Simo Korhonen (vas.), Janne Pitkänen ja Iiro Pitkänen kunnostavat Viannankosken säännöstelypatoa.

Betola Oy korjaa ja vahvistaa esimerkiksi patoja, siltoja ja muita betonirakenteita ja valmistaa kevyitä betonituotteita. Työmaina ovat myös asuntojen uudis- ja korjausrakennuskohteet.

Betola Oy:n pääasiakkaina ovat julkinen sektorit ja isot rakennusyhtiöt. Esimerkiksi voimalapatojen korjaukset ja siltatyömaat sopivat hyvin tällaiset erikoiskohteet hallitsevalla yritykselle ja sen kalustolle.
Patorakenteet kuntoon
Yksi Betola Oy:n nykyisistä työkohteista on Maaningan Viannankosken säännöstelypadon peruskorjaus, jossa yritys on pääurakoitsija. Huhtikuun 2018 loppuun kestävässä korjauksessa automatisoidaan neljä säännöstelyluukkua sekä kunnostetaan pato ja sen metalliosat.
– Työ tehdään säännöstelypadon ylä- ja alapuolelle rakennettujen työpatojen suojassa, jolloin korjaustyöt voidaan tehdä niin sanottuna kuivatyönä. Lisäksi säännöstelypadon yläpuolelle rakennetaan turvapuomi, Betola Oy:n työnjohtaja Iiro Pitkänen esittelee.
– Talvi aiheuttaa tällaisessa urakassa lisätöitä, mutta työtahti hyvien yhteistyökumppanien kanssa on ollut hyvä, Betola Oy:n toimitusjohtaja Ari Korhonen kertoo.

Betonointia ja injektointia

Korkealaatuista ruiskubetonointia tarvitaan monissa rakennuskohteissa, kuten siltojen, parvekkeiden ja sokkeleiden korjauksissa sekä pystysaumauksessa ja pinnoitustöissä.
Injektoinnilla korjataan esimerkiksi autohallien, varastoluolien ja vesisäiliöiden halkeamia, jolloin veden pitää pysyä tarkasti joko rakenteen ulkona tai sisällä.
Betola Oy korjaa ja vahvistaa betonirakenteita ja tekee uusia rakenteita erikoistyönä yli 20 vuoden kokemuksella. Ammattitaitoinen, hyvin toimiva ryhmä tekee korkealaatuista jälkeä tehokkaasti ja virheettömästi.
Yritys on myös kehittänyt betonituotteita, joiden rakenne on keveä, muotoilu tarkoituksenmukainen ja joiden toiminta on varma erilaisissa käyttöoloissa.
– Yhdessä tilaajan kanssa olemme kehittäneet esimerkiksi lossien kalturiponttoonit tielaitokselle ja taisteluparien ruiskubetonipoterot puolustusvoimille.

p

Betola Oy
Hakekatu 2b, 70800 Kuopio
puh. 010 281 0920
ma – pe 7 – 15.30
betola@betola.fi
www.betola.fi