Valikko Sulje

Tiimissä osaaminen yhdistyy

Pohjois-Savon TE-toimiston asiantuntijat vetävät yhtä köyttä. Kuvassa: (oik.) Simo Määttä, Venla Kinnunen, Mirja Vartiainen, Heli Kauppinen, Ilona Holappa, Tea Lyytinen ja Raija Pirinen. 

TE-palvelujen toimintamallissa työnhakija- ja yritysasiantuntijat tekevät töitä entistä tiiviimmin yhdessä. Työ ja tekijät kohtaavat entistä tehokkaammin.

Tiimitoimintamalli tuo yhteen toimialaosaamisen, asiantuntijat sekä asiakkaat niin työnhakija- kuin yrityspalveluista.
– Sekä työnhakija- että yritysasiantuntijoilla on paljon osaamista ja ajantasaista tietoa. Yhteistyöllä tätä tietoa voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin. Tästä hyötyvät niin työnhakijat kuin työvoimaa etsivät yrityksetkin. Pystymme reagoimaan ja informoimaan asiakkaita aiempaa nopeammin työnhaku- ja rekrytointitilanteissa, asiantuntija Tea Lyytinen kertoo.

Työ ja tekijä kohtaavat

Lyytinen toimii tiimissä, jonka vastuulle kuuluvat palvelut, myynti sekä maa- ja metsätalous. Toimialatiimi-malli otettiin käyttöön vuonna 2020 ja kuluvan vuoden alussa tiimien rakennetta uudistettiin. Kuopion ja Siilinjärven seudulla tiimejä on kolme, joihin kuuluu keskimäärin 10 – 12 työnhakija- ja yrityspalveluiden asiantuntijaa.
– Tiimissä pystymme hyödyntämään osaamisemme ja verkostoamme aiempaa tehokkaammin, hän kertoo.
TE-toimiston asiantuntijat tuntevat työmarkkinat ja eri toimialojen vaatimukset hyvin. Tiimissä myös opitaan ja opiskellaan toinen toiselta koko ajan lisää.
– Esimerkiksi itse voin kysyä yrityspalvelupuolen asiantuntijalta, olisiko hänellä tiedossa sopivia työpaikkoja omalle asiakkaalleni ja päinvastoin; kun yritys on rekrytoimassa, voin auttaa kollegaa ehdottamalla potentiaalisia hakijoita tehtävään.
Yritysasiantuntijat tietävät myös syvällisemmin tarjolla olevista työpaikoista ja niiden vaatimuksista. Näin työnhaun asiantuntijat saavat ajantasaista tietoa, millaista osaamista tarvitaan ja millaisista tekijöistä on huomattu olevan pulaa.
– Pystymme tämän tiedon pohjalta ohjaamaan asiakkaita sopiviin koulutuksiin lisäämään osaamistaan.

Tiimistä voimaa

Tiimikavereilla Tea Lyytisellä ja Laura Vänskällä on hyviä kokemuksia yhteistyöstä. Tea on vinkannut sopivasta työnhakijasta, joka voisi olla sopiva rekrytointi Lauran yritysasiakkaalle ja vastaavasti toisinpäin. Ehdokashaulla voidaan etsiä työnantajan hakukriteerit täyttäviä pitkäaikaisia työntekijöitä tai tekijöitä yllättävään tarpeeseen. Tiimin avulla tätä hakua voidaan tehdä aiempaa syvällisemmin ja tarkemmin, jo olemassa olevaa asiakastuntemusta hyödyntäen. Tiimityöskentelystä hyötyvät kaikki. Työnhakijoille löydetään tehokkaammin työpaikkoja ja yrityksille työntekijöitä. Asiantuntijoiden arkeen tiimit tuovat paitsi uudenlaisen työskentelytavan myös tiimin tukea ja yhteistyön voimaa.
– Tiimin tuki vahvistaa omaa työskentelyä ja samalla voin olla avuksi kollegalle. Tärkeintä on tietysti se, että asiakkaamme hyötyvät eniten. Tiimityö toimii ja erilaisia ratkaisuja asiakkaiden tilanteisiin pohditaan yhdessä tiiviisti, asiantuntijat pohtivat.

Tiimivoimaa! Tiimeissä toimialan Tiimikavereilla Laura Vänskällä ja Tea Lyytisellä on hyviä kokemuksia yhteistyöstä.

Pohjois-Savon TE-palvelut
Yrityspalvelut
ma – pe 9.00 -16.00
p. 029 5043 502
toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-savo