Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Hydroline on kehittynyt yhden miehen yrityksestä yli 300 työntekijän yhtiöksi. Hyvä yhteistyö ja kunnan tulevaisuudenuskoinen asenne on ollut tärkeää tarinallamme, toimitusjohtaja Mikko Laakkonen kertoo.

Hydroline on toiminut Siilinjärvellä, Vuorelassa jo 1980-luvun alusta lähtien. Keskeinen sijainti ja hyvä saavutettavuus sekä kunnan yrittämistä tukeva, tulevaisuuden uskoinen ilmapiiri ovat olleet keskeisessä asemassa mahdollistamassa yrityksen kehittymistä nykyiseen kokoonsa.
Aikoinaan Hydroline syntyi Helge Laakkosen yhden miehen yrityksenä omakotitalon alakertaan Kuopion Niiralaan 1960-luvulla. Sen jälkeen yrityksellä oli toimitilat Tasavallankadulla.
– 1980-luvun alussa yritykselle alettiin etsiä tonttia, jossa saavutettavuus olisi hyvä ja laajentumismahdollisuudet olemassa. Sopivaa tonttia ei aluksi tuntunut löytyvän, kunnes sellainen sitten löytyi Vuorelasta, 5-tien varrelta. Siilinjärven kunnan aktiivisuus oli keskeisessä roolissa siinä, että Hydroline muutti Siilinjärvelle, Mikko Laakkonen, perheyrityksen toimitusjohtaja kolmannessa polvessa, kertoo.
Vuosikymmenten saatossa yritys on kehittynyt huimasti: yhden miehen ja koneen yrityksestä noin 300 työntekijän hydraulisylintereiden valmistajaksi, jolla on toimipisteet Vuorelan lisäksi Hämeenlinnassa ja Puolassa.

Toiminnan painopiste Vuorelassa jatkossakin

Suurin osa yhtiön henkilöstössä työskentelee Vuorelassa. Laakkonen kertoo, että kansainvälistymisen ohella yhtiön prioriteettina on kehittää ja kasvattaa toimintaa myös Siilinjärven päätoimipaikalla.
– Sijainti keskeisen liikenneväylän varrella ja lentokentän vieressä on toimintamme kannalta tärkeää. Olemme logistisesti hyvällä paikalla ja helposti saavutettavissa.
Myös mahdollisuus laajentumiseen on ollut isossa roolissa. Laakkonen kertoo, että kaavoitusasioissa yhteistyötä kunnan kanssa on tehty hyvässä hengessä ja tiiviisti. Viimeisin laajennusosa, noin 2000 neliötä, otettiin käyttöön vuoden 2019 alkupuolella.
– Kunta on yksi tärkeimmistä sidosryhmistä, joten hyvä luottamus ja ratkaisukeskeinen yhteistyö on olennaista. Siilinjärven kunnan avoimuus ja rohkeus on ainakin meidän tarinassamme ja yrityksen kehityksessä ollut keskeisessä asemassa. Kunnilla ylipäänsä on suuri merkitys yritysten toiminnalle. Jos kunnasta ei tulisi tukea, voisi se pahimmillaan hävittää yrityksen innon kehittyä. Meidän kokemusten mukaan Siilinjärven kunnassa on yrittäjämyönteinen ja eteenpäin menevä asenne. Uskon, että kunnan asenne myös houkuttelee tänne kasvua hakevia ja tulevaisuudenuskoisia yrityksiä.

Kasurilan Hiihtokeskus on saanut potkua markkinointiin kunnan kanssa tehdystä markkinointiyhteistyöstä. Kuvassa Antti Argillander.

Kunnalta potkua markkinointiin

Kunta pystyy tarjoamaan merkittävästi apua paikalliselle matkailualan toimijalle markkinoinnissa. Tätä mieltä on Kasurilan Hiihtokeskuksen Antti Argillander.
– Matkailu- ja vapaa-aika on oma, haastava markkinoinnin alansa ja omat voimavarat eivät riitä kovin suurisuuntaiseen markkinointiin. Siilinjärven kunnan kanssa olemme tehneet markkinoinnissa yhteistyötä pitkään. Kunta on myös ollut yhdistämässä Siilinjärven matkailuyrityksiä yhteen ja markkinointia on voitu tehdä näin yhteistuumin isommalla volyymilla. Uskon, että kaikki matkailutoimijat ovat tyytyväisiä kunnan toimintaan, hän kertoo.

Yrittäjäystävällinen kunta

Myös muu yhteistyö on toiminut Kasurilan ja kunnan välillä hyvin. Lupa-asiat esimerkiksi rakennusprojektien yhteydessä ovat sujuneet kitkatta ja nopeasti.
Argillander on seurannut Siilinjärven elinkeinoelämää pitkään.
– Oma kokemukseni on, että Siilinjärvi on yrittäjäystävällinen paikka. Omaa kieltään puhuu sekin, että kuntaan on tullut paljon uusia yrityksiä.

Agrihuolto Pitkäselle nousee Toivalaan uudet tilat. Sopiva tontti löytyi parhaalta paikalta, nykyisen toimipisteen vierestä.

