ikäkauden mukaisesti, alaluokilla erityisesti tarinoiden, laulun, leikin ja kädentöiden avulla.
– Esimerkiksi luonnontieteisiin meillä ensimmäisellä luokalla tutustutaan retkillä. Menemme luontoon tekemään tehtäviä, leikkimään ja aistimaan. Siitä oppiminen kehittyy luokka-asteittain lapsen tiedon ja taidon karttuessa, Sari Väätäinen, ensimmäisen luokan luokanopettaja, kertoo.
Koulukirjojen sijaan oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti vihkotyöskentelyn avulla. Syvällinen ymmärrys maailmasta syntyy parhaiten työstämällä kuultua, nähtyä ja koettua itse sekä kädentöitä tekemällä. Tekemällä oppii.
Myös kielten oppiminen on steinerpedagogiikassa tärkeää.
– Kielikylpyjä otetaan jo eskarissa, englanti alkaa ensimmäisellä luokalla, samoin toinen vieras kieli. Meillä on siis mahdollisuus opiskella kaksi pitkää kieltä, kieltenopettaja Anna-Mari Hendolin ja kieltenopettaja ja apulaisrehtori Heidi Salo muistuttavat.

Yhteisöllistä kouluelämää

Virkkulassa eletään vahvasti vuodenkierron mukana. Tämä näkyy jakso-opetuksen teemoissa, koulun tapahtumissa sekä ruokala Versokkaassa, jossa oppilaille valmistuu maukasta lähi- ja luomuruokaa. Eri juhlapäivät ja niihin liittyvät yhteisölliset tapahtumat ovatkin tärkeitä. Kun koulun side oppilaisiin ja vanhempiin on vahva, auttaa se yhteisessä kasvatustyössä.
– Tavoitteena on, että sama opettaja jatkaa ryhmänsä kanssa kahdeksan vuotta. Tässä ajassa ehditään tulla hyvin tutuiksi, Kosunen kertoo.
Steinerkoulu Virkkulaa, kuten myös steinerpäiväkoti Pikku-Saimaa, ylläpitää Kuopion steinerkouluyhdistys ry. Haku kouluun tapahtuu koulun nettisivuilta löytyvän lomakkeen kautta. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan koululle, ja kysellä tarvittaessa lisää.
– Kaikilla luokka-asteillamme on tilaa, joten kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä. Steinerkoulu sopii kaikille ja meidän koulussamme jokainen saa olla juuri sellainen kuin on, Sari Väätäinen muistuttaa.

Steinerkoulu Virkkula

Asemakatu 3, 70110 Kuopio
Rehtori Anne Kosunen, puh. 044 055 7914
anne.kosunen@kuopionsteiner.fi
Kanslia puh. 044 366 8221
info@kuopionsteiner.fi
www.kuopionsteiner.fi/koulu/
hakemus-kouluun/