Onnistunut sukupolvenvaihdos on mahdollisimman edullinen niin yrityksen luovuttajan kuin jatkajan kannalta, Juha Tissari muistuttaa.

Yritysten sukupolvenvaihdoksissa verosuunnittelu on tärkeä osa prosessia. Tilintarkastustoimisto Juha Tissari neuvoo ja opastaa yrityksiä sukupolvenvaihdoksiin liittyvissä asioissa.

Laadukkaista tilintarkastuspalveluista tunnettu Tilintarkastustoimisto Juha Tissari tarjoaa monipuolisia neuvontapalveluja yrityksille. Osaamisen taustalla on pitkä ja monipuolinen kokemus vaativista toimeksiannoista, osaava henkilökunta ja laaja asiantuntijaverkosto.
Verotus on olennainen osa sukupolvenvaihdosprosessia, jotta yritystoiminta saadaan siirretyksi jatkajalle verotuksen kannalta mahdollisimman edullisesti ja samanaikaisesti myös luovuttajan näkökulmasta järkevällä tavalla.
Juha Tissari muistuttaa, että yhtiön oma tilintarkastaja, joka tuntee kunkin yrityksen tilanteen jo valmiiksi, on luonteva ja helppo yhteistyökumppani myös sukupolvenvaihdostilanteissa. Neuvontapalvelut täydentävätkin tilintarkastustoimiston monipuolista palveluvalikoimaa oivallisesti.
– Haluamme olla asiakkaan luotettava kumppani yritystoiminnan eri vaiheissa.

Tilintarkastuspalvelut pitkällä kokemuksella

Lakisääteisen tilintarkastuksen yhteydessä käydään läpi muun muassa yhtiön sisäistä valvontaa, liiketoimintaa ja riskejä sekä tietojärjestelmien tuottamia tietoja ja veroasioita.
Tilintarkastajan tehtäviin kuuluu tilinpäätöksen tarkastamisen ja siitä annettavan tilintarkastuskertomuksen lisäksi muiden osakeyhtiölain edellyttämien tilintarkastajan todistusten ja lausuntojen antaminen sekä lakiin tai viranomaispäätöksiin perustuvien lausuntojen antaminen.
– Palvelemme asiakkaittamme joustavasti laajalla toimialueella. Pääosa asiakkaistamme sijaitsee Itä- ja Keski-Suomessa, mutta yhtiöllämme on asiakkaita myös päätoimialueen ulkopuolella. Sähköisten tietojärjestelmien käytön myötä tarkastustoiminta ei ole paikkaan sidottua.

p

Tilintarkastustoimisto
Juha Tissari
Asemakatu 12, 70100 Kuopio
puh. 050 918 9345
juha@tissari.fi
www.tissari.fi