Valikko Sulje

Säästöä kierrättämällä

Biokimppa on helppo tapa säästää jätehuollon kuluissa.

Omakotiasuja voi kierrättämällä säästää selvää rahaa. Lajittelemalla talouden biojätteet sekajäteastian tyhjennysväli voi pidentyä, joten myös tyhjennysmaksut harvenevat.

Jätekukko suosittelee pientaloasujille naapureiden yhteistä biokimppaa, joka luonnon lisäksi säästää myös asujien kukkaroa. Biokimppa hyödyttää jätehuollon kestävyyttä monella tavalla. Tyhjennyspysähdyksien väheneminen on yksi vaikutus, mutta vielä merkittävämpää on biojätteen erillinen keräys ja hyödyntäminen kierrätyslannoitteissa sekä energiantuotannossa.

Jopa kolmasosa sekajätteestä on yhä biojätettä, joka pienentää jätteen polttamisen lämpöarvoa. Hyödynnettävän raaka-aineen hävikki on siis yhä huomattava.

Biokimppa kannattaa monella tavalla

Biokimpasta saatu palaute on ollut erittäin hyvää. Se on koettu fiksuksi paitsi ympäristövastuullisuuden myös taloudellisuuden kannalta. Moni on vaihtanut kompostoinnin biokimppa-astian käyttöön, etenkin jos biojätettä on kertynyt maltillisia määriä.

– Meidän tehtävämme on tehdä lajittelu mahdollisimman helpoksi ja kustannustehokkaaksi. Jätekukon astiapalvelu on maksuton, eli biojäteastiasta ei synny asukkaalle erillisiä kuluja. Kun kotitalous liittyy biojätteen erilliskeräykseen, biojäteastia toimitetaan kiinteistölle maksutta.

– Biokimpassa tyhjennyskulut jakautuvat kimpan jäsenten kesken. Olemme mielellämme kaikkien pientaloasujien apuna parhaan biojätekeräysratkaisun löytämisessä ja järjestämisessä. Vaihtoehtona biojätteen erilliskeräykselle on kotikompostointi, Jätekukolta vinkataan.

Jätelain uudistus tuo biojätteen erilliskeräyksen piiriin reilut 5200 kiinteistöä Jätekukon toimialueella.

Jätelaki uudistuu

Uudistuneen jätelain myötä biojätteen lajittelu tulee pakolliseksi myös pientaloissa. Biojätteen lajitteluvelvoite koskee Kuopion keskeistä kaupunkialuetta, Pieksämäen kaupunkialuetta sekä Siilinjärven keskustaajamaa ja Toivala-Vuorela-taajamaa. Biojätteen lajittelu tulee aloittaa viimeistään 30.9.2024. Lajitteluvelvoite koskee kaikkia vakituisessa asuinkäytössä olevia kiinteistöjä.

Jätekukon toimialueella kunnalliset jätehuoltomääräykset poikkeavat jätelain asettamista velvoitteista siten, että määräykset kattavat myös yhden alle 10000 asukkaan taajaman eli Toivalan-Vuorelan alueen.

Jätekukko

p. 017 368 0152 (arkisin klo 9–15)
asiakaspalvelu@jatekukko.fi
www.biottajat.fi