Valikko Sulje

Sydän on työikäisenkin tärkeä elin

Röntgenhoitaja Miikka Pirinen ja kardiologian erikoislääkäri Marja Hedman valmistelevat potilasta tietokonetomografiakuvaukseen.

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat suomalaisten kansantauteja myös työikäisillä. Varsinkin sepelvaltimotauti on yleinen, minkä vuoksi valveutuneisuus on lisääntynyt ja lääkärin vastaanotolle hakeudutaan herkästi.

Tyypillinen valtimosairauden oire on suorituskyvyn lasku, kertoo kardiologi Marja Hedman.

– Tuntuu, että ei jaksa enää samaan tapaan kuin aikaisemmin ja tähän voi liittyä rintakivun tai hengenahdistuksen tunnetta. Varsinkin aiemmin aktiiviselle ihmiselle siitä tulee helposti sairauden tunne. Tällaiset oireet ovat saattaneet jatkua pidempään, mutta sepelvaltimotauti voi myös ilmetä akuutimmin oirein, jotka säikäyttävät. Hedman toimii lääkärinä ja terveyspalveluista vastaavana johtajana Sataman Sydämessä, joka on kuvantamiseen erikoistunut lääkäriasema Kuopiossa. Syyskuussa toimintansa aloittanut Sataman Sydän tuottaa kuvantamispalveluita erityisesti työterveyshuollon tarpeisiin.

– Uudistuneissa eurooppalaisissa hoitosuosituksissa ei sepelvaltimotaudin diagnosointiin enää suositella perinteistä kuntopyörällä tehtävää rasituskoetta. Muutos on lisännyt paljon sepelvaltimoiden kuvantamisen tarvetta. Toisaalta kuvantamista tarvitaan muutenkin terveydenhuollossa laajasti. Diagnostiikka jopa painottuu siihen.

Röntgen- ja ultraäänilaitteiden lisäksi Sataman Sydämen käytössä on ainoa yksityinen tietokonetomografialaite koko itäisessä Suomessa.

– Tietokonetomografiassa kuvataan koko kolmiulotteista avaruutta. Se mahdollistaa verisuonten tarkan kuvantamisen, mutta tutkimusskaala on hyvin laaja. Käyttökohteita on ortopediassa ja sisäelintutkimuksissa. Tietokonetomografi a on myös nopea, varsinainen kuvaus kestää muutaman minuutin. Kuvat ovat saman tien valmiit ja tulkittavissa, toimitusjohtaja Rauno Hämäläinen listaa hyötyjä.

Radiologi Heikki Hietanen tutkii toimitusjohtaja Rauno Hämäläisen olkapäätä.

Laaja asiantuntemus varmistaa parhaan mahdollisen hoidon

Sataman Sydämen kuvantamiskeskus tarjoaa monipuolisesti kuvantamispalveluita eri erikoisaloille, kuten sisätaudit, keuhkosairaudet ja ortopedia. Kuvantaminen luo pohjan diagnostiikalle ja siten myös hoidolle, Hämäläinen sanoo.

– Lääkäripalveluistamme vastaavat eri alojen erityisasiantuntijat. Kardiologien ja radiologien lisäksi tiimiin kuuluu sydänkirurgi, verisuonikirurgeja, kliininen fysiologi, ortopedejä ja sisätautien erikoislääkäreitä. Tärkein toimintaperiaate on, että sairaudesta tai vammasta riippumatta Sataman Sydämen lääkärit luovat potilaalle jouhevan hoitoketjun riskinarviosta diagnoosiin ja hoitosuunnitelmaan.

– Yleensä vastaanotolle tullaan jonkin oireen takia. Ensin oireiden syytä selvitetään perusdiagnostiikalla, minkä jälkeen mietitään, tarvitaanko kehittyneempää kuvantamista. Samalla arvioidaan sairauksille altistavia riskitekijöitä. Hoitokontakti voi säilyä meillä senkin jälkeen, kun on tehty lopullinen arvio hoidon tarpeesta, Hedman kuvailee tyypillistä sydänpotilaan hoitoketjua.

Sataman Sydämen eri kuvantamismenetelmät mahdollistavat tarkan diagnostiikan, Rauno Hämäläinen ja Marja Hedman kertovat.

Valtimotaudin riskitekijät kannattaa selvittää

Valtimotaudin riskitekijät ovat yleisesti tunnetut: kohonnut kolesteroli, kohonnut verenpaine, diabetes, sukurasite ja tupakointi. Myös yleinen liikkumattomuus ja ylipaino voivat altistaa sairauksille. Työterveyshuolto on tärkeässä roolissa sydän- ja verisuonisairauksien tunnistamisessa ja ehkäisyssä. Tietokonekuvaus on paras keino poissulkea sepelvaltimotauti erityisesti työikäisillä, joilla on jokin suorituskykyä alentava oire ja joilla sepelvaltimotaudin ennakkotodennäköisyys on pieni, Hedman sanoo.

– Tietokonekuvaus kertoo suoraan, jos verisuonissa ei ole muutoksia. Poissulkututkimuksena se on siis lähes sataprosenttinen.

Itä-Suomessa valtimotaudille on myös alueellinen riski, joka johtuu geeniperimästä.

– Kansainvälisten vertailuaineistojen pohjalta tiedetään, että riskitekijöiden hoidolla sydän- ja aivoinfarktien riskiä voidaan ennaltaehkäistä. Riskitekijöiden hoito on merkityksellistä erityisesti, jos valtimomuutoksia on todettu, Marja Hedman toteaa.

Sataman Sydän on avainlippuyritys, kertoo Outi Pirnes.

Sataman Sydän

Koljonniemenkatu 2
70100 Kuopio
puh. 044 766 8180
Ma – to 8 – 18, pe 8 – 15
www.satamansydan.fi