Toivalassa koulutetaan muun muassa metsäalan ammattilaisia. Lehtori Pekka Dahlqvist (etualalla) ja ammatinohjaaja Urho Hakkarainen tuntevat alan myös käytännössä.

Siilinjärvellä koulutetaan tulevaisuuden huippuosaajia

Elinvoimaiselta Siilinjärveltä löytyvät myös monipuoliset toisen asteen opiskelumahdollisuudet. Savon ammatti- ja aikuisopiston Toivalan yksikköön on investoitu viime vuosina 15 miljoonaa euroa. Tuloksena on monialainen kampus.

Toivalan yksikön historia ulottuu vuoteen 1953. Paikallisten suussa sitkeästi metsäkouluksi kääntyvä kampus on ollut lempinimeään huomattavasti monimuotoisempi oppilaitos jo pitkään. Suurimmat mullistukset on kuitenkin käyty läpi viimeisen viiden vuoden aikana.
– Tällä hetkellä kampuksella on noin 500 nuorta ja aikuisopiskelijaa ja ensi syksynä määrä tulee olemaan 600 – 700 välillä, koulutuspäällikkö Ari Puustinen kertoo.
Yksikössä voi opiskella muun muassa, metsäalaa, talonrakennusta, talotekniikkaa, sisustusta, ympäristönhoitoa sekä puutarha-alaa.
– Tämä on taimesta taloksi -kampus. Osaamisemme lähtee metsänhoidosta ja ulottuu aina talonrakentamiseen ja sisustamiseen asti, opinto-ohjaaja Marjo Miettinen kuvaa.

Turvallista opiskelua uusissa tiloissa

Merkittävät investoinnit on kohdistettu opiskelupuitteiden nykyaikaistamiseen. Siitä hyvänä esimerkkinä on tänä syksynä käyttöön otettu uudisrakennus, jossa on luokkatilojen lisäksi muun muassa opiskelijaravintola, liikuntasali sekä erilaisia opiskelu- ja oleskelutiloja.
– Rakennus on tehty nimenomaan opiskelijoiden tarpeita silmälläpitäen. Esimerkiksi ravintola, liikunta- ja kuntosalit ovat opiskelijoiden käytössä myös iltaisin, tiimivastaava Markku Kekkonen kertoo.
Toivalan yksikkö on SAKKYn yksiköistä ainoa, jossa on myös mahdollista asua. Asuntolassa asuu noin 100 opiskelijaa. Asuntolan turvallisuudesta vastaa iltaisin asuntolanhoitaja.
– Nuoret arvostavat turvallisuutta ja kodinomaista yksikköä. Täällä ihmiset tuntevat toisensa. Iltaisin käytössä olevat harrastustilat ovat mainioita paikkoja tutustua myös toisten koulutusalojen opiskelijoihin.
Isot investoinnit asettavat paineita myös koulutuksen sisällön suhteen.
– Puitteet ovat sellaiset, että niissä on mahdollista oppia oikeita asioita. Samalla tavalla olemme käyneet läpi myös koulutuksen sisältöjä. Julkisella puolella resurssien kohdennukset on mietittävä tarkkaan, Puustinen kertoo.

Hankkeella huippuammattilaisia

Hyvä esimerkki koulutuksen laadun parantamisesta on parhaillaan käynnissä olevat metsä- ja puunkuljetuslogistiikan oppimisympäristöjen (EAKR) sekä metsä- ja puunkuljetuslogistiikan osaamisen (ESR) -hankkeet. Hankeissa ovat mukana Pohjois-Savon liitto, ELY, metsäteollisuus sekä alan yritykset ja yhteistyökumppanit.
Dahlqvistin Pekka heitti kahvipöydässä ajatuksen siitä, että tarvittaisiin eräänlainen hiekkalaatikko, jossa hyvin lähellä työelämävalmiutta olevat opiskelijat voisivat harjoitella, metsäopetuksen erityisasiantuntija Karl-Erik Hasa kertoo.
Hankkeessa on luotu NHL-termein kuvattuna ns. farmijärjestelmä oppilaitoksen ja yrityselämän välille.
– Opiskelija voi farmissa parantaa osaamistaan työelämätasolle. Vastaavasti yrityksestä voi tulla farmiin kehittämään taitojaan eteenpäin, Dalhlqvist kuvaa.
Kolmen miljoonan hankkeessa Toivalaan on hankittu muun muassa metsä- ja hakkuukoneita, ajokonesimulaattori sekä Suomen ainoa HiVision-nosturi. Mobiiliympäristön luominen ja simulaattoritekniikan käyttäminen ovat myös keskeisessä osassa. Tavoitteena on valmentaa entistä parempia ammattilaisia niin metsäalan kuin puunkuljetuksen tehtäviin.
– Kyse ei ole pelkästään laitteiden, vaan kokonaisuuksien hallinnasta. Hankkeen avulla pystymme tukemaan yksilöllistä oppimista ja osaamista. Osaamisen kehittämisellä vastaamme maakunnan ja lähialueiden puunjalostusteollisuuden kasvavaan työvoimatarpeeseen ja tehostamme koulutuksen laatua ja työelämävastaavuutta, Hasa ja Dahlqvist kertovat.

Toivalan investoinneista tuorein on vastavalmistunut päärakennus. Tilat on suunniteltu opiskelijoiden hyvinvointi edellä.

p

Siilinjärven kunta:
www.siilinjarvi.fi

Lisää Toivalan koulutustarjonnasta:
www.sakky.fi