Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Työhyvinvointia sisustuksella

Sisustus ja kalustus

Toimitilat tukevat yrityksen brändiä, mutta ovat myös työympäristö. Ammattilaisen tekemällä sisustussuunnitelulla tiloista saadaan yrityksen näköiset, toimivat ja viihtyisät, Tiina Mielonen sanoo.

Toimitilat ovat yrityksen käyntikortti sekä henkilökunnan työympäristö. Toimitiloilla voidaan tukea yrityksen brändiä. Ammattilaisen tekemällä sisustussuunnitelulla tiloista saadaan yhtä aikaa yrityksen näköiset, toimivat ja viihtyisät. Suunnittelussa huomioidaan erilaiset työtehtävät sekä jokainen tilassa toimija yksilönä.
Sisustus- ja valaistussuunnittelija Tiina Mielonen Suunnittelutoimisto Hiili & Timantista kertoo, että projekti aloitetaan laajalla kartoituksella.
– Selvitämme yhdessä asiakkaan kanssa, mihin asioihin lähdemme suunnittelulla hakemaan ratkaisuja. Yleensä keskeisessä roolissa on selvittää tilan tarvittavat toiminnot, käyttäjät, budjetti sekä visuaalisesti ehjä kokonaisuus. Usein on syytä kiinnittää huomiota tilan toimivaan valaistukseen sekä akustiikkaan.
Mielonen muistuttaakin, että suunnittelutyö on vain yksi osa toimitilan uudistusta.
– Yleensä olemme projektin edetessä tiiviisti mukana yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, aikataulutuksessa sekä tuotteiden hankinnassa.
Kun ohjaksissa on ammattilainen, suunnitelma saadaan jalkautettua myös käytäntöön.
– Erityisesti niissä tilanteissa, joissa asiakkaalla ei ole oman työn ohella ylimääräistä aikaa, voimme omalla asiantuntemuksellamme ja verkostoillamme olla isosti avuksi.

p
Suunnittelutoimisto
Hiili & Timantti Oy

Kasarmikatu 2, 70110 Kuopio
puh. 050 598 2867
tiina@hiilijatimantti.fi
www.hiilijatimantti.fi
Myös Facebookissa
ja Instagramissa

 

Share This

Jaa tämä juttu!

Voit jakaa jutun Facebookiin tai Twitteriin.