Valikko Sulje

Työelämälähtöistä koulutusta

Profile Vehiclesin tuotantolaitoksen linjastolla Iisalmessa valmistuu ajoneuvoja viranomaiskäyttöön, kuten esimerkiksi ambulansseja. Tino Karell (vas.), Sirja Salonoro ja Annika Malassu ovat tuoreita ajoneuvosähköpuolen osaajia.

RekryKoulutuksissa työnantajat hakevat uusia työntekijöitä yrityksen tarpeisiin. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yrityksen palvelukseen.

RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos työnantaja ei löydä ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina, kertoo Pohjois-Savon TE-toimiston työvoimakoulutusasiantuntija Ulla Saastamoinen.

– Koulutusten ja niihin hakevien määrä on kasvanut. Vetovoima on siinä, että lyhyen koulutuksen jälkeen on työpaikka tiedossa. Yrityksille RekryKoulutus on kannattavaa siksikin, että ELY-keskus maksaa suurimman osan kuluista. Koulutettavat puolestaan saavat samaa etuutta kuin työttömänäkin ja lisäksi mahdollisen korotusosan ja kulukorvauksen.

Osaavan työvoiman tarve sai myös erikoisajoneuvoja valmistavan Profile Vehicles Oy:n etsimään uusia keinoja rekrytointiin. Iisalmesta käsin toimiva Suomen markkinajohtaja on kansainvälisen kasvun polulla, joka vaatii uusien innovaatioiden toteuttajaksi yrityksen arvoihin ja toimintatapoihin sitoutuneita osaajia, toteaa operatiivinen päällikkö Oona Lyytikäinen.

– Halusimme kokeilla uudenlaista lähestymistapaa rekrytointiin ja löytää motivoituneita tyyppejä, joilla on halu oppia uutta ja tulla koko ajan paremmaksi työssään. Kyseessä oli ensimmäinen Ylä-Savon alueella toteutettu ajoneuvoteollisuuden RekryKoulutus. Hakijoita oli noin 30, joista koulutusohjelmaan valikoitui haastattelujen perusteella neljä opiskelijaa.

Koulutuksesta vastasivat Edutec Oy:n kouluttajat, jotka toivat teorian käytäntöön oikeissa työtiloissa oikeiden työtehtävien parissa.

– Tärkeä osa koulutuksen onnistumista oli se, että meillä oli vapaat kädet suunnitella koulutus yhdessä kouluttajien kanssa. Kävimme avointa vuoropuhelua siitä, mitä me tarvitsemme työnantajina ja peilasimme teoriaopiskelua meidän käytäntöihimme.

Neljän kuukauden intensiivisen koulutusjakson myötä opiskelijat saivat valmiudet työskennellä ajoneuvosähköasentajina Profile Vehiclesillä.

– Hyvin onnistunut koulutus tuo itsevarmuutta, jonka varassa on helpompi kehittyä eteenpäin. Nythän heidän oman uransa ja osaamisensa kehittäminen meidän palveluksessamme oikeastaan vasta alkaa.

Räätälöity koulutuspaketti

Monella alalla osaajista on pulaa, sillä yrityksillä ei ole aikaa ja resursseja kouluttaa työtehtäviin itse, sanoo kouluttaja ja Edutec Oy:n toimitusjohtaja Harri Kilpeläinen. RekryKoulutus on tähän ongelmaan joustava ratkaisu.

Otetaan yrityksen tarvitsema määrä motivoituneita henkilöitä ja annetaan heille täsmäkoulutus työtehtäviin. Kun heidän taitonsa ovat sellaiset, että yritys voi niistä maksaa jo palkkaa, on koulutus saatettu loppuun onnistuneesti.

Jokainen koulutus on erilainen, sillä ne vastaavat erilaisiin tarpeisiin yrityksissä.

RekryKoulutus on työpaikkaan johtava koulutus, jonka tarkoituksena ei ole käydä kaikkia yrityksen tehtäviä läpi. Työssä oppiminen jatkuu työllistymisen jälkeen niin kuin normaalistikin.

Koulutus tapahtuu aina kohdeyrityksessä ensimmäisestä päivästä alkaen. Yli puolet koulutuksesta on lähiopetusta.

– Kouluttajat ovat alkuvaiheessa tukena ja turvana perehdyttämässä työtehtäviin. Opiskelijatkin voivat matalalla kynnyksellä tuoda esiin omia ajatuksiaan ja mahdollisia huoliaan.

Itseluottamuksella työtehtäviin

Profile Vehiclesin RekryKoulutuksen käyneet ja yritykseen työllistyneet Annika Malassu, Sirja Salonoro ja Tino Karell kertovat päässeensä koulutuksessa heti käsiksi käytäntöön.

– Ei tarvinnut kerrata aikaisempia opintoja, vaan heti käytiin uuden kimppuun. Koulutukseen ei liittynyt mitään ylimääräistä, vaan se oli tarkasti rajattu näihin tehtäviin. Muuten opiskelu vaati saman kuin koulussakin. Pitää satsata, jos haluaa kehittyä.

Opiskelijat ovat taustoiltaan erilaisia. Salonoro on useamman tutkinnon suorittanut alanvaihtaja.- Halusin arvostetulta työnantajalta säännöllisen päivätyön, jossa pääsen tekemään käsilläni.

Malassu puolestaan on taustakoulutukseltaan lentokoneasentaja. – Tämä on vastuullista työtä, jossa asiat tehdään huolellisesti tietyssä järjestyksessä. Tarkkuutta vaativa työ sopii luonteelleni.

Hitsaajaksi aiemmin opiskellut Karell sanoo itseluottamuksen kasvaneen. – Tässähän alkaa pikkuhiljaa uskaltaa tehdä itse ilman, että tarvitsee varmistaa muilta työntekijöiltä. Tuntuu, että koko ajan haluaisi enemmän ja enemmän vastuuta ja haasteita.

 

Pohjois-Savon TE-palvelut

Työvoimakoulutus.pohjois-savo@te-toimisto.fi
toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-savo
Haussa olevat työvoimakoulutukset:
Tyomarkkinatori.fi > Henkilöasiakkaat >
Haussa oleva työvoimakoulutus