Tonttitarjonta pelaa

Toivalassa sijaitseva Agrihuolto Pitkänen on vuonna 2009 perustettu yritys, joka on erikoistunut maatalous- ja ympäristökoneiden huoltoon ja korjaukseen. Toivalan lisäksi yrityksellä on toimipisteet Iisalmessa ja Joensuussa. Asiakaskunta kattaa Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan. Kaikkiaan yritys työllistää 16 henkilöä.
Yrittäjä Petteri Pitkänen kertoo, että ensimmäisen toimipisteen sijainti Toivalassa ratkesi käytännön tekijöillä.
– Aloimme kunnostamaan koneita Hankkijan kanssa yhteistyössä, kun sopivat tilat vapautuivat heidän kiinteistöstään, hän muistelee.

Yrityksiä arvostetaan

Yhdentoista vuoden aikana niin huollettavat koneet kuin vaatimukset huolto-olosuhteille ovat muuttuneet. Koneiden koon ja henkilökunnan määrän kasvaessa myös tilan tarve on kasvanut ja entinen halli jäänyt pieneksi.
– Suuremmat ja ajanmukaiset tilat ovat olennainen asia yrityksen kehittämisen ja kasvun kannalta. Olemme katselleet sopivaa tonttia jonkin aikaa ja heti tässä tien toisella puolella oli lähin meille sopiva. Otimme kuntaan yhteyttä sen tiimoilta, ja olemme iloisia, että tonttiasia järjestyi näin, Anne Pitkänen kertoo.
Pitkäsille jäi hyvä mielikuva Siilinjärven kunnan kanssa työskentelystä.
– Tuli sellainen fiilis, että yritystämme arvostetaan ja se halutaan pitää täällä jatkossakin. Asiat järjestettiin niin, että rakentaminen tontille mahdollistui. Rakennustyöt päästäänkin aloittamaan syksyn aikana.
Uusiin yritystiloihin saadaan paitsi lisää hallitilaa myös nykyaikaiset sosiaali- ja koulutustilat. Lisätila mahdollistaa myös entistä laajemman yhteistyön oppilaitosten kanssa, kun työssäoppimiselle löytyvät tilat. Pitkäset kertovat, että uudella tontilla on tilaa muullekin yritystoiminnalle, joka on parhaillaan mietinnässä.
Yrittäjien kokemusten mukaan Siilinjärvellä yrittäjyyttä tuetaan.
– Yritykselle on tärkeää, että lupaukset pitävät ja niihin pystyy luottamaan suunnitelmia tehdessä. Ainakin meidän hankkeemme on otettu kunnassa positiivisesti vastaan.

Siilinjärvellä on paljon myös vientiyrityksiä. Täältä on hyvä ponnistaa maailmalle, itsekin kansainvälistä kauppaa tekevä yrittäjä, Siilinjärven Yrittäjien tuleva puheenjohtaja Anne Hölttä muistuttaa.

Yhteisellä asialla

Yritysten ja Siilinjärven kunnan välillä vallitsee hyvä ja avoin keskusteluyhteys. Näin luonnehtii vuoden alusta Siilinjärven Yrittäjien puheenjohtajana aloittava Anne Hölttä. Yrittäjät ja kunta katsovat samaan suuntaan.
– Kun yritykset ja yrittäjät voivat hyvin, myös Siilinjärvi voi hyvin. Vastaavasti Siilinjärven kehittyminen ja kasvu on myös yrittäjille tärkeää, hän kertoo.
Siilinjärvellä yrittäjillä ja kunnan edustajilla on ollut pitkään tapana vaihtaa keskenään kuulumisia. Hölttä toivoo, että tätä tapaa jatketaan ja kehitetään edelleen säännöllisiksi tapaamisiksi.
– On hyvä, että aika ajoin istutaan alas ja voimme viedä eteenpäin yrittäjien terveisiä kuntaan ja päinvastoin. Olemme yhteisellä asialla ja sparraamme toinen toistamme.
Vuodenvaihteen jälkeen Siilinjärven Yrittäjät lähettävät jäsenilleen kyselyn, jossa selvitetään, millaisia toiveita ja tarpeita yrityksillä on.
– Tehtävämme on ajaa yrittäjyyden edellytyksiä kunnassamme, joten on olennaista saada tietoa, mitä asioita yritykset pitävät tärkeinä. Voimme omalta osaltamme olla viemässä asioita eteenpäin myös kunnan kanssa.

Kansainvälisten yhteyksien äärellä

Anne Hölttä on siilinjärveläisen työergonomia-alan yrityksen, Ergorest Oy:n operatiivinen johtaja. Hänellä on pitkä kokemus niin yrittäjyydestä kuin yrittäjäjärjestötoiminnastakin. Hän istuu ensimmäistä kautta myös Suomen yrittäjien kansainvälisyysvaliokunnassa.
– Pienten yritysten äänen kuuluviin saattaminen on tärkeää, sillä ne ovat talouden selkäranka. 93 prosentissa yrityksistä on alle 10 työntekijää.
Ergorestin tuotteista 98 prosenttia menee ulkomaille. Hölttä muistuttaa, että Siilinjärvellä on paljon muitakin vientiyrityksiä.
– Siilinjärvi on hyvä paikka myös kansainvälisille yrityksille. Täällä olemme hyvien liikenneyhteyksien päässä ja lentokentän kautta maailma on avoinna.

p
Siilinjärven kunta

www.siilinjarvi.fi

Share This

Jaa tämä juttu!

Voit jakaa jutun Facebookiin tai Twitteriin.